Dossier Arbo - Artikelen

Er zijn 43 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Boetes bij niet voldoen aan risico-inventarisatie en -evaluatie verhoogd - 19 augustus 2019
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juli 2019 de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de boetes voor het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bestaande arbocontracten nog tot 1 juli 2018 geldig - 19 juni 2018
Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om bestaande arbocontracten aan de nieuwe wetgeving aan te passen. In de vernieuwde...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Goede waardering voor Arbo-congres - 8 maart 2018
De Redactieraad van de Arbocatalogus PO heeft op 24 januari 2018 haar congres gehouden in het Vergader- en Congrescentrum Domstad in Utrecht. De deelnemers hebben het congres gewaardeerd met het...
Primair onderwijs
Congres ‘Arbo, zó regel je dat op school!’ op 24 januari 2018 - 4 december 2017
Op woensdag 24 januari 2018 organiseert de Redactieraad van de Arbocatalogus PO bij cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht het congres ‘Arbo, zó regel je dat op school!’....
Primair onderwijs
Arbowet wijzigt per 1 juli 2017 - 16 december 2016
Het (duurzaam) inzetbaar zijn wordt van steeds groter belang voor zowel de werkgever als de werknemer. Om hun betrokkenheid bij de bedrijfsgezondheidszorg te vergroten, worden met ingang van 1 juli...
Primair onderwijs
Congres Werkdruk van Arbocatalogus PO - 18 augustus 2016
De redactieraad van de Arbocatalogus PO, waar ook de AVS zitting in heeft, organiseert op 12 oktober 2016 een congres met als titel “Werkdruk: zo kom je eraan. Hoe kom je eraf?” Tijdens...
Primair onderwijs
Veel sportleraren kans op gehoorbeschadiging - 17 september 2014
Sportleraren op vo-scholen dragen steeds vaker speciale oordoppen om gehoorbeschadiging te voorkomen. Gillende kinderen en de echo’s van bijvoorbeeld basketballen produceren rond de 85 decibel...
Voortgezet onderwijs
Werkstress in Arbocatalogus-VO - 10 september 2014
De VO-sector heeft wat minimaal nodig is om werkstress aan te pakken vastgelegd in de Arbocatalogus-VO. Met deze toevoeging bevat de Arbocatalogus-VO nu de normen en oplossingsvoorbeelden van de...
Voortgezet onderwijs
Regionale bijeenkomsten Arbocatalogus PO 2014 - 8 mei 2014
In november 2014 organiseert Arbocatalogus PO weer een aantal regionale bijeenkomsten met als onderwerp ‘Een plan, en dan?’ In deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de vraag: hoe...
Primair onderwijs
Steekproef asbestcontrole op scholen - 19 augustus 2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren...
Voortgezet onderwijs
Steekproef asbestcontrole op scholen - 19 augustus 2013
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat een steekproef uitvoeren onder scholen die niet hebben gereageerd op het verzoek de aanwezigheid van asbest in de schoolgebouwen te inventariseren...
Primair onderwijs
Regiobijeenkomsten over veilig en gezond werken in het PO - 9 augustus 2013
In november 2013 worden vier regiobijeenkomsten gehouden over veilig en gezond werken in het primair onderwijs. Thema van deze bijeenkomsten is: 'Afspreken en aanspreken'. Doel van deze...
Primair onderwijs
Regionale bijeenkomsten Arbocatalogus PO - 27 september 2012
Vanuit de Arbocatalogus PO wordt in de komende periode een aantal regionale bijeenkomsten gehouden, die in het teken staan van gezond en veilig leren.Tijdens de regionale bijeenkomst ‘Werken en...
Primair onderwijs
Stijging psychische klachten in onderwijs - 19 april 2012
Bij werknemers in het primair, voortgezet en hoger onderwijs is de laatste jaren een stijging te zien van psychische klachten. Dat constateert de Arbo Unie naar aanleiding van een grootschalig...
Primair onderwijs
Schoolleiders gezocht voor begeleidingscommissie Arbomeester - 24 oktober 2011
Aanpassen instrumentIn verband met de verdere aanpassing van het instrument Arbomeester is het Vervangingsfonds op zoek naar directeuren en schoolleiders die ervaring hebben met dit instrument.Kort...
Primair onderwijs
Bedrijfsarts staat ver weg van werkvloer - 24 oktober 2011
Objectief onderzoek naar functionerenDe bedrijfsarts, werkzaambij een externe arbodienst,iseen relatief onbekend persoon op de werkvloer.Deze afstanddraagt niet bij aan het vertrouwen in de...
Primair onderwijs
Bedrijfsarts staat ver weg van werkvloer - 24 oktober 2011
Objectief onderzoek naar functioneren De bedrijfsarts, werkzaam bij een externe...
Primair onderwijs
Bedrijfsarts staat ver weg van werkvloer - 24 oktober 2011
Objectief onderzoek naar functioneren De bedrijfsarts, werkzaam bij een externe arbodienst, is een relatief onbekend persoon op de werkvloer. Deze afstand draagt niet bij aan het vertrouwen in de...
Voortgezet onderwijs
Arbeidsinspectie gaat op in Inspectie SZW - 23 september 2011
Per 1 januari 2012 is de samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van SZW in één inspectie een...
Primair onderwijs
Minister gaat administratieve lastendruk leerkrachten aanpakken - 10 augustus 2011
Minister Van Bijsterveldt heeft naar aanleiding van Kamervragen over de administratieve lastendruk van leerkrachten...
Primair onderwijs
Koppeling tussen Arbomeester en Arbocatalogus PO - 23 juni 2011
De koppeling tussen de Arbomeester en de Arbocatalogus PO is een feit. Hiermee ondersteunt het Vervangingsfonds...
Primair onderwijs
Arbeidsinspectie akkoord met uitbreiding Arbocatalogus PO - 23 februari 2011
De Arbeidsinspectie is onlangs akkoord gegaan met het voorstel om de Arbocatalogus Primair Onderwijs uit te...
Primair onderwijs
Veel praktijklokalen onveilig - 24 januari 2011
Uit controle van de Arbeidsinspectie is gebleken, dat de praktijklokalen in voortgezet onderwijs en mbo iets veiliger zijn geworden. Echter, bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers - 7 december 2010
De Arbeidsinspectie heeft aangegeven volgend jaar extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. De controle heeft ook betrekking op werknemers met een publieke taak,...
Primair onderwijs
Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers - 7 december 2010
De Arbeidsinspectie heeft aangegeven volgend jaar extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Arbo - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Dossier Arbo - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Arbo - Veelgestelde vragen

Er zijn 15 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Moet de school de persoonsgegevens van een werknemer van bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf controleren?
Primair onderwijs
Dient er een arbeidstijdenregistratie bijgehouden te worden door de werkgever?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wat houdt de arbeidstijdenwet in het kort in?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Hoe dient deze arbeidstijdenregistratie plaats te vinden?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wat zijn de verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbodienst?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
We willen camera’s laten plaatsen. Hoe zit het met de regels rond dit onderwerp?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Welke bevoegdheden heeft de Inspectie SZW met betrekking tot de arbeidsomstandigheden in de school?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Kan de werkgever een inspecteur SZW de toegang tot de school weigeren?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Bestaat er een methode om het rookbeleid goed te regelen?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zijn er op de scholen toch nog plekken waar gerookt mag worden?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Wie houdt toezicht op het rookbeleid?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Zijn er op de scholen toch nog plekken waar gerookt mag worden?
Primair onderwijs
Hoe zit het met het rookbeleid vanaf 1 augustus 2020?
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Wanneer mogen scholen met een tropenrooster werken?
Primair onderwijs
Wanneer mag ik een tropenrooster instellen?
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Dossier Arbo - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Arbo - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema