Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO

Dossier CAO PO - Artikelen

Er zijn 205 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Overleg CAO PO 2015–2016 van start - 27 februari 2015
De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad over de inzet voor de CAO PO 2015–2016 zijn op 27 februari 2015 van start gegaan. Uitgangspunt is het invoeren van een beleidsarme cao....
Primair onderwijs
‘Je kunt elkaar versterken’ - 6 februari 2015
Verschillende schoolbesturen uit Deventer slaan de handen ineen bij het implementeren van de CAO PO 2014-2015. Ze trekken onder andere samen op in de beleidsvoering – de keuze voor het basis-...
Primair onderwijs
​Declareren vervangingen bij het Vervangingsfonds in 2015 - 14 januari 2015
Per 1 januari 2015 kan rechtspositioneel verlof niet meer bij het Vervangingsfonds gedeclareerd worden. Per 1 augustus 2015 is declareren voor schorsing beperkter geworden. Het vakantieverlof in de...
Primair onderwijs
CAO PO 2014-2015 in boekvorm beschikbaar - 10 december 2014
Op 10 december is de CAO PO 2014-2015 digitaal beschikbaar, hierbij als pdf te downloaden. De CAO PO is ook in boekvorm te bestellen bij de AVS. In het primair onderwijs is per 1 juli 2014 de...
Primair onderwijs
CAO-PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid aangepast - 27 november 2014
Cao-partijen hebben voor 1 oktober de tekst gepubliceerd over duurzame inzetbaarheid. De afgelopen weken is gebleken in het onderwijsveld dat bij de toepassing van deze bepalingen in een aantal...
Primair onderwijs
Passend onderwijs? ‘Er moet nog veel gebeuren’ - 31 oktober 2014
De commissie onderwijs van de AVS vergaderde op 26 september over de effecten van de commissie Dijsselbloem, onderwijs van de toekomst, de start van Passend onderwijs, de nieuwe CAO PO en de eigen...
Primair onderwijs
Alle medewerkers vitaal houden - 31 oktober 2014
Bij duurzame inzetbaarheid gaat het niet alleen om maatregelen voor de 50-plusser. Maar om alle medewerkers gezond en scherp te houden. Dat doe je door hen nieuwe ervaringen te laten opdoen, stelt...
Primair onderwijs
Eerste teksten nieuwe CAO PO bekend - 1 oktober 2014
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld. De...
Primair onderwijs
Nieuwe cao voor primair onderwijs - 29 september 2014
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014 is 26 september definitief geworden. Dit hebben de cao-partners AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad op 29 september met elkaar vastgesteld....
Primair onderwijs
​AVS-leden stemmen in met CAO PO - 25 september 2014
De ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 is afgerond. Van de vele leden die hun stem hebben uitgebracht is 56 procent voor. Dit brengt de AVS in bij het eerstkomende overleg...
Primair onderwijs
Leden PO-Raad stemmen voor onderhandelaarsakkoord CAO PO - 19 september 2014
De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO 2014. Zo’n 60 procent van de leden stemde en 90 procent daarvan was een ‘ja’, meldt de...
Primair onderwijs
Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 - 17 september 2014
U kunt uw stem uitbrengen over het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014. Op 2 juli 2014 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 01-07-2014...
Primair onderwijs
Elke stap vooruit is belangrijk - 15 september 2014
De AVS heeft inmiddels een groot deel van de cao-voorlichtingsbijeenkomsten gehad. De onderhandelaars Harry van Soest en Paul van Lent lichtten daar toe wat de nieuwe CAO PO gaat betekenen wanneer...
Primair onderwijs
Herregistratie in Schoolleidersregister PO - 4 september 2014
In de cao is afgesproken dat schoolleiders in het primair onderwijs zich blijven professionaliseren en dit aantonen door zich te registreren in het Schoolleidersregister PO. Vervolgens werken ze...
Primair onderwijs
Twee extra bijeenkomsten CAO PO 2014 - 3 september 2014
Bijeenkomsten in de regio In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, organiseert de AVS...
Primair onderwijs
Enorme belangstelling voor cao-bijeenkomsten - 2 september 2014
Meer dan vijfhonderd AVS-leden meldden zich tot nu toe aan voor de regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe CAO PO. De aftrap was op 1 september in basisschool de Kloostertuin in Assen,...
Primair onderwijs
Eerste bijeenkomsten CAO PO 2014 verhelderend - 9 juli 2014
Tijdens twee informatieve bijeenkomsten de afgelopen dagen heeft cao-onderhandelaar Paul van Lent de ins en outs van het cao-onderhandelaarsakkoord besproken en toegelicht. Er is uitgebreid ingegaan...
Primair onderwijs
Voorlichtingsbijeenkomsten nieuwe CAO PO - 4 juli 2014
Deze week is er een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die snel nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, zijn er op maandag 7 juli en dinsdag 8 juli twee...
Primair onderwijs
AVS blij met nieuwe CAO PO - 2 juli 2014
In de nieuwe CAO PO zal worden opgenomen dat elke school een schoolleider moet hebben om de ontwikkeling van de schoolorganisatie professioneel vorm te geven. De AVS heeft ‘Elke school een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Cao-akkoord basis- en speciaal onderwijs - 2 juli 2014
Voor de 170.000 werknemers in basis- en speciaal onderwijs hebben werkgevers- en werknemers een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao bereikt. Er komt 1,2 procent loonsverhoging en een regeling...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Voortgang CAO PO-overleg - 20 juni 2014
De bonden en de PO-Raad hebben deze week constructief overleg gevoerd over een nieuwe CAO PO voor 2014 en verder. Partijen hebben op 20 juni jongstleden besloten dat overleg volgende week op woensdag...
Primair onderwijs
Voortgang cao-overleg PO constructief en hoopgevend - 28 mei 2014
Met verwijzing naar ons bericht van 21 mei 2014 hebben de sociale partners op 28 mei jl. onder leiding van de onafhankelijk voorzitter, de heer Peter Gortzak, de strategie uitgezet met als doel zo...
Primair onderwijs
Voortgang overleg over cao primair onderwijs - 21 mei 2014
Het eerstvolgende overleg om te komen tot een nieuwe cao voor het primair onderwijs is voor 28 mei geagendeerd. De bonden en de PO-Raad hebben na het laatste gesprek gekozen voor het aanstellen van...
Primair onderwijs
Voorzetting cao-onderhandeling - 8 mei 2014
De AVS heeft samen met de andere vakbonden op 23 april met de PO-Raad gesproken. Naar verwachting worden op vrijdag 9 mei de onderhandelingen hervat. De huidige verlengde cao po loopt officieel...
Primair onderwijs
CAO-PO in cruciale fase - 17 april 2014
Na hervatting van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs op 11 april 2014 hebben de vakbonden, waaronder AVS, een voorstel gepresenteerd dat de PO-Raad gaat bestuderen en...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO PO - Documenten

Er zijn 71 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
CAO-PO 2014 deel uw wensen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO 2014
11 maart 2013
CAO Bestuurders PO 2013
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO
7 maart 2013
CAO voor bestuurders en leidinggevenden in het Primair onderwijs.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Bestuur, Bestuursvormen, Verhouding bestuur en management
22 november 2012
Leraar basisonderwijs LA-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar basisonderwijs LB-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar sbo so LB-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
Leraar sbo so LC-2.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiedifferentiatie, Functiemix
9 februari 2009
CAO PO 2009.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO
22 januari 2009
CAO PO 2009.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO
14 januari 2009
CAO PO 2009.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiemix
11 november 2008
Persbericht CAO-akkoord.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Functiemix
11 november 2008
Tijdsregistratie - moederblad.xls
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO
10 augustus 2005
Kadernieuws Extra Januari 2003.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, Scholenpanel
16 januari 2003

Pagina's

Dossier CAO PO - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn 3 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO PO - Veelgestelde vragen

Er zijn 22 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier CAO PO - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO PO - Agenda

Er zijn 1 gebeurtenissen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder gebeurtenissen.

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema