Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO

Dossier CAO PO - Artikelen

Er zijn 205 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies - 25 april 2019
In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren,...
Primair onderwijs
Onderhandelingen over nieuwe CAO PO verlopen constructief maar vragen meer tijd - 21 februari 2019
Op 1 maart aanstaande verloopt de huidige cao voor het primair onderwijs. Doordat er nog geen nieuw akkoord is, loopt die cao na 1 maart door. De onderhandelingen over de nieuwe CAO PO verlopen...
Primair onderwijs
PO-Raad en vakbonden gaan in december onderhandelen over cao - 11 oktober 2018
De sociale partners, waaronder de AVS, gaan begin december met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De huidige cao loopt tot 1 maart 2019. De partijen hopen voor die...
Primair onderwijs
CAO PO 2018-2019 gepubliceerd - 23 juli 2018
Op 2 juli jl is de cao ondertekend door de sociale partners, waaronder de AVS. Daarna is er hard gewerkt om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een cao-tekst. De teksten zijn nu definitief en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Aanpassing salarisniveau directiefuncties po - 18 juni 2018
In de salarisniveaus van de verschillende functies in het primair onderwijs naar aanleiding van de nieuwe cao - zoals de AVS in eerdere berichtgeving heeft gepubliceerd - vallen de eindbedragen voor...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs - 15 juni 2018
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Bericht van AVS-voorzitter over onderhandelaarsakkoord - 7 juni 2018
Gewaardeerde AVS-leden en collega's, Op 6 juni is er een onderhandelaarsakkoord vastgesteld. Ik heb aangegeven daar tevreden mee te zijn. Dit betekent niet dat we er al zijn. De komende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Positie schoolleider verankerd in cao-onderhandelaarsakkoord - 7 juni 2018
De vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie hebben tezamen met de PO-Raad op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord afgesloten. Dit onderhandelaarsakkoord is de basis voor...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuwe cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalaris - 6 juni 2018
Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Voortgang onderhandelingen cao-overleg - 14 mei 2018
De afgelopen week zijn er vijf thema’s aan de cao-tafel besproken. Aan de cao-tafel zijn de volgende thema’s aan de orde gekomen: Thema 1: Tijd en werkverdeling; Thema 2...
Primair onderwijs
Achterbanraadpleging leden over tijd- en werkverdelingsplan - 12 april 2018
Op 10 april jl is een achterbanraadpleging uitgezet onder de leden met betrekking tot het onderwerp tijd- en werkverdelingsplan. Aan de cao-tafel is uitvoerig aandacht besteed aan het genoemde...
Primair onderwijs
Overzicht bespreekpunten nieuwe CAO PO - 16 februari 2018
Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop van start gegaan. De sociale partners, waaronder de AVS, hebben afgesproken de te bespreken onderwerpen per thema te behandelen in de periode...
Primair onderwijs
Inzet AVS bij cao-onderhandelingen - 2 februari 2018
Op 1 februari 2018 zijn de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs formeel van start gegaan, ondanks het feit dat de gesprekken vanuit het PO-front met minister Slob nog niet zijn afgerond....
Primair onderwijs
Kabinet wil versobering bovenwettelijke regelingen - 9 januari 2018
De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime...
Primair onderwijs
Geld moet snel in klas terechtkomen - 21 december 2017
Het PO-front, waar de AVS deel van uitmaakt, heeft op 18 december overlegd met onderwijsminister Slob. Aan het PO-front is gevraagd om een bestedingsplan te maken voor de middelen die de komende...
Primair onderwijs
Cao-tafel uitgebreid met PO in Actie - 13 december 2017
Vakbonden AOb, CNVO, FvOv, AVS, PO in Actie en sectororganisatie PO-Raad bereiden zich voor op de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Dat hebben de cao-partners woensdag...
Primair onderwijs
Nieuws van de cao-tafel - 23 november 2017
In deze berichtgeving brengen we u op de hoogte van de gang van zaken aan de cao-tafel en de voortgang. Ook blikken we nog terug op wat in de afgelopen jaren voor schoolleiders arbeidsvoorwaardelijk...
Primair onderwijs
Onderzoeksrapport uitwerking CAO PO-bepalingen beschikbaar - 10 oktober 2017
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014 – 2015 is besloten tijdens de looptijd van deze cao de gevolgen van de bepalingen na drie jaar te evalueren. Verder is in de CAO PO 2016 – 2017...
Primair onderwijs
CAO Primair Onderwijs opgezegd - 5 juli 2017
De AVS en de overige vakbonden hebben op 28 juni 2017 de lopende cao voor het primair onderwijs officieel opgezegd. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar wel...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 gewijzigd - 21 juni 2017
De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het volgende: de benoemingsvolgorde van Bijlage IE is in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord...
Primair onderwijs
Enquête cao-bepalingen invullen voor 24 april - 15 april 2017
Bij het vaststellen van de CAO PO 2014–2015 en de CAO PO 2016–2017 is door de sociale partners, waaronder de AVS, afgesproken dat onderzoeken gaan plaatsvinden op het gebied van:...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Van de cao-tafel - 14 maart 2017
In vervolg op onze eerdere berichtgeving over de gang van zaken aan de cao-tafel (zie Kader Primair 6 – februari 2017) melden wij hierbij over de voortgang. Na de vaststelling van de inzet van...
Primair onderwijs
Inzet AVS voor volgende cao vastgesteld - 31 januari 2017
Alle AVS-leden hebben tussen september 2016 en januari 2017 in regionale bijeenkomsten hun inbreng voor een nieuwe cao kunnen benoemen. Ook de AVS-commissie Arbeidvoorwaarden & Personeelsbeleid...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 aangepast - 23 december 2016
Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Naar...
Primair onderwijs
Workshops vervangingsbeleid - 22 september 2016
Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO - Documenten

Er zijn 71 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief sociale partners aan Tweede Kamer nav AO Leraren 24 januari 2019
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2019, CAO-onderhandelingen
21 februari 2019
CAO PO 2018-2019
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2018-2019
23 juli 2018
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Bijlage 1 - Voorbeeld salaristabel
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Bijlage 2 - Functiereeks leraren primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Bijlage 3 - Tabellen en bedragen primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
Bijlage 1 Voorbeeld salaristabel
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
Bijlage 2 Functiereeks leraren primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
Bijlage 3 Tabellen en bedragen voor primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
AVS-inzet CAO PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO-onderhandelingen
2 februari 2018
CAO PO opnieuw gewijzigd t.b.v. AVV
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2016-2017, CAO PO
21 juni 2017
Aangepaste CAO PO 2016-2017 vanaf 1 januari 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017
23 december 2016
Jaartaak primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Jaartaak, CAO PO 2016-2017, CAO PO
25 augustus 2016
Toelichting jaartaak primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Jaartaak, CAO PO 2016-2017, CAO PO
25 augustus 2016
CAO PO 2016-2017 (herziene versie)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017
1 augustus 2016
CAO PO 2016-2017 (herziene versie)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017
1 juli 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017, CAO-onderhandelingen
29 april 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO, CAO PO 2016-2017
27 april 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO-onderhandelingen
27 april 2016

Pagina's

Dossier CAO PO - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier CAO PO - Veelgestelde vragen

Er zijn 22 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Welke dagen vallen onder het begrip "erkende feestdagen"?
Primair onderwijs
Mag een personeelslid haar kind onder werktijd zogen dan wel de borstvoeding kolven en hoeveel tijd krijgt zij daarvoor?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Is er een checklist aan de hand waarvan de controle kan plaatsvinden?
Primair onderwijs
Hoe kom je op bestuurs- en schoolniveau tot de keuze voor het overleg- of basismodel bij de uitwerking van de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs
Heeft de LIO recht op reiskostenvergoeding?
Primair onderwijs
Welke personeelsleden hebben als eerste recht op vacatureruimte?
Primair onderwijs
Wat moet u op het gebied van de identiteit bewaren?
Primair onderwijs
Telt de LIO-periode mee voor de bepaling van de 36-maanden-termijn?
Primair onderwijs
Ben ik verplicht om een EHBO-/BHV-toelage te blijven verstrekken aan personeel?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de identificatieplicht op de werkplek?
Primair onderwijs
Hoe zit het met het vakantieverlof bij ziekte? Worden die uren gecompenseerd?
Primair onderwijs
Als niet aan de voorwaarden voldaan is en de werknemer weigert elke medewerking?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de bepalingen van de functiemix?
Primair onderwijs
Hoe dienen de uren vervanging vanaf 1 augustus 2015 berekend te worden?
Primair onderwijs
Welke diensttijd telt mee voor een jubileumgratificatie?
Primair onderwijs
Is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen/aan te stellen?
Primair onderwijs
Hoe zit het met de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders in de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs
Hoe kan ik de identiteit van een werknemer vaststellen?
Primair onderwijs
Wat wordt er onder het begrip ‘schoolleider’ verstaan in de CAO PO 2014-2015?
Primair onderwijs

2.1 Algemeen

Hoe is de vakantieregeling onder de nieuwe CAO PO?
Primair onderwijs

2.7 Overige

Hoe zit het met plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) bij ontslagbeleid met het oog op de WWZ, nu de CAO PO 2014 – 2015 doorloopt?
Primair onderwijs
Hoe ziet de overwerkregeling in de nieuwe CAO PO er uit?
Primair onderwijs

Dossier CAO PO - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Advies op maat - Primair onderwijs
(29 november 2019), (10 januari 2020), (6 maart 2020)
Training - Primair onderwijs

Dossier CAO PO - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.
De CAO-PO nieuw en anders
29 november 2019, 10 januari 2020, 6 maart 2020