Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO algemeen

Dossier CAO PO algemeen - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Ledenraadpleging CAO PO 2013 met technische aanpassingen - 28 januari 2013
  De AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad zijn onlangs gekomen tot een onderhandelaarsakkoord om de huidige CAO PO aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving. Wij vragen u om v...
Primair onderwijs
Bonden en PO-Raad bereiken akkoord - 21 januari 2013
De AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad zijn onlangs gekomen tot een onderhandelaarsakkoord om de huidige CAO-PO aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving. In de nieuwe cao is onder andere de...
Primair onderwijs
Overleg over nieuwe cao - 8 januari 2013
De bonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten de bestaande cao over de secundaire arbeidsvoorwaarden op korte termijn aan te passen op onderdelen die technisch noodzakelijk zijn, oftewel...
Primair onderwijs
De CAO PO bestaat (nog steeds) uit 2 delen - 13 december 2012
De primaire arbeidsvoorwaarden (o.a. loonontwikkeling) spreken de bonden af met de minister en de secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. verlof) spreekt de PO-Raad met de bonden af. Die afspraken staan...
Primair onderwijs
AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en leidinggevenden po’ - 22 november 2012
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders . De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen...
Primair onderwijs
AVS pleit voor cao inclusief beloningscode bestuurders - 10 november 2012
De AVS wil een cao voor bestuurders in het primair onderwijs, inclusief beloningscode. “Hiermee voorkomen we wildgroei en maatschappelijk onverantwoorde beloningsafspraken tussen werkgever en...
Primair onderwijs
Wijziging premiepercentages pensioen en minimumloon - 12 september 2012
De minister van OCW heeft via een voorlichtingspublicatie de gewijzigde premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) per 1 april 2012 én de nieuwe bedragen van het...
Primair onderwijs
Kennismaking met het Arbeidsmarktplatform PO - 7 september 2012
In september en oktober 2012 organiseert het Arbeidsmarktplatform PO drie regionale bijeenkomsten voor schoolleiders, schoolbestuurders, regiobestuurders bonden, HRM-ers en MR-leden om te horen wat u...
Primair onderwijs
'Tégen de nullijn, vóór aparte cao bestuurders' - 23 augustus 2012
Driekwart van AVS-leden is bereid actie te voeren voor een goede cao, zonder de nullijn. Dit blijkt uit een ledenpeiling over de inzet van de cao-onderhandelingen. Meer dan 1.700 leden hebben de...
Primair onderwijs
Onderzoek inzet cao al door meer dan 1000 leden ingevuld - 7 juni 2012
Al meer dan duizend leden hebben de afgelopen dagen het onderzoek cao primaire arbeidsvoorwaarden en CAO-PO ingevuld, dat is al een flinke score. Toch roept de AVS roept al haar leden op de enqu...
Primair onderwijs
Inzet primaire arbeidsvoorwaarden CAO PO: niet wéér nullijn - 28 februari 2012
De vakbonden in het onderwijs, waaronder de AVS, hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra per brief gevraagd om overleg over de primaire arbeidsvoorwaarden. Tegelijk is de inzet...
Primair onderwijs
Bonden dreigen met rechter om initiatiefwet - 13 januari 2012
De centrales voor overheidspersoneel AC (waarvan AVS deel uit maakt), CMHF, ACOP en CCOOP eisen gezamenlijk dat minister Spies van Binnenlandse Zaken met hen in overleg treedt over de initiatiefwet...
Voortgezet onderwijs
Verklaring omtrent gedrag (VOG) elektronisch opvraagbaar - 23 december 2011
Per 1 januari 2012 wordt het mogelijk om de Verklaring omtrent gedrag elektronisch aan te vragen. Hierdoor wordt het aanvragen van de VOG gemakkelijker, omdat personeelsleden niet meer zelf naar het...
Primair onderwijs
Kamer akkoord met decentralisatie arbeidsvoorwaarden - 5 oktober 2011
De Tweede Kamer heeft begin oktober ingestemd met de volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel voor flexibeler verlof - 12 augustus 2011
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een wetsvoorstel ingediend om verlof en aanpassing van de arbeidsduur – in onderling overleg tussen werkgever en werknemer – flexibeler...
Primair onderwijs
Geen overeenstemming CAO-PO - 17 maart 2011
Huidige afspraken blijven van kracht tot januari 2012De afgelopen maanden hebben de vakorganisaties,...
Primair onderwijs
Wetsvoorstel Normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingediend - 14 januari 2011
Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)  ingediend....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Overleg CAO-PO gestart - 15 november 2010
Het formeel overleg over de CAO-PO is op 12 november gestart. Tijdens dit eerste overleg wisselden de...
Primair onderwijs
Oplossing inschaling geldt ook voor adjunct-directeuren - 16 september 2010
Op 1 augustus 2010 is de salarisschaal AA voor adjunct-directeuren afgeschaft. Dit is een afspraak uit het...
Primair onderwijs
Premiewijzigingen per 1 augustus 2010 - 26 augustus 2010
Per 1 augustus stijgen de loonkosten in de meeste scholen. Allereerst gaat het om stijgingen als gevolg van de cao (periodiek erbij) en invoering van de eerste tranche van de functiemix. Deze twee...
Primair onderwijs
Minimumloon en uitkeringen verhoogd met ingang van 1 juli 2010 - 2 juli 2010
Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2010 gestegen van EUR 1.407,60 naar EUR 1.416. Deze aanpassingen zijn nodig, omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.  Ook...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
AVS roept politiek op matje - 7 juni 2010
Demissionair kabinet legt onderwijs toch nullijn op In de onlangs verschenen...
Primair onderwijs
Onderwijsbonden vragen duidelijkheid over CAO's - 19 mei 2010


Primair onderwijs
Knelpunten functiemix - 15 januari 2010
In opdracht van de sociale partners zijn in de afgelopen maanden in het kader van de functiemix door SBO pilots...
Primair onderwijs
Toch akkoord over verbetering arbeidsvoorwaarden personeel PO - 12 november 2009
Inzet middelen primair onderwijs 2009 De AVS heeft samen met de andere centrales van overheids- en onderwijspersoneel een onderhandelaarsakkoord afgesloten met minister Plasterk over de inzet van de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Documenten

Er zijn 100 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO PO algemeen - Veelgestelde vragen

Er zijn 20 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier CAO PO algemeen - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO PO algemeen - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema