Home » Dossiers » Personeelsbeleid » Beloningsbeleid

Dossier Beloningsbeleid - Artikelen

Er zijn 21 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Inschaling leidinggevenden in Dyademagazine in strijd met CAO PO - 12 januari 2019
Een artikel eerder dit schooljaar in Dyademagazine beschrijft drie mogelijkheden om eventuele scheve verhoudingen in de beloning tussen leraren en leidinggevenden recht te trekken. De eerstgenoemde...
Primair onderwijs
‘Een leraar die er bovenuit steekt beloon je’ - 2 december 2016
Gelijke monniken, gelijke kappen was lang de dominante cultuur in het onderwijs. Iedere leraar is gelijk, de organisatie is plat georganiseerd en een veelzijdige carrière was niet weggelegd...
Primair onderwijs
Topinkomens (semi)publieke sector omlaag - 5 januari 2015
De bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media zijn per 1 januari 2015 verlaagd. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het verder verlagen van de norm voor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wet Normering Topinkomens in ruime mate nageleefd - 17 december 2014
Van alle topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector werkt 95 procent in 2013 voor een salaris onder de norm van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In de 5 procent waar dat niet het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zelden beloning boven sectorale maximum - 24 september 2014
In het voortgezet onderwijs komt een beloning hoger dan het sectorale maximum nauwelijks nog voor. Dat staat in de ‘Monitor beloningscodes/cao’s bij WNT –Nulmeting’, die de...
Voortgezet onderwijs
Managers po en vo positief over personeelsbeleid - 8 mei 2014
Managers in po en vo zijn het meest tevreden over de aandacht voor het welzijn van het personeel in het personeelsbeleid. Dit jaar zijn directeuren in alle sectoren iets minder vaak tevreden over de...
Primair onderwijs
Kabinet legt topinkomens verder aan banden - 12 maart 2014
De norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector wordt aangescherpt. Vanaf 2015 mogen topbestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Nu...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Functiemix voldoet deels aan verwachtingen - 27 mei 2013
Er doen zich belangrijke verwachte effecten van de functiemix voor, maar er zijn ook knelpunten waar de meeste scholen nog geen antwoord op hebben. De kwantitatieve streefcijfers voor 2014 gaan...
Primair onderwijs
Experimenten prestatiebeloning van de baan - 16 mei 2012
De experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs zijn van de baan. Staatssecretaris Zijlstra trekt de driejarige regeling in.Het ministerie heeft de betrokken schoolbestuurders gemeld: ‘...
Primair onderwijs
Beloningsmaximum po-bestuurder: 153.000 euro - 23 juni 2011
Voor bestuurders en toezichthouders in het onderwijs worden lagere beloningsmaxima vastgesteld dan het wettelijk maximum dat gaat gelden voor bestuurders in de gehele (semi)publieke sector. Ook...
Primair onderwijs
‘Leerkrachten tegen individuele prestatiebeloning’ - 25 mei 2011
In een enquête gehouden onder AOb-leden wijzen zeven op de tien respondenten het idee van prestatiebeloning naar de prullenbak. In plaats daarvan kunnen scholen beter slecht functionerende...
Primair onderwijs
Leerkrachten: ‘Schaalpromotie verloopt oneerlijk’ - 29 oktober 2009
Functiemix Uit de nota Werken in het onderwijs 2010 (WIO), die tegelijk met de Onderwijsbegroting verscheen, blijkt dat veel leerkrachten vinden dat de procedures rond schaalpromotie op hun school...
Primair onderwijs
'Personeelsbeleid publieke sector gedoogt ondermaats presteren' - 15 oktober 2009
Het personeelsbeleid binnen het onderwijs, de overheid en de zorg is hard aan vernieuwing toe. Het op grote schaal gedogen van ondermaatse prestaties, karige beloningen voor uitmuntende prestaties en...
Primair onderwijs
AOb: ‘Meeste leerkrachten basisonderwijs nog in laagste salarisschaal’ - 11 december 2008
Het overgrote deel van de basisscholen voert nog geen bewust beloningsbeleid; 98,3 procent van de...
Primair onderwijs
Medewerking gevraagd bij evaluatie beloningsconvenant - 1 december 2007
Het convenant was bedoeld voor schoolleiders van kleine basisscholen (minder dan 200 leerlingen). Schoolbesturen kunnen hiermee extra middelen inzetten om het beroep van schoolleider aantrekkelijker...
Primair onderwijs
LeerKracht: betere positie leerkrachten, management onderbelicht - 19 september 2007
Een dreigend kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leerkrachten in bijna alle onderwijssectoren heeft geleid tot het advies LeerKracht, van de in mei 2007 ingestelde Commissie Leraren onder...
Primair onderwijs
Organisaties voor bestuur en management po positief over rapport Rinnooy Kan - 12 september 2007
Een dreigend kwantitatief tekort aan kwalitatief goede leerkrachten in bijna alle onderwijssectoren...
Primair onderwijs
Kosten van beloningsbeleid - 9 augustus 2005
De kosten van de toekenningen van periodieken worden per individuele...
Primair onderwijs
AVS Instrument: Checklist beloningsbeleid - 9 augustus 2005
Wanneer is het zinvol om voor beloningsdifferentiatie te kiezen als...
Primair onderwijs
Beginnen met beloningsbeleid of niet? - 9 augustus 2005
Sinds de eerste afspraken over integraal personeelsbeleid wordt er al...
Primair onderwijs

Dossier Beloningsbeleid - Documenten

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Beloningsbeleid - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Beloningsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Beloningsbeleid - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Beloningsbeleid - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema