Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Functiedifferentiatie

Dossier Functiedifferentiatie - Artikelen

Er zijn 17 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
AVS heeft gecertificeerd functiewaarderingsspecialist in huis - 7 juni 2012
De AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is onlangs gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register....
Voortgezet onderwijs
Personeelsbeleid: Functiedifferentiatie, Functiehuis en Functiewaardering - 29 mei 2012
Sinds 1 augustus 2010 zijn scholen aan de slag met invoering van hogere lerarenfuncties (functiemix). In 2014 dienen 40% LB en 2% LC functies gerealiseerd te zijn. Hierbij wordt gestreefd naar het...
Primair onderwijs
Leerkrachten: ’Geen bezwaar tegen salarisverschillen door functiemix’ - 7 april 2011
In tegenstelling tot wat eerder werd verwacht, hebben leerkrachten geen bezwaar tegen salarisverschillen binnen een schoolteam door het toepassen van de functiemix. Dit blijkt uit een onderzoek van...
Primair onderwijs
CNV: ‘Onderwijsassistent misbruikt als goedkope leerkracht’ - 23 september 2010
De meeste onderwijsassistenten doen veel meer dan in hun functieomschrijving staat en worden ernstig onderbetaald. Dat meldt CNV Onderwijs naar aanleiding van eigen onderzoek onder 450 klassen- en...
Primair onderwijs
Campagne functiemix - 12 mei 2010
Op initiatief van het ministerie van OCW is in overleg met de sociale partners een communicatiecampagne gestart om de functiemix zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs onder...
Primair onderwijs
Model-functiebeschrijvingen Intern Begeleider beschikbaar - 28 september 2009
De sociale partners (PO-raad en vakbondsorganisaties) hebben gezamenlijk 2 model-functiebeschijvingen (9 en 10)  Intern Begeleider vastgesteld. De vakorganisaties hebben ook een...
Primair onderwijs
Verdere uitwerking kwalificatiestructuur onderwijsberoepen nodig - 23 april 2009
Niveaus aanbrengen in beroepen Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) vindt dat er een verdere uitwerking moet komen van de kwalificatiestructuur voor de onderwijsberoepen. Het...
Primair onderwijs
Voorbeeldfuncties beschikbaar - 9 februari 2009
Inmiddels zijn de voorbeeldfuncties beschikbaar in het kader van de uitwerking van de functiemix (uit het Convenant Leerkracht van Nederland). De voorbeeldfuncties staan hieronder.  Het...
Primair onderwijs
Functiedifferentiatie in po nog beperkt, maar neemt wel toe - 14 mei 2008
In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft Regioplan onderzoek verricht naar de actuele stand van zaken in het toepassen van functiedifferentiatie in het primair onderwijs....
Primair onderwijs
Haast geboden met functiebouwwerk - 6 oktober 2007
Vóór 1 augustus 2008 moet een afspraak op bestuursniveau zijn gemaakt over de samenstelling van het functiebouwwerk (artikel 5.3 CAO-PO 2006-2008). Dat lijkt nog ver weg, maar de...
Primair onderwijs
Twee functies bij één werkgever - 27 augustus 2007
In het Kaderbesluit rechtspositie PO is bepaald dat een werknemer in twee verschillende functies kan worden benoemd. Dat kan in twee situaties: 1. een werknemer wordt benoemd in twee verschillende...
Primair onderwijs
Eindverantwoordelijk management - Functiedifferentiatie - 1 januari 2007
Functiedifferentiatie Schoolbestuur en/of -management maken voor 1 augustus 2008 afspraken over de samenstelling van het functiebouwwerk binnen de school of scholen. Deze afspraak is opgenomen in de...
Primair onderwijs
Afspraken over functiedifferentiatie - 1 december 2006
In hoofdstuk vijf van de CAO-PO 2006-2008 is geregeld dat de werkgever het bevoegd gezag of de daartoe verantwoordelijke samen met het personeelsdeel van de GMR afspraken maakt over de samenstelling...
Primair onderwijs
Functiewaarderingen - 19 juni 2006
Functiewaarderingen voor: Adjunct directeur, Algemeen directeur 1, Algemeen directeur 2, Algemeen directeur 3, Algemeen directeur 4, Beleidsmedewerker, Conciërge, Directeur 1, Directeur 2,...
Primair onderwijs
Functiedifferentiatie PO - 13 september 2005
De kosten die samenhangen met een wijziging van functie kunnen betrekking hebben op functiedifferentiatie en promotie (en in principe ook op demotie). Met dit instrument kunt u berekenen wat de extra...
Primair onderwijs
Functiebeschrijving Integraal schoolleider DB - 11 augustus 2005
  Omgeving De werkzaamheden worden verricht binnen een school. In het algemeen komt de functie voor bij basisscholen BO Y 200-400, speciale basisscholen voor basisonderwijs SBO Y < 200 en/of...
Primair onderwijs
Impressie conferentie ‘Zo is het verantwoord’ op 25 april 2005 - 11 augustus 2005
Op 25 april vond de conferentie `Zo is het verantwoord´ plaats. De conferentie was een gezamenlijk initiatief van Cfi/OCW, Q*Primair en projectbureau lumpsum po. De dag stond in het teken van...
Primair onderwijs

Dossier Functiedifferentiatie - Documenten

Er zijn 38 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Internebegeleider.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie
28 september 2009
Leraar basisonderwijs LA-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar basisonderwijs LB-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar sbo so LB-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar sbo so LC-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Adjunct_directeur.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Algemeen_directeur_1.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Algemeen_directeur_2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Algemeen_directeur_3.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Algemeen_directeur_4.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Beleidsmedewerker.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Conciërge.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Directeur_1.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Directeur_2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Directeur_3.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Directeur_4.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Expressietherapeut.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Facilitair_medewerker.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Fysiotherapeut.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Internebegeleider.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Klassenassistent.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Leraar_basisonderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Leraar_SBO-SO.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Logopedist.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006
Medewerker_financiële_administratie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Functiedifferentiatie, Functiewaardering
19 juni 2006

Pagina's

Dossier Functiedifferentiatie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Functiedifferentiatie - Veelgestelde vragen

Er zijn 1 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Kan in het kader van bezuinigingen een directeur verplicht worden meerdere scholen te leiden?
Primair onderwijs

Dossier Functiedifferentiatie - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Functiedifferentiatie - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema