Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Vervangingsbeleid

Dossier Vervangingsbeleid - Artikelen

Er zijn 49 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste ziektedag - 14 mei 2019
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige...
Primair onderwijs
Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders po ook in 2018 – 2019 van toepassing - 20 september 2018
De Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs is ook voor het schooljaar 2018 – 2019 van toepassing. Minister Slob van Onderwijs heeft het...
Primair onderwijs
In winterperiode geen ketenbepaling bij ziektevervanging - 11 januari 2018
In de maanden januari tot en met maart kunnen po-schoolbesturen ook dit schooljaar gebruikmaken van extra ruimte in de Wet werk en zekerheid (Wwz) voor vervanging van zieke leerkrachten.   In...
Primair onderwijs
Brochure 'Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017' uitgebracht - 15 september 2017
Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er veel vragen over hoe men hier in het onderwijs mee om moet gaan. Dit heeft ertoe geleid dat de sociale partners, de PO-Raad en de...
Primair onderwijs
Kandidatenpool tekortvakken blijft voorlopig online - 7 september 2017
Werkgevers die nog docenten zoeken voor de tekortvakken kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de gratis Kandidatenpool tekortvakken. In de Kandidatenpool zitten ruim 600 (aankomende) docenten...
Voortgezet onderwijs
Vervangingsfonds publiceert nieuw reglement - 25 november 2016
Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds, met ingangsdatum 1 januari 2017, is beschikbaar. Het Vf meldt dat de belangrijkste wijzigingen zijn: Termijn voor het indienen van...
Primair onderwijs
Handreiking ‘Vervanging bij ziekte en afwezigheid in de school - 7 november 2016
De AVS-handreiking ‘Vervanging bij ziekte en afwezigheid in de school’ is hieronder te downloaden  Handreiking workshop vervangingsbeleid  Van alles over vervanging...
Primair onderwijs
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds in toekomst van de baan - 1 september 2014
Schoolbesturen zijn over een paar jaar niet meer verplicht zich bij het Vervangingsfonds (Vf) aan te sluiten. Dit besluit heeft het Vf genomen op basis van een advies van de sociale partners. Het...
Primair onderwijs
Controle over vervangingsdeclaraties tijdens zomervakantie 2014 - 4 juni 2014
In de loop van 2014 vindt – net als vorig jaar – controle plaats op de gedeclareerde vervangingskosten van onderwijzend personeel over de maanden juli en augustus 2014. Er is specifiek...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Reglement voor schooljaar 2014/2015 definitief - 4 juni 2014
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft het reglement voor het schooljaar 2014/2015 definitief vastgesteld. De tekstversie is nu beschikbaar. De opgemaakte versie komt beschikbaar in juli. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht - 26 mei 2014
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Verplichte aansluiting Vervangingsfonds mogelijk van de baan - 8 mei 2014
Staatssecretaris Sander Dekker onderzoekt de mogelijkheid of schoolbesturen zich niet langer verplicht hoeven aan te sluiten bij het Vervangingsfonds. Dekker zegde dit woensdag 23 april toe in een...
Primair onderwijs
Beleid vervangingsbetrekkingen niet gewijzigd - 12 augustus 2013
Ten opzichte van het reglement 2012/2013 zijn er in het Reglement Particpatiefonds 2013/2014 geen inhoudelijke veranderingen doorgevoerd wat betreft vervangingsbetrekkingen. Door diverse...
Primair onderwijs
Reglement Vervangingsfonds voor schooljaar 2013/2014 vastgesteld - 24 juni 2013
Onlangs heeft het bestuur van het Vervangingsfonds het reglement voor het schooljaar 2013/2014 vastgesteld. Een van de wijzigingen ten opzichte van schooljaar 2012/2013 is dat de artikelen...
Primair onderwijs
Vervangingsfonds start offensief tegen stijging ziekteverzuim - 20 september 2012
Het bestuur van het Vervangingsfonds komt met een offensief tegen de stijging van het ziekteverzuim in het primair onderwijs. Met het nieuwe programma Schakel! wordt extra ondersteuning geboden aan...
Primair onderwijs
Aanvragen vervangingspool schooljaar 2012/2013 tot 1 juni 2012 - 15 mei 2012
Het reglement Vervangingsfonds voor het primair onderwijs biedt ook voor het schooljaar 2012/2013 weer de mogelijkheid om een vervangingspool in te richten.Besturen die in het schooljaar 2011/2012 al...
Primair onderwijs
Ziekteverzuim primair onderwijs stijgt door werk- en prestatiedruk - 4 april 2012
Het ziekteverzuim in het primair onderwijs is na een jarenlange daling sinds het derde kwartaal van 2010 weer aan het stijgen, blijkt uit cijfers van het Vervangingsfonds (Vf ). De verwachting is dat...
Primair onderwijs
Premieverhoging Vervangings- en Participatiefonds per 1 januari 2012 - 19 januari 2012
De premies van zowel het Vervangingsfonds (Vf ) als het Participatiefonds (Pf ) zijn per 1 januari 2012 verhoogd.Een overzicht van de wijzigingen in de premies:• Participatiefonds: was 2,12%,...
Primair onderwijs
Modernisering Vervangingsfonds deels uitgesteld; eerst nader onderzoek - 25 augustus 2011
Minister Van Bijsterveldt berichtte de Kamer begin juli dat ze zorgvuldig om wil gaan met de mogelijke beëindiging van de...
Primair onderwijs
Premieverhogingen Vervangingsfonds/Participatiefonds per 1-8-2011 - 25 augustus 2011
Het bestuur van het Vervangingsfonds/Participatiefonds heeft zich verder gedwongen gezien de premies voor beide fondsen per 1 augustus 2011 te verhogen. Voor beide fondsen geldt dat de uitgaven (veel...
Primair onderwijs
Wijzigingen in reglementen Participatie- en Vervangingsfonds 2011/2012 - 25 augustus 2011
De reglementen van Participatie- en Vervangingsfonds hebben ten opzichte van het schooljaar 2010/2011 enige wijzigingen ondergaan.Reglement ParticipatiefondsDe belangrijkste wijzigingen in het...
Primair onderwijs
Budget Subsidie Stimulans Vervangingsfonds voor 2011 uitgeput - 27 juli 2011
Het Vervangingsfonds meldt dat het budget voor de subsidie Stimulans voor 2011 is uitgeput.Doel van deze...
Primair onderwijs
Reactie Vervangingsfonds op brief minister OCW - 27 juli 2011
In haar startbrief aan de Tweede Kamer van 8 juli jl. heeft de minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, plannen ontvouwd over de toekomst van het Vervangingsfonds.De eerste fase van de...
Primair onderwijs
Reglement Vervangingsfonds 2010 – 2011 aangepast voor grote schoolbesturen - 26 juli 2011
Het Reglement Vervangingsfonds voor het primair onderwijs voor het schooljaar 2010 – 2011 is gewijzigd. De wijziging houdt verband met het eigen risicodragerschap van grote schoolbesturen. In de...
Primair onderwijs
Reglement Vervangingsfonds schooljaar 2011 – 2012 vastgesteld - 26 juli 2011
Het Reglement Vervangingsfonds voor het primair onderwijs voor het schooljaar 2011 – 2012 is op 25 juli 2011 gepubliceerd in de Staatscourant. Het Reglement kent een groot aantal wijzigingen ten...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Vervangingsbeleid - Documenten

Er zijn 7 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief Vervangingsfonds aan minister ivm lesbevoegdheid bij vervanging
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vervangingsbeleid, Vervangingsfonds
14 mei 2019
Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders po (PDF)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Subsidieregelingen, Vervangingsbeleid
20 september 2018
Brochure vervangingsbeleid CAO-PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vervangingsbeleid, CAO PO 2016-2017, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
15 september 2017
Reactie AVS Vervanging in POflex.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
26 mei 2014
Reactie bonden flexbrief Eerste Kamer 26mei2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
26 mei 2014

Dossier Vervangingsbeleid - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Vervangingsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Mogen min-max-contracturen op jaarbasis verrekend worden?
Primair onderwijs
Wat is precies een vervangingspool en kan die op elk moment ingesteld worden?
Primair onderwijs

Dossier Vervangingsbeleid - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Vervangingsbeleid - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema