Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Regelingen

Dossier Regelingen - Artikelen

Er zijn 80 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Aanpassing bedragen personele bekostiging schooljaar 2017/2018 gepubliceerd - 20 oktober 2017
Staatssecretaris Dekker heeft op 19 oktober gepubliceerd de Regeling aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2017/2018 en het aanpassen van de bedragen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bedragen personele bekostiging PO voor het schooljaar 2017–2018 bekendgemaakt - 29 maart 2017
Demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft op 28 maart 2017 de Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Regeling bekostiging exploitatiekosten VO 2015 en 2016 bekend gemaakt - 5 oktober 2016
De Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 en 2016 is op 7 oktober 2016 is op 7 oktober 2016 gepubliceerd. Deze regeling regelt voor scholen en...
Voortgezet onderwijs
Programma’s van eisen materiële instandhouding 2017 bekend gemaakt - 5 oktober 2016
Op 4 oktober 2016 is de Regeling vaststelling programma’s van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 gepubliceerd. In...
Primair onderwijs
Binden van pabo-afgestudeerden positief geëvalueerd - 19 december 2014
De meeste pabo-studenten zijn tevreden met de inspanningen van schoolbesturen voor een - tijdelijke - functie in de regio na afloop van hun stage. Ruim de helft van de 76 ondervraagde studenten heeft...
Primair onderwijs
Regeling fusietoets gewijzigd per 11 september - 17 september 2014
In bepaalde situaties is het mogelijk om zonder advies van de Commissie Fusietoets (CFTO) een fusie te realiseren. Leerlingendaling is nu als expliciete rechtvaardigingsgrond in de Regeling...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Sociale verzekeringen per 1 juli 2014 - 20 augustus 2014
Per 1 juli 2014 is het minimumloon verhoogd naar € 1.495,20. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong worden hierdoor ook aangepast. Daarnaast hebben wijzigingen in de belastingtarieven...
Primair onderwijs
Bedragen personele bekostiging personeel PO voor het schooljaar 2014–2015 vastgesteld - 8 mei 2014
De staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, heeft de bedragen personele bekostiging voor het primair onderwijs 2014–2015 op 2 april 2014 bekendgemaakt. Deze regeling bevat de...
Primair onderwijs
Regeling bekostiging 2014/2015 bekend - 14 april 2014
De ‘Regeling personele bekostiging bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in schooljaar 2014/2015’ is bekend. De belangrijkste inhoudelijke...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kansen voor lokale en regionale arbeidsmarktsituatie onderwijs - 6 februari 2014
Schoolbesturen kunnen tot en met 17 maart 2014 een klein of groter deelplan voor het sectorplan ‘Regio aan zet’ bij het Arbeidsmarktplatform PO indienen. Het arbeidsmarktfonds bundelt...
Primair onderwijs
Dekker handhaaft kleinescholentoeslag - 3 februari 2014
Staatssecretaris Sander Dekker is bereid de kleinescholentoeslag te handhaven. Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie bevestigde dit op 1 februari in diverse dagbladen. Het is het resultaat...
Primair onderwijs
Aanvraagtermijn lerarenbeurs verlengd - 20 januari 2014
De jaarlijkse aanvraagtermijn van de lerarenbeurs is verlengd tot en met 14 juni. Ook is het verantwoordingsregime aangepast en het begrip zij-instromer gecorrigeerd. Na afloop van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bijzondere en aanvullende bekostiging po en vo 2013 - 4 december 2013
In het Begrotingsakkoord 2014 dat het kabinet met de Tweede Kamerfracties van D66, ChristenUnie en SGP heeft gemaakt, is in 2013 sprake van een incidentele toevoeging aan de lumpsum van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Aanvullende bekostiging bij invoering Passend onderwijs gecontinueerd - 9 augustus 2013
In het verlengde van de Regeling stimulering invoering Passend onderwijs in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en cluster 1 en 2 2012/2013 heeft de staatssecretaris van OCW besloten om ook...
Primair onderwijs
Detachering directeur basisschool vrijgesteld van btw - 15 juli 2013
Detachering van een basisschooldirecteur is te rangschikken onder onderwijsvrijstelling omdat het een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit betreft. Hierdoor is de detachering vrijgesteld...
Primair onderwijs
Overzicht van financiële regelingen PO 2013 - 14 juni 2013
Hierbij een overzicht van de relevante financiële regelingen PO 2013, te weten: Regeling bekostiging personeel etc., versie 9 april 2013; Regeling Prestatiebox d.d. 11 maart 2013; Regeling...
Primair onderwijs
Veel drempels bij melden misstanden - 12 juni 2013
Structuren en waarborgen om misstanden te melden zijn niet altijd voldoende om te spreken van een goed werkend meldsysteem. Hoewel de meeste organisaties in de publieke sector een meldprocedure...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Vernieuwd reglement Participatiefonds 2013/2014 - 8 april 2013
Het Participatiefonds heeft het vernieuwde reglement voor het schooljaar 2013/2014 gepubliceerd. De opzet van het reglement is geheel aangepast om het indienen van vergoedingsverzoeken...
Primair onderwijs
Regelingen examinering voortgezet onderwijs aangepast - 8 maart 2013
Het College voor examens heeft in de Staatscourant een aantal wijzigingen gepubliceerd met betrekking tot de schoolexamens en beoordelingsnormen in het voortgezet onderwijs. Het betreft de...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling leerresultaten PO - 26 februari 2013
De Regeling leerresultaten PO is gewijzigd in verband met het opnemen van nieuwe normen voor de Cito LVS-toetsen begrijpend lezen en rekenen-wiskunde vanaf schooljaar 2012–2013. Met ingang van...
Primair onderwijs
Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs - 25 februari 2013
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is aangepast. Door de toegenomen complexiteit van concernverhoudingen en bestuursconstructies moet de jaarverslaggeving op een aangepast niveau komen te liggen...
Voortgezet onderwijs
Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs - 25 februari 2013
De Regeling jaarverslaggeving onderwijs is aangepast. Door de toegenomen complexiteit van concernverhoudingen en bestuursconstructies moet de jaarverslaggeving op een aangepast niveau komen te liggen...
Primair onderwijs
Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen - 28 januari 2013
Elke vijf jaar worden de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs aangepast. Met ingang van 1 augustus 2013 begint een nieuw vijfjarig tijdvak. De Regeling aanpassing van de...
Primair onderwijs
Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen gepubliceerd - 7 januari 2013
Op grond van de wettelijke bepalingen in de Wet op het primair onderwijs dient de minister van OCW vanaf 1 augustus 1998 telkens voor een tijdvak van vijf jaar de stichtings- en opheffingsnormen...
Voortgezet onderwijs
Dubbeling aanlevering leerlinggegevens wordt aangepakt - 19 december 2012
Momenteel moeten op meerdere plaatsen leerlinggegevens verstrekt worden. Het betreft de verwerking in BRON en de meldplicht bij de woongemeente op grond van artikel 18, 1e lid van de Leerplichtwet....
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Regelingen - Documenten

Er zijn 27 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Bedragen personele bekostiging 2017-2018 (19 oktober 2017)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): personele bekostiging, Regelingen
20 oktober 2017
Regeling bekostiging PO - materiële instandhouding
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Materiële instandhouding
5 oktober 2016
Rekenregels per 1 juli 2014
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
20 augustus 2014
Bijlage II-1, II-2 en II-3
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
20 augustus 2014
Bijlage II-4, II-5 en II-6
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Belastingen, Regelingen, WIA, Werkloosheid
20 augustus 2014
Regeling-bekostiging-personeel-PO-2014-2015.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, bekostiging personeel
8 mei 2014
Regeling-stimulering-passend-onderwijs-2013-2014.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Passend onderwijs
9 augustus 2013
Bekostiging 2013 PO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Lumpsum
14 juni 2013
Regeling prestatiebox 2012 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen, Lumpsum
14 juni 2013
stichtingsnormen 1-8-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
7 januari 2013
PvE 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Materiële instandhouding, Regelingen
27 september 2012
registratie in en uitleners.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
23 augustus 2012
registratie in en uitleners.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
23 augustus 2012
registratie in en uitleners.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
23 juli 2012
Reglement_PF_PO_2012-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
7 juni 2012
Reglement_PF_WEC_2012-2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Regelingen
7 juni 2012

Pagina's

Dossier Regelingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Regelingen - Veelgestelde vragen

Er zijn 31 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?
Primair onderwijs
Wanneer kan het geblokkeerde spaarloon wel opgenomen worden?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Welk bedrag kan gespaard worden?
Primair onderwijs
Hoe ziet de vakantieregeling er uit?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe ziet het Kaderbesluit rechtspositie PO er uit?
Primair onderwijs
Voor welke opleidingen kan een leraar subsidie aanvragen?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft een werknemer recht?
Primair onderwijs
Waar is het zwangerschaps- en bevallingsverlof geregeld?
Primair onderwijs
Wat houdt de spaarloonregeling in?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Betrokkene neemt deel aan de spaarloonregeling met een maandelijkse inhouding van € 51,08. Hij gaat per 1-8-2008 naar een andere werkgever. Mag hij hier doorgaan met sparen?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Hoe vindt de vaststelling van de subsidie lerarenbeurs plaats?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Wanneer dient een werknemer het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen?
Primair onderwijs
Hoe ziet de compensatie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie, o.p. en o.o.p. met lesgebonden en/of behandeltaken er uit?
Primair onderwijs
Hoe zit het met het zwangerschapsverlof en vakantieverlof van de vrouwelijke werknemer, behorend tot het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgevende en/of behandeltaken?
Primair onderwijs
Per 1 augustus gaat de werkgever fuseren. Mag na de fusiedatum bij de nieuwe werkgever doorgespaard worden?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een lerarenbeurs?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?
Primair onderwijs
Voorbeelden berekeningen zwangerschaps- en bevallingsverlof
Primair onderwijs
Primair onderwijs
Welk bedrag kan gespaard worden?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Welke mogelijkheden zijn er voor het verstrekken van belastingvrije fietsvergoedingen?
Primair onderwijs
Welke criteria gelden voor de verdeling lerarenbeurs?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Regelingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Regelingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema