Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO PO 2016-2017

Dossier CAO PO 2016-2017 - Artikelen

Er zijn 14 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Achterbanraadpleging leden over tijd- en werkverdelingsplan - 12 april 2018
Op 10 april jl is een achterbanraadpleging uitgezet onder de leden met betrekking tot het onderwerp tijd- en werkverdelingsplan. Aan de cao-tafel is uitvoerig aandacht besteed aan het genoemde...
Primair onderwijs
Brochure 'Vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen in de CAO PO 2016-2017' uitgebracht - 15 september 2017
Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn er veel vragen over hoe men hier in het onderwijs mee om moet gaan. Dit heeft ertoe geleid dat de sociale partners, de PO-Raad en de...
Primair onderwijs
CAO Primair Onderwijs opgezegd - 5 juli 2017
De AVS en de overige vakbonden hebben op 28 juni 2017 de lopende cao voor het primair onderwijs officieel opgezegd. De opzegging heeft geen directe gevolgen voor werkgevers en werknemers, maar wel...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 gewijzigd - 21 juni 2017
De CAO PO 2016-2017 is op een enkel punt gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het volgende: de benoemingsvolgorde van Bijlage IE is in overeenstemming gebracht met het onderhandelaarsakkoord...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 aangepast - 23 december 2016
Als gevolg van de onlangs afgesproken tijdelijke oplossing voor de vervangingsproblematiek binnen het primair onderwijs, zijn enkele nieuwe artikelen opgenomen in de CAO PO 2016-2017. Naar...
Primair onderwijs
Workshops vervangingsbeleid - 22 september 2016
Goed beleid voeren ten aanzien van vervanging is belangrijk. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) helemaal. De AVS organiseert voor leidinggevenden in het primair onderwijs workshops over...
Primair onderwijs
Jaartaak primair onderwijs - 25 augustus 2016
Stap voor stap wordt de berekening van de jaartaak beschreven. Vanaf de CAO PO 2014-2015 is een verandering voor wat betreft de jaartaak voor medewerkers. Er wordt niet meer gedacht in lestijd maar...
Primair onderwijs
Eén beroepscommissie PO en VO - 25 augustus 2016
In de CAO PO 2016 – 2017 is in hoofdstuk 12 aangegeven dat er één landelijke beroepscommissie wordt ingesteld. De selectiecommissie heeft geadviseerd om deze commissie onder te...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
CAO PO 2016-2017 download - 1 augustus 2016
In het primair onderwijs is per 1 juli 2016 de CAO PO 2016 - 2017 van kracht. Deze cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. De definitieve tekst (in pdf) is...
Primair onderwijs
CAO PO 2016-2017 ondertekend - 1 juli 2016
Op woensdag 29 juni 2016 is de CAO PO 2016 – 2017 door de sociale partners, waaronder de AVS, ondertekend. In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het Onderhandelaarsakkoord van 27...
Primair onderwijs
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord CAO PO - 6 juni 2016
Met een overgrote meerderheid van 87 procent hebben de leden van AVS op 31 mei 2016 ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO 2016 -2017. Met de vele positieve reacties op...
Primair onderwijs
Salarisgroei, voor het eerst sinds 2008 - 1 juni 2016
In de kleine uurtjes voor het aanbreken van Koningsdag, terwijl Nederland lag te slapen en enkele fanatiekelingen alvast een plek innamen op de natte vrijmarkt, kwamen onderhandelaars tot een akkoord...
Primair onderwijs
Betekenis onderhandelaarsakkoord CAO PO voor schoolleiders - 29 april 2016
In de berichtgeving over het op 27 april 2016 afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017 kondigde de AVS een nadere uitleg aan over de gevolgen van het akkoord voor de positie van de...
Primair onderwijs
CAO PO 2016–2017 een feit - 27 april 2016
De sociale partners, waaronder de AVS, hebben door tussenkomst van mediator Hans Borstlap op 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO PO 2016 – 2017. Wij zijn...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Dossier CAO PO 2016-2017 - Documenten

Er zijn 9 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brochure vervangingsbeleid CAO-PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Vervangingsbeleid, CAO PO 2016-2017, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
15 september 2017
CAO PO opnieuw gewijzigd t.b.v. AVV
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO 2016-2017, CAO PO algemeen
21 juni 2017
Aangepaste CAO PO 2016-2017 vanaf 1 januari 2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2016-2017
23 december 2016
Jaartaak primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Jaartaak, CAO PO 2016-2017, CAO PO algemeen
25 augustus 2016
Toelichting jaartaak primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Jaartaak, CAO PO 2016-2017, CAO PO algemeen
25 augustus 2016
CAO PO 2016-2017 (herziene versie)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2016-2017
1 augustus 2016
CAO PO 2016-2017 (herziene versie)
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2016-2017
1 juli 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO algemeen, CAO PO 2016-2017, CAO-onderhandelingen
29 april 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO algemeen, CAO PO 2016-2017
27 april 2016

Dossier CAO PO 2016-2017 - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO PO 2016-2017 - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte?
Primair onderwijs
Hoe is het zorgverlof geregeld in de CAO PO 2016-2017?
Primair onderwijs

Dossier CAO PO 2016-2017 - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO PO 2016-2017 - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema