Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO

Dossier CAO PO - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
CAO PO 2016-2017 aangepast - 23 december 2016
Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Naar...
Primair onderwijs
Workshops vervangingsbeleid - 22 september 2016
Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over...
Primair onderwijs
Jaartaak primair onderwijs - 25 augustus 2016
Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. Vanaf de CAO PO 2014-2015 is een verandering voor wat betreft de jaartaak voor medewerkers. Er wordt niet meer gedacht in lestijd maar...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 download - 1 augustus 2016
In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 - 2017 van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. De definitieve tekst (in pdf) is...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 ook in boekvorm - 12 juli 2016
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 ondertekend - 1 juli 2016
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27...
Primair onderwijs
Salarisgroei, voor het eerst sinds 2008 - 1 juni 2016
In de kleine uurtjes voor het aanbreken van Koningsdag, terwijl Nederland lag te slapen en enkele fanatiekelingen alvast een plek innamen op de natte vrijmarkt, kwamen onderhandelaars tot een akkoord...
Primair onderwijs
Betekenis onderhandelaarsakkoord CAO PO voor schoolleiders - 29 april 2016
In de berichtgeving over het op 27 april 2016 afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017 kondigde de AVS een nadere uitleg aan over de gevolgen van het akkoord voor de positie van de...
Primair onderwijs
CAO PO 2016–2017 een feit - 27 april 2016
De sociale partners, waaronder de AVS, hebben door tussenkomst van mediator Hans Borstlap op 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO PO 2016 – 2017. Wij zijn...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao primair onderwijs - 27 april 2016
Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een...
Primair onderwijs
Sociale partners PO besluiten tot bemiddelaar voor cao-onderhandelingen - 5 april 2016
De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair...
Primair onderwijs
AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO - 4 april 2016
Het overleg over de cao in het primair onderwijs is afgebroken, omdat vakbonden en PO-Raad het niet eens werden over de manier waarop vervanging van zieke collega’s onder de Wet Werk &...
Primair onderwijs
Cao-overleg primair onderwijs afgebroken - 30 maart 2016
Sociale partners, waaronder de AVS, hebben het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs op woensdag 30 maart 2016 afgebroken. De PO-Raad en de bonden konden het niet eens worden over...
Primair onderwijs
‘Loonsverhoging nog steeds aan de orde bij cao-bespreking’ - 25 januari 2016
AVS-voorzitter Petra van Haren zegt in een reactie op het artikel in het AD van 25 januari dat bij de cao-onderhandelingen nog steeds wordt gesproken over eerder afgesproken loonsverhoging. ,,Het kan...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Doorbetaling loonsverhoging per 1 september 2015 - 25 januari 2016
Door de sociale partners, waaronder de AVS, is een beroep gedaan op de werkgevers om vooruitlopend op de nieuwe CAO PO met terugwerkende kracht per 1 september 2015 de loonsverhoging van 1,25 procent...
Primair onderwijs
Pauzetijden en afspiegelingsbeginsel in cao-onderhandelingen - 22 januari 2016
De AVS voert aan de cao-tafel gesprekken over diverse thema’s. Naast een groot thema als de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vraagt de AVS in de onderhandelingen onder meer ook aandacht...
Primair onderwijs
Nog geen onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO - 17 december 2015
De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad constateren gezamenlijk dat het niet lukt om vóór het einde van dit jaar een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe CAO PO....
Primair onderwijs
’Werkdruk primair onderwijs onveranderd hoog’ - 11 december 2015
De nieuwe cao voor het primair onderwijs heeft in de eerste maanden na invoering (nog) niet gezorgd voor het verlagen van het gevoel van werkdruk bij leerkrachten, blijkt uit online onderzoek van...
Primair onderwijs
Begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader uitgewerkt - 26 november 2015
Sociale partners hebben in het onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2014-2015 afgesproken om de begrippen basisbekwaam en vakbekwaam nader te beschrijven. Deze worden met het ingaan van een nieuwe...
Primair onderwijs
Geboekte vooruitgang cao-overleg 2016 - 4 november 2015
Op 4 november 2015 hebben de PO-Raad, AVS, CNVO en FvOv een afspraak gemaakt over de uitwerking van de loonruimte, zoals de boven-sectorale centrales en werkgeversorganisaties met minister Asscher...
Primair onderwijs
Onderhandelingen CAO PO in volle gang - 6 oktober 2015
In het kader van de onderhandeling over een nieuwe CAO PO zijn de gesprekken met de sociale partners in volle gang. Om tot afspraken te komen wordt onder andere gesproken over de uitwerking van het...
Primair onderwijs
Veertig uur is de max - 3 september 2015
Vanaf 1 augustus 2015 geldt voor het primair onderwijs een 40-urige werkweek. Het is een van de onderdelen uit de cao die beheersing van de werkdruk als speerpunt heeft. De introductie van de 40-...
Primair onderwijs
Reactie naar aanleiding van gezamenlijke brief van 1 mei 2015 over de CAO PO - 13 mei 2015
In de brief van 1 mei 2015 is nadere informatie verstrekt over de voortgang over het overleg CAO PO. Het was de AVS er alles aangelegen om met ingang van 1 juli 2015 een nieuwe cao te hebben. Er...
Primair onderwijs
Voortgang cao-overleg: gezamenlijke verklaring PO-Raad en vakbonden - 1 mei 2015
De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd over de CAO PO 2015-2016, op basis van de eerder gepubliceerde inzetten van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS. Door de...
Primair onderwijs
Rekenprogramma Jaartaak 2015-2016 - 8 april 2015
In de CAO PO 2014 – 2015 is voor de invulling van de jaartaak een nieuw Hoofdstuk 2A ingevoegd. In dit Hoofdstuk wordt bepaald dat de 40-urige werkweek moet worden toegepast. De uitvoering...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO - Documenten

Er zijn 100 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Functiebeschrijving Stafmedewerker B
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Stafmedewerker A
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Leraarondersteuner B
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Functiebeschrijving Leraarondersteuner A (nieuw)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2019-2020
12 december 2019
Brief sociale partners aan Tweede Kamer nav AO Leraren 24 januari 2019
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2019, CAO-onderhandelingen
21 februari 2019
CAO PO 2018-2019
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2018-2019
23 juli 2018
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Bijlage 1 - Voorbeeld salaristabel
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Bijlage 2 - Functiereeks leraren primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Bijlage 3 - Tabellen en bedragen primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
Bijlage 1 Voorbeeld salaristabel
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
Bijlage 2 Functiereeks leraren primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
Bijlage 3 Tabellen en bedragen voor primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
AVS-inzet CAO PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO-onderhandelingen
2 februari 2018
CAO PO opnieuw gewijzigd t.b.v. AVV
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2016-2017, CAO PO
21 juni 2017
Aangepaste CAO PO 2016-2017 vanaf 1 januari 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017
23 december 2016
Jaartaak primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Jaartaak, CAO PO 2016-2017, CAO PO
25 augustus 2016
Toelichting jaartaak primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Jaartaak, CAO PO 2016-2017, CAO PO
25 augustus 2016
CAO PO 2016-2017 (herziene versie)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017
1 augustus 2016
CAO PO 2016-2017 (herziene versie)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017
1 juli 2016

Pagina's

Dossier CAO PO - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO PO - Veelgestelde vragen

Er zijn 22 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier CAO PO - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO PO - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema