Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO algemeen

Dossier CAO PO algemeen - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Zorgelijke overheidsfinanciën staan overleg CAO PO in de weg - 12 oktober 2009
De vakorganisaties in het primair onderwijs riepen minister Plasterk op 25 september 2009 per brief op om snel te starten met het overleg over de centrale CAO PO, inclusief de salariëring in het...
Primair onderwijs
Vakbonden roepen Minister van OCW op tot overleg - 6 oktober 2009
Vakbonden roepen Minister van OCW op tot overleg over salaris primair onderwijsDe vakbonden in het...
Primair onderwijs
Zorgen om loonontwikkeling onderwijspersoneel po - 25 september 2009
Vakcentrales willen snel overleg met plasterk over nieuwe sector-caoOnlangs verstuurde de AVS, samen met de centrales AOb, CMHF en CNV O, een brief naar minister Plasterk met daarin een oproep om op...
Primair onderwijs
Opzeggingstermijnen bijzonder onderwijs - 17 augustus 2009
Kan aangegeven worden welke opzeggingstermijnen voor het bijzonder onderwijs gelden? Opzegging van de...
Primair onderwijs
Personeel met lesgebonden/behandeltaken ontslag per 1 september - 17 augustus 2009
Kan onderwijsgevend personeel of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken...
Primair onderwijs
Opzeggingstermijnen openbaar primair onderwijs - 17 augustus 2009


Primair onderwijs
Leraar in opleiding (LIO) - inschaling bij doorstroming - 17 augustus 2009
Als een LIO na het behalen van het getuigschrift doorstroomt naar de functie van groepsleerkracht, hoe vindt...
Primair onderwijs
Leraar in opleiding (LIO) - uitkering - 17 augustus 2009
Kan een LIO een uitkering aanvragen? Ja, de leraar in opleiding valt onder de werking van de...
Primair onderwijs
Leraar in opleiding (LIO) - pensioen en diensttijd - 17 augustus 2009
Bouwt de LIO pensioen en diensttijd op? Ja, de LIO bouwt normaal pensioen op en ook diensttijd.
...
Primair onderwijs
Leraar in opleiding (LIO) - benoeming en 1 augustusperiodiek - 17 augustus 2009
Als een LIO aansluitend in hetzelfde schooljaar, bijvoorbeeld per 1 juni, wordt benoemd c.q. aangesteld...
Primair onderwijs
Leraar in opleiding (LIO) - benoemingsduur - 17 augustus 2009
Wat is de benoemings-/aanstellingsduur van een LIO? De LIO dient benoemd c.q. aangesteld te worden voor...
Primair onderwijs
Leraar in opleiding (LIO) - vervanging - 17 augustus 2009
Mag een LIO bij ziekte door een groepsleerkracht vervangen worden? Ja. Formeel gezien behoort een LIO...
Primair onderwijs
Leraar in opleiding (LIO) - vergoeding begeleiding - 17 augustus 2009
Is het mogelijk om een vergoeding voor de begeleiding van de LIO te krijgen? Neen. Vanaf 1 augustus...
Primair onderwijs
Leraar in opleiding (LIO) - financiering - 17 augustus 2009
Hoe wordt een LIO betaald?Het salaris van de LIO is geregeld in bijlage IV.A van de CAO PO. Het salaris...
Primair onderwijs
Leraar in opleiding (LIO) - definitie - 17 augustus 2009
Wat wordt verstaan onder een leraar in opleiding (LIO)? Volgens artikel 3, 4e lid, van de Wet op het...
Primair onderwijs
Fietsregeling - belastingvrije fietsvergoedingen - 13 augustus 2009
Welke mogelijkheden zijn er voor het verstrekken van belastingvrije fietsvergoedingen? De...
Primair onderwijs
Technische wijziging CAO PO 2009 - 13 mei 2009
Centrales voor onderwijspersoneel en PO-raad hebben in overleg een tweetal technische wijzigingen...
Primair onderwijs
Voorbeeldfuncties beschikbaar - 9 februari 2009
Inmiddels zijn de voorbeeldfuncties beschikbaar in het kader van de uitwerking van de functiemix (uit het Convenant Leerkracht van Nederland). De voorbeeldfuncties staan hieronder.  Het...
Primair onderwijs
Nieuwe voorbeeldfuncties leerkrachten po - 5 februari 2009
Voor de functiemix in het primair onderwijs zijn voorbeeldfuncties ontwikkeld voor de leerkracht basisonderwijs LA...
Primair onderwijs
CAO-PO 2009 - 22 januari 2009
Op 19 januari van dit jaar is de CAO-PO 2009 getekend door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs en de organisaties van werknemers. De integrale tekst is te downloaden via de onderstaande link....
Primair onderwijs
CAO-PO 2009 - 14 januari 2009
Op 19 januari aanstaande wordt de CAO-PO 2009 getekend door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs en de de organisaties van werknemers. De integrale tekst van de CAO is hier te downloaden.Deze...
Primair onderwijs
Cao primair onderwijs definitief vastgesteld - 11 december 2008
Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat de sociale...
Primair onderwijs
CAO primair onderwijs definitief vastgesteld - 2 december 2008
Werkgevers en werknemers in het primair onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarakkoord, dat...
Primair onderwijs
Cao-akkoord gunstig voor directeuren én adjuncten - 13 november 2008
In een kort tijdsbestek hebben de sociale partners in het primair onderwijs een akkoord bereikt over een nieuwe...
Primair onderwijs
Afspraken convenant Leerkracht van Nederland verwerkt in CAO-PO - 11 november 2008
Cao-akkoord gunstig voor directeuren én adjuncten In een kort tijdsbestek hebben de sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), een...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Documenten

Er zijn 100 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO PO algemeen - Veelgestelde vragen

Er zijn 21 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier CAO PO algemeen - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO PO algemeen - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema