Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO algemeen

Dossier CAO PO algemeen - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Toelichting afspraak ‘toelage directeur’ in Convenant leerkracht - 29 oktober 2008
In het convenant leerkracht is afgesproken dat OCW vanaf 1 januari 2009 voor iedere school één toelage voor...
Primair onderwijs
CAO-bepalingen aangepast voor combinatiefuncties - 21 augustus 2008
De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao gaan gelden, waarin ook de...
Primair onderwijs
CAO-bepalingen voor combinatiefuncties in het PO - 3 juli 2008
De CAO PO 2006-2008 wordt verlengd tot 1 januari 2009. Op die datum zal een nieuwe cao...
Primair onderwijs
Financiële Arbeidvoorwaarden CAO PO 2008 - 30 januari 2008
Met ingang van 5 november jl. is de CAO onderwijs sector PO 2007-2009 van...
Primair onderwijs
CAO PO 2006-2008 - 30 januari 2008
De tekst van de CAO primair onderwijs, de CAO-po is van kracht tot 1...
Primair onderwijs
Financiële Arbeidvoorwaarden CAO PO 2008 - 30 januari 2008
Met ingang van 5 november jl. is de CAO onderwijs sector PO 2007-2009 van kracht geworden. Daarmee is een aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken overeengekomen dat onder meer van invloed is op de...
Primair onderwijs
CAO-PO geactualiseerd - 10 januari 2008
...
Primair onderwijs
Eerste berichten over plannen minister roepen vragen op - 23 november 2007
Vandaag komt in de ministerraad de reactie op het advies van de commissie Rinnooy Kan aan bod.De eerste...
Primair onderwijs
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 15 november 2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het primair onderwijs. De afspraken over de salarisverbetering en de verhoging van de...
Primair onderwijs
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 15 november 2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het...
Primair onderwijs
Onderwijs-cao getekend, financiering plan Rinnooy Kan nog afwachten - 13 november 2007
Op 5 november ondertekenden de vakorganisaties, minister Plasterk en Sharon Dijksma de cao voor het...
Primair onderwijs
Hoofdlijnen onderhandelaarsakkoord en ledenraadpleging - 9 oktober 2007
Het betreft het akkoord over de loonparagraaf. Andere zaken als de...
Primair onderwijs
Onderhandelaarsakkoord CAO - Ledenraadpleging - 8 oktober 2007
Informatie over het akkoord en raadpleging van de ledenOp 3 oktober...
Primair onderwijs
AVS tevreden over nieuwe CAO - 3 oktober 2007
Woensdag 3 oktober sloten de minister van onderwijs en de...
Primair onderwijs
‘Knip’ in overleg over Centrale CAO-PO - 2 oktober 2007
Op dit moment zijn de vier ambtenarencentrales volop in overleg met de minister van OCW over de Centrale CAO Primair Onderwijs. De overlegpartijen hebben besloten in het overleg een ‘knip’ aan te...
Primair onderwijs
Overleg Centrale CAO Primair Onderwijs - 20 september 2007


Primair onderwijs
CAO-PO: lijst met errata vastgesteld - 27 augustus 2007
In het overleg over de CAO-PO is een aantal keren gesproken over onduidelijke teksten of...
Primair onderwijs
Twee functies bij één werkgever - 27 augustus 2007
In het Kaderbesluit rechtspositie PO is bepaald dat een werknemer in twee verschillende functies kan worden benoemd. Dat kan in twee situaties:1. een werknemer wordt benoemd in twee verschillende...
Primair onderwijs
Overleg onderwijs-cao gestart - 30 juni 2007
Op 20 juni 2007 gingen vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor...
Primair onderwijs
Overleg onderwijs-cao gestart - 26 juni 2007
Op 20 juni 2007 gingen vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties voor het eerst in overleg over de onderwijs-cao. Aan de orde kwam de gezamenlijke inzet van de...
Primair onderwijs
Overleg over CAO onderwijs gestart - 25 juni 2007
Op 20 juni jl. zaten de vertegenwoordigers van de minister van OCW en van de personeelsorganisaties...
Primair onderwijs
Nota arbeidsvoorwaarden vastgesteld - 11 juni 2007
Het AVS-bestuur heeft eind mei de arbeidsvoorwaardennota vastgesteld. Deze...
Primair onderwijs
AVS schrijft nota Arbeidsvoorwaarden - 23 mei 2007
In deze nota komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:...
Primair onderwijs
AVS schrijft nota Arbeidsvoorwaarden - 1 mei 2007
De afgelopen weken is gewerkt aan een nota Arbeidsvoorwaarden. De AVS bereidt hiermee de inzet voor in...
Primair onderwijs
Instrument werktijdfactor aangepast - 29 maart 2007
Sinds begin maart is op het AVS Scholenportaal een instrument te vinden om de werktijdfactor te berekenen. Dit instrument is door de besturenorganisaties en de AVS vastgesteld. Inmiddels is een...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Documenten

Er zijn 100 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO PO algemeen - Veelgestelde vragen

Er zijn 21 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier CAO PO algemeen - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO PO algemeen - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema