Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Nascholing

Dossier Nascholing - Artikelen

Er zijn 10 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Grote behoefte aan nascholing bij leraren - 27 juni 2016
Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten onderschatten elkaars ambitie, motivatie en mogelijkheden als het om nascholing gaat. Er is een grotere opleidingsbereidheid bij leerkrachten dan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Leerkrachten ervaren belemmeringen bij nascholing - 14 maart 2016
Leerkrachten willen zichzelf ontwikkelen, maar ervaren verschillende belemmeringen. Daardoor volgen ze minder vaak een opleiding. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Vraag en aanbod voor nascholing...
Primair onderwijs
Lacunes in opleidings- en scholingsaanbod leerkrachten - 4 april 2012
De aansluiting tussen aanbod van en vraag naar bachelors, masters en scholing is in een aantal opzichten onvoldoende. Vooral op de prioritaire beleidsterreinen van het ministerie van OCW is het...
Primair onderwijs
Aanvraagronde Lerarenbeurs gestart - 23 maart 2012
De nieuwe aanvraagronde voor een Lerarenbeurs in het studiejaar 2012/2013 is gestart op 2 april en loopt tot en met 1 juni 2012. Vanaf dit jaar kan de Lerarenbeurs niet meer gebruikt worden voor...
Voortgezet onderwijs
Extra geld voor lerarenbeurs - 8 maart 2010
Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met € 10 miljoen te verhogen.De lerarenbeurs voor scholing...
Primair onderwijs
Extra geld voor lerarenbeurs - 8 maart 2010
Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, besloten het subsidieplafond met € 10 miljoen te verhogen. De...
Voortgezet onderwijs
Extra geld voor lerarenbeurs - 8 maart 2010
Door de grote belangstelling voor de Lerarenbeurs heeft de staatssecretaris van OCW, mevrouw Van...
Primair onderwijs
Model nascholingsplan - 19 september 2005
IPB vraagt dat je de ontwikkelingswensen van de organisatie planmatig...
Primair onderwijs
Nascholing meldingsformulier - 10 augustus 2005
Meldingsformulier nascholing voor leerkrachten. Dit formulier is bedoeld om de nascholingsbehoefte van de leerkrachten te peilen en is géén aanmeldingsformulier. Het formulier is overgenomen uit het...
Primair onderwijs
Nascholing meldingsformulier - 10 augustus 2005


Primair onderwijs

Dossier Nascholing - Documenten

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Nascholing - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Nascholing - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Nascholing - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Nascholing - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema