Home » Dossiers » Personeelsbeleid » CAO DGO

Dossier CAO DGO - Artikelen

Er zijn 10 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Worstelen met functieveranderingen - 14 januari 2014
Scholen krimpen, schoolbesturen bezuinigen. Vaak heeft dat consequenties voor de functie van de schooldirecteur. Dus ook voor zijn of haar arbeidsvoorwaarden. Schoolbesturen en schooldirecteuren...
Primair onderwijs
‘De laatste jaren is DGO-voering schering en inslag’ - 15 mei 2012
Krimp en bezuinigingen zorgen de laatste anderhalf jaar voor een hausse aan Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) in het primair onderwijs. DGO’s gaan over de rechtspositionele gevolgen van...
Primair onderwijs
CAO VO 2011 – 2012 - 27 juli 2011
Voor het schooljaar 2011 – 2012 is er een nieuwe CAO-VO afgesloten, ondanks het feit dat de AOb en de Abvakabo FNV (vakcentrale ACOP) de cao niet ondertekenen. De VO-raad geeft in zijn...
Voortgezet onderwijs
Reglement formatieve onslagen Participatiefonds gewijzigd - 26 augustus 2010
In het reglement van het Participatiefonds is per 1 augustus 2010 een wijziging doorgevoerd in de regels over formatieve ontslagen (artikel 7). De regeling ging qua terminologie voorheen nog uit van...
Primair onderwijs
Overgangsregeling Reglementen Participatiefonds schooljaar 2010–2011 - 17 augustus 2010
Op 1 juli 2010 heeft het bestuur vaan de Stichting Participatiefonds een overgangsregeling getroffen...
Primair onderwijs
Regeling Werkgelegenheidsbeleid Sociaal statuut - 22 maart 2006
Regeling Werkgelegenheidsbeleid Sociaal statuut. Deze Regeling Werkgelegenheidsbeleid is van toepassing op alle werknemers die bij de het bevoegd gezag een vast dienstverband of een vooruitzicht...
Primair onderwijs
Algemene informatie over het voeren van DGO - 9 augustus 2005
In het navolgende wordt wat `onmisbare´ achtergrondinformatie gegeven...
Primair onderwijs
Valkuilen bij het voeren van DGO - 14 juli 2005


Primair onderwijs
Wie voert het DGO? - 14 juli 2005
Wie voert het DGO?Partijen moeten schriftelijk aan elkaar mededelen namens wie zij spreken én wie er bevoegd is/zijn om aan de besluitvorming van het overlegorgaan deel te nemen (met recht van...
Primair onderwijs
DGO bij invoering van bovenschools management - 13 juli 2005


Primair onderwijs

Dossier CAO DGO - Documenten

Er zijn 1 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Concept deelakkoord CAO VO 2011-2012.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): CAO DGO, CAO VO
27 juli 2011

Dossier CAO DGO - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier CAO DGO - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wanneer vindt Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) plaats?
Primair onderwijs

2.7 Overige

Wat zal er wijzigen ten aanzien van het voeren van DGO?
Primair onderwijs

Dossier CAO DGO - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier CAO DGO - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema