Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Functiemix

Dossier Functiemix - Artikelen

Er zijn 57 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Doelstelling functiemix nog niet gehaald - 5 april 2018
Op basis van de recentste cijfers van de functiemix in het primair onderwijs is door de Tweede Kamer geconstateerd dat één van de doelstellingen uit het Convenant LeerKracht niet is...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Webinar over functiemix en onderwijskwaliteit terugkijken - 6 november 2017
Het ministerie van OCW, de PO-Raad en de vakorganisaties, waaronder de AVS,  hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt om scholen en  schoolbesturen te ondersteunen bij het...
Primair onderwijs
Enquête professioneel HRM-beleid - 7 september 2017
Thema’s als professioneel HRM-beleid, meer aandacht voor diversiteit in teams en persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht zijn de afgelopen jaren steeds meer op de bestuurdersagenda gekomen...
Primair onderwijs
Stand van zaken functiemix - 18 mei 2017
DUO heeft de functiemixcijfers primair onderwijs met als peildatum 1 oktober 2016 gepubliceerd (www.functiemix.nl). Per 1 augustus 2014 dient voldaan te worden aan het percentage functiemix zoals...
Primair onderwijs
Mager resultaat cijfers functiemix - 5 mei 2017
Het aantal leraren in schaal LB in het po is in de periode tot de peildatum 1 oktober 2016 licht gestegen, van 25,5 procent in 2015 naar 26,0 procent in 2016. Daarmee is de doelstelling van 40...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
‘Een leraar die er bovenuit steekt beloon je’ - 2 december 2016
Gelijke monniken, gelijke kappen was lang de dominante cultuur in het onderwijs. Iedere leraar is gelijk, de organisatie is plat georganiseerd en een veelzijdige carrière was niet weggelegd...
Primair onderwijs
Door invoering functiemix omslag in beoordelingscultuur - 1 december 2016
Schoolleiders en leraren in po en vo zijn van mening dat met de invoering van de functiemix een omslag in de beoordelingscultuur heeft plaatsgevonden. Toch zijn leraren, zowel in po als vo,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Veel verbinding en inspiratie rondom thema professionalisering personeelsbeleid - 3 oktober 2016
Woensdag 28 september was in Groningen de eerste regionale bijeenkomst over de functiemix voor bestuurders, directeuren en HR-adviseurs in het primair onderwijs. Tijdens de middag gingen de aanwezige...
Primair onderwijs
Ondersteuning functiemix: maatwerkbegeleiding en regiobijeenkomsten - 2 september 2016
Het ministerie van OCW, PO-Raad en de vakorganisaties – waaronder de AVS - werken samen om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het professionaliseren van het personeelsbeleid met de...
Primair onderwijs
Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs - 18 juli 2016
Het functiemixpercentage in het primair onderwijs laat een heel geleidelijke groei zien. Het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. Hoewel...
Primair onderwijs
Gratis ondersteuning functiemix basisonderwijs - 28 juni 2016
Vanuit het project ‘Versterking HRM-beleid en functiemix’ kunnen schoolbesturen kosteloos gebruik maken van individuele of gezamenlijke ondersteuning bij het professionaliseren van het...
Primair onderwijs
Versterking functiemix van start - 21 maart 2016
De sociale partners en OCW geven een extra kwalitatieve impuls aan de versterking van de functiemix. Met deze impuls wordt  gezamenlijk ingezet op het versterken van het personeelsbeleid in het...
Primair onderwijs
Ondersteuning bij functiemix - 28 januari 2016
Schoolbesturen krijgen de komende tijd ondersteuning bij het realiseren van de ambities voor de functiemix. Het ministerie van OCW en sociale partners, waaronder de AVS, werken samen aan een...
Primair onderwijs
Nieuwe impuls functiemix - 11 december 2015
De sociale partners, waaronder de AVS, en het ministerie van OCW ondersteunen scholen en schoolbesturen bij het gebruik van de functiemix in het personeelsbeleid. Daartoe hebben ze onder andere de...
Primair onderwijs
Met de functiemix de zomer in - 24 juni 2015
Het nieuwe schooljaar biedt weer volop kansen om de functiemix verder te versterken, op weg naar een divers samengesteld team en een uitdagende werkomgeving! Klik op de link naar de zomergroet van...
Primair onderwijs
Doelstellingen functiemix niet volledig gehaald - 4 juni 2015
De doelstellingen van de functiemix in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs zijn niet gehaald. Dit blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW, die zich baseert op...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Nieuwe cijfers functiemix en leerlingprognoses basisonderwijs - 20 augustus 2014
Op Stamos zijn nieuwe gegevens over de functiemix in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs beschikbaar. Ook zijn leerlingprognoses voor het basisonderwijs beschikbaar...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wijziging regeling functiemix VO - 5 december 2013
De Regeling versterking van de functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 is gewijzigd. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW bekendgemaakt. De wijziging betreft...
Voortgezet onderwijs
Functiemixtool voor basisonderwijs beschikbaar - 22 oktober 2013
Op www.hetkaninhetonderwijs.nl is onlangs de Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd. Het instrument helpt schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten inzicht te krijgen in hoe hun...
Primair onderwijs
Gegevens functiemix geactualiseerd - 4 oktober 2012
De gegevens op de website www.functiemix.minocw.nl zijn in september 2012 geactualiseerd en betreffen de ontwikkeling van oktober 2006 tot en met maart 2012.In het convenant Leerkracht van Nederland...
Primair onderwijs
Actualisering gegevens functiemix - 20 september 2012
In april 2008 is het Convenant “Leerkracht van Nederland” door de drie betrokken  partijen, te weten de minister van OCW, de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in...
Primair onderwijs
Staatssecretaris Zijlstra positief over resultaten tussenmeting functiemix - 27 juli 2012
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs begin juli laten weten positief te zijn over de resultaten van de tussenmeting functiemix. De tussendoelstellingen zijn...
Primair onderwijs
AVS heeft gecertificeerd functiewaarderingsspecialist in huis - 7 juni 2012
De AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is onlangs gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register....
Voortgezet onderwijs
Naast voorbereiden steeds meer implementatie van functiemix in po - 2 februari 2012
Het primair en voortgezet onderwijs zijn in het kader van de functiemix tot nu toe het verst gevorderd met het benoemen van leerkrachten in een functie met een hogere salarisschaal, blijkt uit de...
Primair onderwijs
Regeling functiemix leraren VO in de Randstadregio's 2010 - 2012 gewijzigd - 25 november 2011
Staatssecretaris Zijlstra van OCW, heeft de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio's, en de Regeling versterking van de functiemix leraren VO...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Functiemix - Documenten

Er zijn 18 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Convenant LeerKracht
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiemix
5 april 2018
Leaflet Functiemix
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiemix
2 september 2016
Functiemix brochure
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiemix
11 december 2015
Functiemix Zomergroet
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiemix
24 juni 2015
Functiemix Zomergroet
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiemix
24 juni 2015
wijziging functiemix VO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiemix, Personeelsbeleid
5 december 2013
Aanpassing functiemix Randstadregio's.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiemix
25 november 2011
bekostiging 2011 PO aangepast april 11.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Functiemix
4 mei 2011
Oplossingen knelpunten Functiemix PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiemix
22 februari 2010
Leraar basisonderwijs LA-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar basisonderwijs LB-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar sbo so LB-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar sbo so LC-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
CAO PO 2009.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiemix
11 november 2008
Persbericht CAO-akkoord.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiemix
11 november 2008

Dossier Functiemix - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Functiemix - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Functiemix - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus in te perken heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor onze leergangen. De AVS Academie volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en voert overleg met het ministerie, het RIVM en de GGD over passende maatregelen. 

Per week wordt beoordeeld of opleidings- en leergangdagen kunnen doorgaan, op afstand gegeven kunnen worden of worden verschoven. Je ontvangt hierover per mail informatie.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Functiemix - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema