Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Regelingen

Dossier Regelingen - Artikelen

Er zijn 86 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Regeling stagebegeleidings-vergoeding vervallen - 8 februari 2006
De regeling Stagebegeleidingsvergoeding voor scholen voor primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is met ingang van 1 januari 2006De regeling in...
Primair onderwijs
Werkgeversbijdrage kinderopvang ondergebracht bij Accounting Plaza - 8 februari 2006
In het onderwijs is bij CAO geregeld dat de werkgever bijdraagt in de kosten voor kinderopvang. Voorheen werd deze regeling voor het onderwijs uitgevoerd door Kintent. Per 1 januari 2006 ligt de...
Primair onderwijs
Eindejaarsuitkering - 19 september 2005
Met ingang van 1 januari 2003 bedraagt het percentage voor het actieve onderwijspersoneel 2,75 en voor...
Primair onderwijs
Spaarloon opnemen - 14 september 2005
Per 1 september 2005 kunnen werknemers het spaarloon dat zij hebben...
Primair onderwijs
Regeling vergoeding van reis- en verblijfkosten - 11 augustus 2005
Overzicht tegemoetkoming reiskosten per maand in euro’s voor motorvoertuigen (met en zonder machtiging), bromfietsen en fietsen en de tegemoetkoming voor verblijfkosten.Download Regeling vergoeding...
Primair onderwijs
Arbeidsduur voltijd en deeltijd - 10 augustus 2005


Primair onderwijs
Spaarloonregeling - 18 juli 2005
Met de spaarloonregeling kan uw werkgever u een extra beloning geven, ook als er eigenlijk geen ruimte...
Primair onderwijs
Vergoeding verzekering ziektekosten verlaagd - 18 juli 2005
Sinds 1 mei 2004 is de ZVOO-regeling veranderd. De ZVOO is de ziektekostenvoorziening Onderwijs- en Onderzoekspersoneel. Tot 1 mei kwam de hele premie voor een derde klasse ziektekostenverzekering,...
Primair onderwijs
Verklaring van goed gedrag - 18 juli 2005
Alvorens een benoeming definitief wordt moet een school eerst een verklaring van goed gedrag vragen van de beoogde werknemer. Zonder zo'n verklaring is iemand niet benoembaar in het onderwijs.Sinds 1...
Primair onderwijs
Verlofregelingen Wet Arbeid en Zorg - 18 juli 2005
Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere omstandigheden verlof op te nemen. Door meer voorlichting moet de werking van de wet worden...
Primair onderwijs
Bedragen ZKOO-tegemoetkoming - 18 juli 2005
De tegemoetkomingen per maand zoals die gelden vanaf 1 april 2003: - voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Regelingen - Documenten

Er zijn 31 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Regelingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Regelingen - Veelgestelde vragen

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Pagina's

Dossier Regelingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Regelingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema