Dossier Arbo - Artikelen

Er zijn 43 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers - 7 december 2010
De Arbeidsinspectie heeft aangegeven volgend jaar extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. De controle heeft ook betrekking op werknemers met een publieke taak,...
Voortgezet onderwijs
Gezonde school leidt tot gezondere leerlingen en minder uitval - 21 april 2010
Demissionair minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin, OCW) heeft gisteren de Handleiding Gezonde School voor het basisonderwijs in ontvangst genomen. Deze geeft scholen in het...
Primair onderwijs
Arbocatalogus Primair Onderwijs - 7 januari 2010
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) heeft de brochure Arbeidsomstandighedenwet, Arbocatalogus PO gemaakt. In deze brochure wordt aangegeven op welke wijze met de Arbocatalogus PO kan worden...
Primair onderwijs
Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie - 18 december 2009
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie gepresenteerd. In het Jaarplan blijkt de...
Primair onderwijs
Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie - 18 december 2009
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer...
Primair onderwijs
Jaarplan 2010 Arbeidsinspectie - 18 december 2009
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in zijn brief van 7 december 2009 aan de Tweede Kamer het Jaarplan 2010 van de Arbeidsinspectie gepresenteerd. In het Jaarplan blijkt de...
Voortgezet onderwijs
Website Arbocatalogus PO in de lucht - 17 september 2009
De arbeidsinspectie heeft onlangs de inhoud van de Arbocatalogus PO goedgekeurd, waardoor de catalogus een formele status heeft gekregen. Dit betekent dat het bevoegde gezag zich aan de inhoud moeten...
Primair onderwijs
Arbeidsinspectie akkoord met Arbocatalogus PO - 17 juni 2009
De Arbeidsinspectie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Arbocatalogus Primair Onderwijs. Dit betekent dat besturen en...
Primair onderwijs
Risico ongeval uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires groter - 26 mei 2009
De Arbeidsinspectie gaat dit jaar speciaal controleren op de werkomstandigheden van uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs.Uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs lopen een grotere kans op...
Primair onderwijs
Helft onderwijspersoneel voelt zich ongezond - 11 december 2008
De helft van de medewerkers in het onderwijs en de gezondheidszorg voelt zich niet gezond. Onder...
Primair onderwijs
Gezondheidsscan voor onderwijs ontwikkeld - 8 september 2007
United Brains for Management (UB4M) heeft voor het onderwijs een...
Primair onderwijs
Nieuwe Arbo-wet biedt kansen - 25 februari 2006
AVS en Loyalis ontwikkelen cursusMet ingang van 1 juli 2005 is de Arbo-wet gewijzigd. Naast de...
Primair onderwijs
Vergelijking vrijwillige verzekering PO - 13 september 2005
Risicofonds en het vervangingsfonds. Snel zien wie er verzekerd is, hoe...
Primair onderwijs
Arbeidsomstandighedenwet en de arbeidsinspectie - 11 september 2005
In dit document vindt u informatie over de eisen die de...
Primair onderwijs
Arbomeester - 11 september 2005
De Arbomeester is een instrument waarmee scholen in het primair...
Primair onderwijs
Algemene schoolverkenning - 11 september 2005
De Algemene Schoolverkenning (ASV) helpt u de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hiermee kunt u in samenwerking met de Arbo-dienst de risico's voor veiligheid...
Primair onderwijs
Arbo platform Nederland - Primair Onderwijs - 9 augustus 2005
Deze site biedt u snelle oplossingen voor arboproblemen binnen het primair onderwijs, hulp bij uw risicoanalyse...
Primair onderwijs
Schoolwijzer - 13 juli 2005
De Schoolwijzer is een naslagwerk met tips, maatregelen en aanwijzingen om risico´s met betrekking tot het schoolgebouw en de activiteiten die binnen en buiten het schoolgebouw plaatsvinden te...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Arbo - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Arbo - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Arbo - Veelgestelde vragen

Er zijn 14 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Arbo - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

Covid-19
Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten. Onze leergangen en trainingen zullen dan ook weer worden uitgevoerd zoals op de website vermeld staat.

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Arbo - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema