Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Verzuimbeleid

Dossier Verzuimbeleid - Artikelen

Er zijn 32 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
‘Verzuimpreventie is veel meer dan medeleven tonen’ - 27 oktober 2016
“Modern personeelsbeleid gericht op preventie en mobiliteit doet een beroep op andere kwaliteiten van de schoolleider, zoals afstand kunnen nemen”, zegt Levien Hamelink, bestuurder van...
Primair onderwijs
Verzuimcijfers voortgezet onderwijs 2015 nagenoeg gelijk gebleven - 22 september 2016
Het ziekteverzuimpercentage bij het onderwijzend personeel is met 4,9 procent in 2015 gelijk gebleven aan 2014. Bij het onderwijs ondersteunend personeel is het ziekteverzuim in 2015 licht gestegen...
Voortgezet onderwijs
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds in toekomst van de baan - 1 september 2014
Schoolbesturen zijn over een paar jaar niet meer verplicht zich bij het Vervangingsfonds (Vf) aan te sluiten. Dit besluit heeft het Vf genomen op basis van een advies van de sociale partners. Het...
Primair onderwijs
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds mogelijk van de baan - 8 mei 2014
Staatssecretaris Sander Dekker onderzoekt de mogelijkheid of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag 23 april toe in een...
Primair onderwijs
Nijmeegse basisscholen en gemeente slaan handen ineen met verzuimprotocol - 4 oktober 2012
Om er voor te zorgen dat kinderen naar school gaan en niet ongeoorloofd wegblijven, hebben de basisscholen in Nijmegen en de gemeente nieuwe maatregelen afgesproken. Met het ‘verzuimprotocol...
Primair onderwijs
Vervangingsfonds start offensief tegen stijging ziekteverzuim - 20 september 2012
Het bestuur van het Vervangingsfonds komt met een offensief tegen de stijging van het ziekteverzuim in het primair onderwijs. Met het nieuwe programma Schakel! wordt extra ondersteuning geboden aan...
Primair onderwijs
Ziekteverzuim primair onderwijs stijgt door werk- en prestatiedruk - 4 april 2012
Het ziekteverzuim in het primair onderwijs is na een jarenlange daling sinds het derde kwartaal van 2010 weer aan het stijgen, blijkt uit cijfers van het Vervangingsfonds (Vf ). De verwachting is dat...
Primair onderwijs
Onderwijs kent hoog ziekteverzuim - 20 oktober 2011
De bedrijfstakken met het hoogste ziekteverzuim zijn het onderwijs, het openbaar bestuur, de industrie en de...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel aanpassing verloven werknemers - 12 augustus 2011
Minster Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om verlof en aanpassing van de arbeidsduur, in onderling overleg tussen werkgever en...
Voortgezet onderwijs
Wetsvoorstel voor flexibeler verlof - 12 augustus 2011
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel ingediend om verlof en aanpassing van de arbeidsduur – in onderling overleg tussen werkgever en werknemer – flexibeler...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel aanpassing verloven werknemers - 12 augustus 2011
Minster Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om verlof en aanpassing van de arbeidsduur, in onderling overleg tussen werkgever en...
Voortgezet onderwijs
Beslismoment eigen risicodragerschap uitgesteld en premie aangepast - 9 juni 2011
Zoals bekend heeft het Vervangingsfonds (Vf ) in september 2010 besloten om het voor grote schoolbesturen...
Primair onderwijs
Verzuim binnen VO stabiliseert - 8 december 2010
Het ziekteverzuim binnen het voortgezet onderwijs stabiliseert. Dat blijkt uit publicatie van de ziekteverzuimcijfers 2009 door Arbo-VO.Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel is met 5,1%...
Primair onderwijs
Verzuim binnen VO stabiliseert - 8 december 2010
Het ziekteverzuim binnen het voortgezet onderwijs stabiliseert. Dat blijkt uit publicatie van de ziekteverzuimcijfers 2009 door Arbo-VO. Het ziekteverzuim onder onderwijzend personeel is met 5,1%...
Voortgezet onderwijs
Ziekteverzuimbeheerssysteem Vervangingsfonds verdwijnt - 4 november 2010
Einde verzuimmeester per 1 januari 2013De afgelopen jaren zijn er enkele nieuwe salarisverwerkers bijgekomen. De grootste daarvan hebben aangegeven een koppeling met de VerzuimMeester van het...
Primair onderwijs
Schoolbestuur wordt eigen risicodrager bij ziekteverzuim - 7 oktober 2010
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om per 1 augustus 2011 het fonds te moderniseren. De kern van de modernisering is om voor het ziekteverzuim een eigen risicoperiode in te voeren,...
Primair onderwijs
Voorlopige ziekteverzuimcijfers 2009 bekend - 7 juli 2010
De voorlopige ziekteverzuimcijfers over 2009 zijn bekend. Het definitieve rapport van onderzoeksbureau Regioplan, met daarin een analyse van de cijfers, wordt verwacht in het najaar. De landelijke...
Primair onderwijs
Besluit Verzuimmelding - 21 januari 2010
Via het “Besluit van 23 december 2009, houdende vaststelling van de gegevens die door het hoofd van de school of de instelling of het bevoegd gezag dan wel door burgemeester en wethouders...
Voortgezet onderwijs
Lichte stijging ziekteverzuim onderwijspersoneel - 10 december 2009
Aan de dalende trend van het ziekteverzuimpercentage kwam in 2007 al een einde en ook in 2008 zette deze lichte stijging...
Primair onderwijs
Subsidie Sluitende Aanpak - 2 juni 2009
Deze subsidieregeling van het Participatiefonds betreft een aanvullende Intensieve Trajectbegeleiding en Loonkostensubsidie en is bedoeld als ondersteuning voor werknemers na 24 maanden ziekteverzuim...
Voortgezet onderwijs
Ziekteverzuim basis- en speciaal onderwijs neemt toe - 13 november 2008
Aan de dalende trend van het ziekteverzuimpercentage onder primair onderwijspersoneel is in 2007 een einde gekomen. Na het jaar 2000, waarin het verzuimpercentage het hoogst was, daalde dit...
Primair onderwijs
Aandacht is het toverwoord - 6 oktober 2007
Vervangingsfonds ziet positieve tendens burn-out Het langdurig ervaren van werkdruk kan leiden tot het gevoel opgebrand te zijn: je hebt geen energie en geen plezier meer in je werk. Het onderwijs...
Primair onderwijs
Deskundigenoordeel UWV nog niet goed bekend - 6 oktober 2007
De AVS signaleert dat schoolleiders vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het UWV ‘deskundigenoordeel’ bij reïntegratietrajecten.Reïntegratietrajecten van zieke werknemers...
Primair onderwijs
Twee schoolleiders vertellen openhartig over hun burn-out - 6 oktober 2007
De combinatie van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en perfectionisme kan overbelasting in de hand...
Primair onderwijs
Strengere controle op luxeverzuim in Den Haag - 11 maart 2006
Vanaf dit jaar gaat de gemeente Den Haag het wegblijven van school rond de schoolvakanties structureel...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Verzuimbeleid - Documenten

Er zijn 6 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Wetsvoorstel modernisdering regelingen voor verlof en arbeidstijden met MvT 2-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Ouderschapsverlof, Verzuimbeleid, CAO VO
12 augustus 2011
Procedure ziekte en arbeidsongeschiktheid na 1 april 2002
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verzuim en Arbozaken, Verzuimbeleid
10 augustus 2005
Chronologisch overzicht (schema)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Verzuim en Arbozaken, Verzuimbeleid
10 augustus 2005

Dossier Verzuimbeleid - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Verzuimbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn 3 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wanneer kan een werknemer of ikzelf kort buitengewoon verlof opnemen?
Primair onderwijs
Mogen leerlingen onder schooltijd naar een fysiotherapeut, logopedist, orthopedagoog, rt´er, haptonoom, en dergelijke gaan? En/of mag de therapeut onder schooltijd binnen de school zijn diensten uitoefenen?
Primair onderwijs
Valt bezoek aan (tand)arts, ziekenhuis etc. onder de verlofregeling?
Primair onderwijs

Dossier Verzuimbeleid - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Verzuimbeleid - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema