Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO algemeen

Dossier CAO PO algemeen - Artikelen

Er zijn 207 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Voorzetting cao-onderhandeling - 8 mei 2014
De AVS heeft samen met de andere vakbonden op 23 april met de PO-Raad gesproken. Naar verwachting worden op vrijdag 9 mei de onderhandelingen hervat. De huidige verlengde cao po loopt officieel...
Primair onderwijs
CAO-PO in cruciale fase - 17 april 2014
Na hervatting van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs op 11 april 2014 hebben de vakbonden, waaronder AVS, een voorstel gepresenteerd dat de PO-Raad gaat bestuderen en...
Primair onderwijs
Onderhandelingen CAO PO 2014 in cruciale fase - 11 april 2014
Het hervatte overleg tussen de AVS, de andere vakbonden en de PO-Raad om te komen tot een nieuwe CAO PO is in een cruciale fase beland. Op 11 april zijn de partijen bijeen geweest om te spreken over...
Primair onderwijs
Onderhandelingen CAO PO 2014 voortgezet - 21 maart 2014
De AVS, de andere bonden en de PO-Raad zijn opnieuw met elkaar in overleg over de nieuwe CAO PO na een schorsing. Op 31 maart aanstaande gaan de partijen weer om de tafel zitten om de formele...
Primair onderwijs
Cao-overleg voorlopig geschorst - 5 maart 2014
Hoewel het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs in het begin voortvarend verliep en constructief van aard was, kan na enkele verdiepingssessies gesteld worden dat het nu stroever...
Primair onderwijs
Cao-onderhandelingen in volle gang - 10 februari 2014
De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs zijn in volle gang. De sociale partners, de AVS en andere vakbonden en de PO-Raad buigen zich deze weken als eerste over het dossier...
Primair onderwijs
Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid positief over voortgang cao-overleg - 24 januari 2014
De Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (A&P) van de AVS is op 24 januari 2014 bijeen geweest om te spreken over de ontwikkelingen en voortgang aangaande de nieuwe CAO PO 2014. De...
Primair onderwijs
Puzzelen in plaats van touwtrekken - 14 januari 2014
De huidige cao primair onderwijs is niet toekomstbestendig. Dat stelt Henk Strating, oprichter van HS arbeidsvoorwaarden, cao-advies en onderhandelingen. Door de cao aan te passen aan de eisen van...
Primair onderwijs
De spelregels van het vak bepalen - 14 januari 2014
Duidelijkheid over de normjaartaak voor schoolleiders, een breder alternatief voor de BAPO-regeling en de bestuurders-cao integreren in de eerste volledige CAO PO. Tel daar bij op dat elke school in...
Primair onderwijs
CAO Primair Onderwijs 2013 verlengd - 10 januari 2014
In het primair onderwijs is per 1 januari 2014 de verlengde CAO PO 2013 van kracht. Op 11 november 2013 hebben de vakbonden, de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend over...
Primair onderwijs
BBWO en BZA omgezet in regelingen WOPO en ZAPO - 10 januari 2014
Door de volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs per 1 januari 2014 zijn vanaf dan het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair...
Primair onderwijs
De AVS is op zoek naar nieuwe leden voor de Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid - 16 december 2013
De commissie denkt en praat mee over de ontwikkelingen op het gebied van de CAO PO en het personeelsbeleid. Per 1 januari 2014 zijn ook de primaire arbeidsvoorwaarden in handen van de sociale...
Primair onderwijs
Volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden primair onderwijs - 14 november 2013
Op 11 november 2013 hebben de vakbonden, de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst zorgt er voor dat de vakbonden en de PO-Raad met ingang van 1 januari 2014...
Primair onderwijs
Inzet AVS voor onderhandelingen CAO PO 2014 - 8 november 2013
Binnenkort starten de onderhandelingen tussen de werknemersorganisaties (vakbonden) en de werkgeverorganisatie (PO-Raad) voor de nieuwe CAO PO. Naar verwachting worden op korte termijn de primaire...
Primair onderwijs
Errata CAO PO 2013 - 22 oktober 2013
De sociale partners hebben een aantal wijzigingen aangebracht in de CAO PO 2013. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de errata bij de genoemde cao. Het betreft een aantal tekstuele aanpassingen en...
Primair onderwijs
Ideeën CAO PO 2014 gebundeld - 20 september 2013
De afgelopen maanden hebben de onderwijsbonden en werkgeversorganisaties met veel mensen uit het primair onderwijs gebrainstormd en gediscussieerd over een nieuwe CAO PO. De uitkomsten van deze...
Primair onderwijs
Wijziging bedragen minimumloon per 1 juli 2013 - 8 augustus 2013
Per 1 juli 2013 is het minimumloon gewijzigd. Deze wijziging heeft invloed op de lagere salarisschalen.

Primair onderwijs
In principe geen vervangingsbekostiging in zomervakantie - 25 juni 2013
Artikel 19 van het reglement van het Vervangingsfonds bepaalt dat de bekostiging van vervanging stopt in de zomervakantie. Hierop zijn echter een paar uitzonderingen voor (onderwijsondersteunend)...
Primair onderwijs
Enquête en discussie online over CAO PO 2014 - 21 mei 2013
Onder het motto ‘Mijn werk, onze scholen’ willen vakbonden en werkgeversorganisaties met zoveel mogelijk mensen uit het primair onderwijs praten over hun wensen voor een...
Primair onderwijs
Kabinet houdt vast aan herziening arbeidsvoorwaarden leerkrachten - 3 april 2013
De minister en staatssecretaris van Onderwijs hebben opnieuw in de Tweede Kamer gehamerd op ‘modernisering’ van de arbeidsvoorwaarden van de leerkracht. Jet Bussemaker en Sander...
Primair onderwijs
CAO PO 2013 - 25 maart 2013
Download de CAO PO 2013 U kunt de CAO PO 2013 hieronder downloaden: CAO PO 2013.pdf Koop de CAO PO 2013 in boekvorm De AVS heeft de tekst van de CAO PO 2013 ook in...
Primair onderwijs
CAO PO 2013 ondertekend - 11 maart 2013
De nieuwe CAO PO 2013 is een feit. De cao is door alle betrokken partijen, waaronder de AVS, ondertekend. De sociale partners hebben een afspraak in de cao opgenomen over een individueel...
Primair onderwijs
Online meediscussieren over CAO PO 2014 in mei - 11 maart 2013
Onder het motto ‘Mijn werk, onze scholen’ willen vakbonden en werkgeversorganisaties met zoveel mogelijk mensen uit het primair onderwijs praten over hun wensen voor een...
Primair onderwijs
Eerste CAO voor bestuurders in het primair onderwijs - 7 maart 2013
De Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) en de Bestuurdersvereniging PO hebben een akkoord bereikt over de CAO 2013 voor bestuurders in het primair onderwijs. In deze cao is...
Primair onderwijs
AVS-leden massaal vóór CAO PO 2013 - 5 februari 2013
Van de AVS-leden is 85 procent voor de technische aanpassingen van de huidige CAO PO en voor de afspraken over professionalisering en verplichte registratie van schoolleiders, blijkt uit de...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Documenten

Er zijn 100 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
cao po 2013 def met errata oktober 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen
22 oktober 2013
Innovatieschrift 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO 2014
20 september 2013
CAO PO 2013.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen
11 maart 2013
CAO-PO 2014 deel uw wensen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO 2014
11 maart 2013
CAO Bestuurders PO 2013
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen
7 maart 2013
CAO voor bestuurders en leidinggevenden in het Primair onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
22 november 2012
Leraar basisonderwijs LA-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar basisonderwijs LB-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar sbo so LB-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar sbo so LC-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
CAO PO 2009.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen
22 januari 2009
CAO PO 2009.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen
14 januari 2009
CAO PO 2009.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiemix
11 november 2008
Persbericht CAO-akkoord.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Functiemix
11 november 2008
Arbeidstijdenoverzicht_toelichting.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen
10 augustus 2005
Nieuwe toelichting arbeidstijdregistratie.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen
10 augustus 2005
Tijdsregistratie - moederblad.xls
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen
10 augustus 2005
Tijdsregistratie - personeelslid.xls
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen
10 augustus 2005
Kadernieuws Extra Januari 2003.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, Scholenpanel
16 januari 2003

Pagina's

Dossier CAO PO algemeen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO PO algemeen - Veelgestelde vragen

Er zijn 20 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier CAO PO algemeen - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO PO algemeen - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema