Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Regelingen

Dossier Regelingen - Artikelen

Er zijn 86 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Aanvullende middelen voor cluster 3 en 4 - 11 mei 2010
Demissionair minister Rouvoet van onderwijs stelt met de regeling `Subsidie regionale expertisecentra in verband met de pakketmaatregel Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 2009´...
Primair onderwijs
Bedragen landelijk gemiddelde personeelslast (GPL) 2010 VO gepubliceerd - 20 februari 2010
De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft op 12 februari 2010 de Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast kalenderjaar 2010 gepubliceerd. Uit de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Reglementswijzigingen Vervangingsfonds en Participatiefonds - 12 november 2009
De besturen van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds hebben op een aantal punten een beslissing genomen die leidt tot wijziging van artikelen in de reglementen voor het jaar 2009/2010.Deze...
Primair onderwijs
Regeling beleggen en belenen aangescherpt - 12 november 2009
In 2001 is de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek (BenB) in werking getreden. Door de inwerkingtreding van deze regeling diende elk bevoegd gezag een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
GPL-bedragen per 1 januari 2009 aangepast - 1 september 2009
De bedragen van de gemiddelde personeelslast (GPL) zijn voor het voortgezet onderwijs per 1 januari 2009 bijgesteld. Dit blijkt uit de Regeling aanpassing en vaststelling bedragen landelijk...
Voortgezet onderwijs
Zwangerschapsverlof - miskraam - 13 augustus 2009
Hoe is het verlof geregeld bij een miskraam?Van een bevalling is sprake als er een kind ter wereld wordt gebracht dat afgeleid van de duur van de zwangerschap levensvatbaarheid heeft of heeft gehad....
Primair onderwijs
Spaarloonregeling - andere werkgever - 13 augustus 2009
Betrokkene neemt deel aan de spaarloonregeling met een maandelijkse inhouding van EUR 51,08. Hij gaat per...
Primair onderwijs
Spaarloonregeling - fusie - 13 augustus 2009
Per 1 augustus gaat de werkgever fuseren. Mag na de fusiedatum bij de nieuwe werkgever doorgespaard...
Primair onderwijs
Aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmileu - 10 augustus 2009
Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen voor de scholenbouw opgenomen en trekt voor de jaren 2009 en 2010 50 miljoen uit. De scholen dienen aan te tonen welke...
Voortgezet onderwijs
Aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008 – 2009 - 21 juli 2009
In verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen in de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus 2008, het clusteren van diverse bekostigingsregelingen en het opnemen van het...
Voortgezet onderwijs
Regelingen VO gepubliceerd - 18 juni 2009
Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 gepubliceerd Voor de eerste opvang van vreemdelingen, die instromen na de teldatum van 1 oktober 2009, heeft het...
Voortgezet onderwijs
Nieuwe brochures Vervangingsfonds - 11 juni 2009
Het Vervangingsfonds heeft onlangs de brochure `Subsidie Sluitende Aanpak Aanvullende Intensieve Trajectbegeleiding en Loonkostensubsidie´ uitgebracht. De subsidie Sluitende Aanpak betreft...
Primair onderwijs
Subsidie Sluitende Aanpak - 2 juni 2009
Deze subsidieregeling van het Participatiefonds betreft een aanvullende Intensieve Trajectbegeleiding en Loonkostensubsidie en is bedoeld als ondersteuning voor werknemers na 24 maanden ziekteverzuim...
Voortgezet onderwijs
18 miljoen voor talentbevordering leerkrachten - 14 mei 2009
Lerarenopleidingen en scholen worden gestimuleerd om het talent van bestaande en nieuwe leerkrachten te bevorderen en verder te versterken. Voor deze tijdelijke regeling `Krachtig Meesterschap...
Primair onderwijs
Subsidie aanvragen voor opbrengstgericht werken - 23 april 2009
Het Projectbureau Kwaliteit (PK) biedt schoolbesturen die voorop lopen op het gebied van opbrengstgericht werken binnenkort de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een Op Maat-traject...
Primair onderwijs
Subsidieregeling concierges - 18 april 2008
Vanaf het schooljaar 2008 - 2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1.550 extra ondersteuners op basisscholen. Hierbij gaat het om mensen die binnen de...
Primair onderwijs
Aanvragen bijzondere bekostiging - 12 mei 2007
Hoofdstuk twee van de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 gaat over de bijzondere bekostiging voor het schooljaar 2007-2008. In de toelichting staat vermeld welke elementen een gemotiveerd...
Primair onderwijs
Aanvragen bijzondere bekostiging - 9 mei 2007
Hoofdstuk twee van de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008 gaat over de bijzondere bekostiging voor het schooljaar 2007-2008. In de toelichting staat vermeld welke elementen een gemotiveerd...
Primair onderwijs
Afbouw zwartescholentoeslag uitgesteld - 4 april 2007
De Regeling bekostiging personeel PO 2006/2007 meldde dat de zogenoemde zwartescholentoeslag (ZST) - de specifieke regeling voor scholen met veel allochtone achterstandsleerlingen - na het huidige...
Primair onderwijs
Strengere regels afgifte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) - 24 januari 2007
Om het aantal (herhaalde) zedendelicten tot een minimum te beperken scherpte minister Hirsch Ballin van...
Primair onderwijs
Regeling korttijdelijken wijzigt per 1 januari aanstaande - 2 december 2006
Vanaf 1 januari aanstaande geldt niet meer de dertig weken in 18 maanden regeling. In de aanbiedingsbrief bij de CAO-PO 2006-2008 wordt hiervan al melding gemaakt. De bepalingen zijn opgenomen in de...
Primair onderwijs
Overgangsregeling ZVOO 2006 vastgesteld - 11 september 2006
Met het oog op de nieuwe Zorgverzekeringswet zijn in de CAO voor PO en VO vorig jaar afspraken gemaakt...
Primair onderwijs
Duidelijkheid over fiscale vrijstelling overblijfvergoeding - 19 juli 2006
De minister van OCW heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat...
Primair onderwijs
Niet langer controle op eigen wachtgeldbeleid PO - 19 juli 2006
Scholen ontvangen geen overzichten meer van het UWV (of de KMPG )....
Primair onderwijs
Nieuwe regelingen en beleidsregels OCW - 1 juli 2006
Binnenkort publiceert het ministerie van OCW vier (aangepaste) regelingen/beleidsregels, die sterk samenhangen met de invoering van de lumpsum per 1 augustus 2006. Hieronder een beknopte toelichting....
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Regelingen - Documenten

Er zijn 31 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier Regelingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Regelingen - Veelgestelde vragen

Er zijn 27 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Pagina's

Dossier Regelingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Regelingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema