Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Professionalisering

Dossier Professionalisering - Artikelen

Er zijn 134 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Feedback en reflectie belangrijk voor professionele ontwikkeling - 13 februari 2019
Schoolleiders in het voortgezet onderwijs vinden feedback en reflectie op het eigen functioneren belangrijk voor de eigen professionele ontwikkeling. Ook een lerende cultuur op de school motiveert de...
Voortgezet onderwijs
Vanuit de ‘onderstroom’ echt in contact komen met je medewerkers - 27 oktober 2018
Bij het doorvoeren van veranderingen in de school speelt altijd het ‘onderliggende proces’ een rol. Deze ‘onderstroom’ werkt door in de dagelijkse gang van zaken en wordt...
Primair onderwijs
‘Je versterkt elkaar in de praktijk’ - 1 september 2018
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt inmiddels 26 opleidingen en leergangen aan. Deze kunnen bijna allemaal ook regionaal of incompany gevolgd worden. Twee schoolleiders vertellen waarom ze...
Primair onderwijs
Schoolleiders positief over informeel leren en valideringsgesprekken - 31 mei 2018
Schoolleiders geven niet alleen aan dat ze vooral leren door te doen. Ze geven ook aan dat ze een voorkeur hebben voor informeel leren. Ook vinden ze professionele netwerken en communities of...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Formeel gesprek met leidinggevende essentieel om professionalisering impuls te geven - 30 april 2018
Het formele gesprek tussen het personeel en de leidinggevende is essentieel om de deelname aan zowel formele als informele professionaliseringsactiviteiten een impuls te geven. Dat blijkt uit het...
Primair onderwijs
Nationale Schoolleiders Top aangemerkt als bron voor informeel leren - 27 oktober 2017
De Nationale Schoolleiders Top voor het primair onderwijs op zaterdag 25 november aanstaande is door het Schoolleidersregister PO aangemerkt als bron voor informeel leren. Dit betekent dat de top...
Primair onderwijs
Professionalisering leraar moet aan specifieke eisen voldoen - 11 september 2017
Met het dreigende lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende en ervaren leraren van belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Ook is effectieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Schoolleiders profiteren van scholing voor hun eigen ontwikkeling en die van de school - 15 augustus 2017
Professionalisering van schoolleiders heeft veel effect op de schoolleider zelf. Daarnaast versterkt professionalisering de schoolvernieuwing. Ook kan scholing helpen het schoolklimaat te verbeteren...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS Centrum Educatief Leiderschap ontvangt NRTO-keurmerk - 29 juni 2017
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap heeft op 22 juni jl. het NRTO-keurmerk ontvangen. Dit keurmerk geldt voor alle opleidingen, leergangen en trainingen die het centrum aanbiedt. Het verkrijgen van...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Agenda Een Vak Apart vraagt aandacht voor versterking schoolleiderschap - 21 april 2017
Er is meer aandacht nodig voor de professionalisering van vo-schoolleiders, voor de positie en kwaliteit van team- en afdelingsleiders en voor de aanwas van nieuwe schoolleiders. Dit vraagt op de...
Voortgezet onderwijs
​Minister Asscher akkoord met sectorplan duurzame inzetbaarheid en professionalisering - 14 november 2014
De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO, zijn verheugd dat minister Asscher (SZW) een tweede sectorplan heeft goedgekeurd. In ‘Impuls inzetbaarheid...
Primair onderwijs
Actueel overzicht financieringsmiddelen professionalisering - 5 november 2014
Voor de professionalisering van schoolleiders, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, P&O’ers en MR-leden zijn verschillende financiële middelen beschikbaar. Op de website...
Voortgezet onderwijs
‘Je voelt je soms in een spagaat zitten’ - 31 oktober 2014
Schoolleiders hebben bijna dagelijks te maken met mondige ouders, leerlingen en leraren. Soms dreigt er een conflict te ontstaan en staat de schoolleider tussen twee partijen in. Welke positie neem...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Amerikaans uitwisselingsprogramma voor leraren - 22 oktober 2014
Rond de zestig talentvolle leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo krijgen de komende drie jaar de kans mee te lopen op een Amerikaanse school. Dat maakten minister Bussemaker en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
​Promotiebeurs populair onder leraren - 22 oktober 2014
Steeds meer leraren kiezen voor een promotietraject om zich naast hun werk voor de klas verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied. Op het Lerarencongres op 8 oktober ontvingen 29...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Baanbrekende voorstellen voor kwalitatief beter onderwijs - 8 september 2014
Strengere toelatingseisen bij pabo’s en docentenopleidingen, aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden en minder vakken in het voortgezet onderwijs. Dit zijn enkele voorstellen van een kleine groep...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Herregistratie in Schoolleidersregister PO - 4 september 2014
In de cao is afgesproken dat schoolleiders in het primair onderwijs zich blijven professionaliseren en dit aantonen door zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Vervolgens werken ze...
Primair onderwijs
Educatiemaster nieuwe AVS Voordeelpartner - 3 september 2014
De AVS heeft een nieuwe voordeelpartner: Educatiemaster. Educatiemaster biedt leraren een online database van duizenden recente artikelen over het onderwijs. AVS-leden profiteren van een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Groot deel investering tot 1,2 miljard voor professionalisering leraren - 28 augustus 2014
Een investering oplopend tot structureel 1,2 miljard euro voor vernieuwing en verbetering van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dat is het resultaat van de afspraken die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Lerende docenten gezocht - 27 augustus 2014
Een universitaire lerarenopleiding waar je direct in het diepe wordt gegooid. Het Onderwijstraineeship wil docenten opleiden die naast goed les geven ook een visie ontwikkelen op wat er in brede zin...
Voortgezet onderwijs
‘Tekort aan gekwalificeerde leraren belemmert goed onderwijs’ - 26 juni 2014
Bijna driekwart van de schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (71 procent) geeft aan dat het bieden van goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort aan gekwalificeerde en/of...
Voortgezet onderwijs
‘Al doende leren’ belangrijke leervorm voor schoolleiders - 19 juni 2014
Schoolleiders leren in de praktijk minstens zoveel als via formele vormen van professionalisering. Informeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders werken aan het doorvoeren van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Samenwerking tussen AVS en Nationale Academie voor Media en Maatschappij van start - 21 mei 2014
De AVS wil een concrete bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs. Ook de Onderwijsraad constateerde onlangs in het advies ‘Een eigentijds curriculum’ (mei 2014) dat het bij de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Professionaliseringsbeleid niet op elke school gemeengoed - 14 april 2014
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te...
Primair onderwijs
‘Investeren in professionalisering schoolleider loont’ - 31 maart 2014
“Investeren in de professionalisering van schoolleiders loont”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren in reactie op het inspectierapport over de kwaliteit van schoolleiders in basis-,...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Pagina's

Dossier Professionalisering - Documenten

Er zijn 27 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Schoolleidersagenda Een vak apart
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering
21 april 2017
Notitie 'Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs'
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering
8 september 2014
Samenvatting en Tabellenboek professionalisering AVS.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Scholenpanel
14 april 2014
Lerarenagenda-2013-2020_De-leraar-maakt-het-verschil.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarenopleiding, Professionalisering
4 oktober 2013
Kamerbrief-over-de-lerarenagenda-2013-2020.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarenopleiding, Professionalisering
4 oktober 2013
Lerarenagenda-2013-2020_De-leraar-maakt-het-verschil.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarenopleiding, Professionalisering
4 oktober 2013
Kamerbrief-over-de-lerarenagenda-2013-2020.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lerarenopleiding, Professionalisering
4 oktober 2013
Verkenning Onderwijsraad Leraar-zijn.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering
12 maart 2013
Verkenning Onderwijsraad Leraar-zijn.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering
8 maart 2013
Verkenning Onderwijsraad Leraar-zijn.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering
8 maart 2013
NSA Onderzoeksrapport Professionalisering van schoolleiders (2012).pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Personeelsbeleid
5 februari 2013
kiezen-voor-kwalitatief-sterke-leraren.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Kwaliteitsbeleid, Personeelsbeleid, Professionalisering
24 januari 2013
RapportProfessioneelLeiderschapInHetPO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering
7 januari 2013
Directeur Vervangingsfonds Participatiefonds.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Werving en selectie
13 december 2012
12.10.22 Professionele_ontwikkeling_in_de_lift.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Personeelsbeleid
24 oktober 2012
Sociale media op scholen nog in de kinderschoenen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): ICT, Sociale media, Innovatie, Professionalisering
30 mei 2012
De staat van het onderwijs - Onderwijsverslag 2010-2011
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Inspectie, Professionalisering
17 april 2012
Onderzoeksrapportage professionalisering 2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Scholenpanel
16 april 2012
Onderzoeksrapportage bestuurlijke verhoudingen - 9 dec 2011.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Scholenpanel
16 april 2012

Pagina's

Dossier Professionalisering - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Professionalisering - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs

Dossier Professionalisering - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Professionalisering - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema