Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO algemeen

Dossier CAO PO algemeen - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Instrument werktijdfactor beschikbaar - 2 maart 2007
Bij het sluiten van de CAO primair onderwijs hebben partijen afgesproken...
Primair onderwijs
Overeenstemming over aanvullende formatie - 24 februari 2007
Met de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs is het niet meer mogelijk om de aanvullende formatie voor schoolleiding te berekenen met de zogenaamde Q-factor. De partijen binnen het CAO-PO...
Primair onderwijs
Overleg decentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden PO gestart - 15 februari 2007
Nu lumpsumbekostiging in het primair onderwijs is ingevoerd en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn...
Primair onderwijs
Stand van zaken berekening werktijdfactor - 20 december 2006
In het onderhandelingsakkoord over de huidige CAO-PO hebben de overlegpartners geconstateerd dat een...
Primair onderwijs
Bijlage II CAO PO 2007 (salarisschalen) - 18 december 2006
Overzicht salarisbedragen, toelagen en overige arbeidsvoorwaardelijke...
Primair onderwijs
Rectificatie: let op bij termijn opeenvolgende dienstverbanden - 14 december 2006
De AVS krijgt veel vragen over de nieuwe regeling in de CAO-PO 2006-2008 met betrekking tot de elkaar opvolgende dienstverbanden (de opvolger van de regeling korttijdelijken).In Kader Primair nr 4,...
Primair onderwijs
Overeenstemming afspraken professionalisering registerdirecteuren - 11 december 2006
Op 5 december bereikten de cao-partijen overeenstemming over de voor Register Directeuren Onderwijs (...
Primair onderwijs
Paragraaf CAO-po - Veiligheid - 28 september 2006
Paragraaf CAO-po11.5 Veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme...
Primair onderwijs
Akkoord CAO-PO 2006-2008 getekend - 6 juli 2006
Op 29 juni ondertekenden de AVS, samen met de andere CAO-partners het akkoord voor de CAO-PO...
Primair onderwijs
CAO PO 2006-2008 - 6 juli 2006
Op 29 juni ondertekenden de AVS, samen met de andere CAO-partners het akkoord voor de CAO-PO 2006-2008. Toen werd ook de tekst van de CAO vastgesteld. Deze CAO treedt in werking op 1 augustus 2006....
Primair onderwijs
Functiewaardering vanaf 1 augustus 2006 - 16 juni 2006
Vanaf 1 augustus 2006 moeten scholen die functiedifferentiatie...
Primair onderwijs
Leden stemmen in met CAO-PO - 16 juni 2006
Een grote meerderheid van de leden van de AVS stemt in met het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO....
Primair onderwijs
CAO-PO: BAPO-verlof gehandhaafd - 9 juni 2006
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over de BAPO-rechten. In...
Primair onderwijs
Compensatie zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie - 9 juni 2006
Vanaf 1 augustus 2006, de datum dat de nieuwe CAO-PO in werking treedt, geldt dat zwangerschaps- en...
Primair onderwijs
AVS leden stemmen met grote meerderheid in met CAO-PO - 1 juni 2006
Een grote meerderheid van de leden van de AVS stemt in met het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO. Ook de andere organisaties stemden met de voorstellen in. Daarmee is het...
Primair onderwijs
Na omslag OCNV eensgezindheid over afschaffen ‘lifo’ - 17 mei 2006
Onderwijsbond CNV wil af van het `last in, first out´ principe bij het ontslaan van meerdere werknemers...
Primair onderwijs
Tekst onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 - 3 mei 2006
Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008...
Primair onderwijs
Oproep leden beoordelen onderhandelaarsakkoord CAO-PO 2006-2008 - 3 mei 2006
Op 28 april 2006 sloten de werknemers- en de werkgeversorganisaties een...
Primair onderwijs
Overleg CAO-PO nog niet afgerond - 19 april 2006
Op 18 april 2006 zijn de onderhandelingen over de CAO-PO voortgezet. Het...
Primair onderwijs
Principe ‘last in first out’ afgeschaft - 8 maart 2006
Bij ontslag geldt niet langer het bekende principe last in first out. Vanaf 1 maart 2006 is het afspiegelingsbeginsel van kracht. Deze wetswijziging heeft de Tweede Kamer onlangs vastgesteld.Last in...
Primair onderwijs
Overleg over de CAO PO/VO - 14 oktober 2005
Begin oktober startte het overleg over de CAO po/vo, de CAO die de vakorganisaties met de minister sluiten. Dit gebeurde nadat de vakorganisaties eerder het overleg hadden opgeschort, omdat OCW in...
Primair onderwijs
Overleg CAO weer voorzichtig gestart - 4 oktober 2005
De onderwijsvakorganisaties zijn op uitnodiging van de minister weer met OCW om de tafel gaan zitten...
Primair onderwijs
Overleg Onderwijs-CAO hervat - 22 september 2005
Op donderdag 22 september is het overleg over de Onderwijs-CAO hervat. De aanleiding hiervoor was dat...
Primair onderwijs
CAO: Wij verwachten een fatsoenlijk bod! - 6 september 2005
Op 30 augustus, bij de start van het formele overleg over de...
Primair onderwijs
CAO-overleg gestaakt - 1 september 2005
Werknemers in het PO en VO gaan er in inkomen op achteruit, als het aan minister Van der Hoeven ligt. Dat blijkt uit het CAO-bod dat de minister op 30 augustus deed tijdens de eerste CAO-...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Documenten

Er zijn 100 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO PO algemeen - Veelgestelde vragen

Er zijn 20 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier CAO PO algemeen - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO PO algemeen - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema