Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO-onderhandelingen

Dossier CAO-onderhandelingen - Artikelen

Er zijn 34 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Hoe nu verder na de afgebroken cao-onderhandeling - 4 juli 2019
Vorige week zijn de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs onderbroken. Tot onze teleurstelling werden we het nog niet eens over een fatsoenlijk salaris voor schoolleiders. De afgelopen...
Primair onderwijs
Cao-onderhandelingen afgebroken - 27 juni 2019
In de avond van 26 juni zijn de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs afgebroken. De gezamenlijke bonden en de PO-Raad zijn het niet eens geworden over de hoogte van de looneis en de...
Primair onderwijs
Voortgang cao-onderhandelingen - 14 mei 2019
Ondanks het feit dat er momenteel radiostilte heerst met betrekking tot de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs, zitten de cao-onderhandelaars bepaald niet stil. Vorige maand zijn alle...
Primair onderwijs
Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies - 25 april 2019
In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren,...
Primair onderwijs
NOT-opbrengst aantrekkelijker maken beroep - 29 maart 2019
Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) van eind januari 2019 zijn vanuit de cao-tafel onder leiding van Sofie van den Enk en Joep Stassen bijeenkomsten georganiseerd voor professionals...
Primair onderwijs
Onderhandelingen over nieuwe CAO PO verlopen constructief maar vragen meer tijd - 21 februari 2019
Op 1 maart aanstaande verloopt de huidige cao voor het primair onderwijs. Doordat er nog geen nieuw akkoord is, loopt die cao na 1 maart door. De onderhandelingen over de nieuwe CAO PO verlopen...
Primair onderwijs
PO-Raad en vakbonden gaan in december onderhandelen over cao - 11 oktober 2018
De sociale partners, waaronder de AVS, gaan begin december met elkaar onderhandelen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De huidige cao loopt tot 1 maart 2019. De partijen hopen voor die...
Primair onderwijs
Bericht van AVS-voorzitter over onderhandelaarsakkoord - 7 juni 2018
Gewaardeerde AVS-leden en collega's, Op 6 juni is er een onderhandelaarsakkoord vastgesteld. Ik heb aangegeven daar tevreden mee te zijn. Dit betekent niet dat we er al zijn. De komende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Positie schoolleider verankerd in cao-onderhandelaarsakkoord - 7 juni 2018
De vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie hebben tezamen met de PO-Raad op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord afgesloten. Dit onderhandelaarsakkoord is de basis voor...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Nieuwe cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalaris - 6 juni 2018
Werkgevers en werknemers hebben op 6 juni een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Sociale partners zorgen daarmee dat het extra geld zo snel mogelijk bij de...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Uitkomsten achterbanraadpleging nieuwe deeltekst CAO PO: tijd en werkverdeling - 18 april 2018
Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn...
Primair onderwijs
Voortgang onderhandelingen cao-overleg - 8 maart 2018
Aan de cao-tafel in het primair onderwijs is afgesproken dat per onderwerp afspraken worden gemaakt over de aanpak. Uitgangspunt hierbij is dat de bepalingen en omschrijvingen in de cao helder moeten...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Overzicht bespreekpunten nieuwe CAO PO - 16 februari 2018
Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop van start gegaan. De sociale partners, waaronder de AVS, hebben afgesproken de te bespreken onderwerpen per thema te behandelen in de periode...
Primair onderwijs
Inzet AVS bij cao-onderhandelingen - 2 februari 2018
Op 1 februari 2018 zijn de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs formeel van start gegaan, ondanks het feit dat de gesprekken vanuit het PO-front met minister Slob nog niet zijn afgerond....
Primair onderwijs
Cao-onderhandelingen primair onderwijs van start - 1 februari 2018
De sociale partners in het primair onderwijs zijn vandaag begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Dat hebben zij vandaag per brief aan minister Slob gemeld. Daarnaast wordt er 14...
Primair onderwijs
Acties in primair onderwijs gaan door - 18 januari 2018
Scholen in het primair onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe blijven op 14 februari dicht. Dat laat het PO-Front weten. De AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie, FvOv en PO-Raad...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Kabinet wil versobering bovenwettelijke regelingen - 9 januari 2018
De toegezegde 270 miljoen voor loonsverhoging in het po komt er alleen als de CAO PO wordt gemoderniseerd, stelt het nieuwe kabinet. Volgens het kabinet krijgen leraren die thuis zitten te ruime...
Primair onderwijs
Geld moet snel in klas terechtkomen - 21 december 2017
Het PO-front, waar de AVS deel van uitmaakt, heeft op 18 december overlegd met onderwijsminister Slob. Aan het PO-front is gevraagd om een bestedingsplan te maken voor de middelen die de komende...
Primair onderwijs
Cao-tafel uitgebreid met PO in Actie - 13 december 2017
Vakbonden AOb, CNVO, FvOv, AVS, PO in Actie en sectororganisatie PO-Raad bereiden zich voor op de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Dat hebben de cao-partners woensdag...
Primair onderwijs
Betekenis onderhandelaarsakkoord CAO PO voor schoolleiders - 29 april 2016
In de berichtgeving over het op 27 april 2016 afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de CAO PO 2016-2017 kondigde de AVS een nadere uitleg aan over de gevolgen van het akkoord voor de positie van de...
Primair onderwijs
CAO PO 2016–2017 een feit - 27 april 2016
De sociale partners, waaronder de AVS, hebben door tussenkomst van mediator Hans Borstlap op 27 april 2016 een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO PO 2016 – 2017. Wij zijn...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao primair onderwijs - 27 april 2016
Werkgeversorganisatie PO-Raad enerzijds en vakorganisaties AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief, FvOv en AVS anderzijds hebben vandaag een onderhandelaarsakkoord voor een...
Primair onderwijs
AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO - 4 april 2016
Het overleg over de cao in het primair onderwijs is afgebroken, omdat vakbonden en PO-Raad het niet eens werden over de manier waarop vervanging van zieke collega’s onder de Wet Werk &...
Primair onderwijs
Cao-overleg primair onderwijs afgebroken - 30 maart 2016
Sociale partners, waaronder de AVS, hebben het overleg over een nieuwe cao voor het primair onderwijs op woensdag 30 maart 2016 afgebroken. De PO-Raad en de bonden konden het niet eens worden over...
Primair onderwijs
Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014 - 17 september 2014
U kunt uw stem uitbrengen over het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014. Op 2 juli 2014 zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 01-07-2014...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier CAO-onderhandelingen - Documenten

Er zijn 15 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Brief sociale partners aan Tweede Kamer nav AO Leraren 24 januari 2019
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2019, CAO-onderhandelingen
21 februari 2019
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Bijlage 1 - Voorbeeld salaristabel
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Bijlage 2 - Functiereeks leraren primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Bijlage 3 - Tabellen en bedragen primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
7 juni 2018
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
Bijlage 1 Voorbeeld salaristabel
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
Bijlage 2 Functiereeks leraren primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
Bijlage 3 Tabellen en bedragen voor primair onderwijs
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO
6 juni 2018
AVS-inzet CAO PO
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO-onderhandelingen
2 februari 2018
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO PO 2016-2017, CAO-onderhandelingen
29 april 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO-onderhandelingen, CAO PO, CAO PO 2016-2017
27 april 2016
Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO-onderhandelingen
27 april 2016
Voorstel-bonden-CAO-PO-versie-11-april.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO 2014, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
11 april 2014

Dossier CAO-onderhandelingen - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO-onderhandelingen - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier CAO-onderhandelingen - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO-onderhandelingen - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema