Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Personeelsbeleid

Personeelsbeleid - Artikelen

Er zijn 1117 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Personeelsbeleid
Akkoord CAO-PO 2019-2020 getekend - 10-1-2020
Op vrijdag 10 januari heeft de AVS, samen met andere vakbonden en de PO-Raad, het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend in sbo-school De Stuifheuvel in Zeist. In dit akkoord is een...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO PO 2019-2020
Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten - 12-12-2019
Op 11 december heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) samen met AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord afgesloten. In de cao is een generieke salarisverhoging van...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, CAO PO 2019-2020
Mariëtte Hamer bemiddelt in cao-gesprekken voor primair onderwijs - 26-11-2019
Nadat op woensdag 20 november de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs zijn vastgelopen, hebben de PO-Raad, AVS, AOb, CNV en FvOv met Mariëtte Hamer (voorzitter SER) afgesproken dat zij...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
Vakbonden: PO-Raad, kom terug aan tafel! - 21-11-2019
De vakbonden AVS, CNV Onderwijs, AOb en FvOV roepen de PO-Raad op om vandaag nog de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het primair onderwijs te hervatten. Juist in deze tijd waarin het primair...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO 2019
Onderhandelingen nieuwe cao primair onderwijs afgebroken - 21-11-2019
De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers zijn 20 november ‘s avonds laat afgebroken. Het is nog onduidelijk wanneer de gesprekken verder gaan. "We zijn boos en teleurgesteld...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO 2019, Salaris
Werkloosheidskosten in Onderwijs gestegen met ruim 22 miljoen euro - 5-11-2019
Van 2017 naar 2018 zijn de kosten voor ww-uitkeringen en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen gestegen van 324 naar ruim 346 miljoen euro. Een stijging van ruim 22 miljoen euro. Dat blijkt uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: WW
Andere begeleiding nodig, maar dan heb je ook wat - 25-10-2019
Bijna de helft van de basisscholen werkt al met zij-instromers, blijkt uit een AVS-peiling. Zij hebben andere ondersteuning nodig dan ‘gewone’ startende leerkrachten, vooral op het...
Primair onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Slob: extra geld voor subsidie zij-instromers uit pot lerarenbeleid - 26-9-2019
Als blijkt dat er meer subsidies voor zij-instromers worden aangevraagd dan er budget beschikbaar is, gaat minister Slob zich inzetten om hier middelen voor te vinden binnen de pot lerarenbeleid. Dat...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Zij-instroom
Ziekteverzuim in voortgezet onderwijs blijft stijgen - 23-9-2019
Het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs van onderwijzend personeel (OP) en van onderwijsondersteunend personeel (OOP) is weer gestegen. Het verzuimpercentage bij het OP is gestegen naar 5,6...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Ziekteverzuim
Prinsjesdag: geen extra investeringen voor het onderwijs - 17-9-2019
‘Onbegrijpelijk en onwenselijk dat het kabinet opnieuw niet extra investeert in het primair en voortgezet onderwijs’, zegt Petra van Haren, voorzitter van de AVS in...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Politiek, Salaris
Ruimte voor hoger salaris in het onderwijs - 11-9-2019
Vanmorgen heeft het ministerie het bedrag bekendgemaakt dat het kabinet uittrekt voor de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. In totaal is er structureel 285 miljoen euro beschikbaar gesteld voor...
Primair onderwijs
Dossier: Acties #wijschoolleiders, Salaris
Inzet werkdrukmiddelen leidt tot verminderde werkdruk leerkrachten - 2-9-2019
De inzet van extra middelen voor het verminderen van de werkdruk in het schooljaar 2018/2019 heeft volgens de meerderheid van de bestuurders (88 procent) geleid tot een verminderde werkdruk van...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdruk, Werkdrukakkoord
Overzicht verlofvormen geactualiseerd - 30-8-2019
In verband met wijzigingen van de contractvormen in de CAO PO 2018 – 2019, laatstelijk gewijzigd op 28 februari 2019, is het overzicht van de verlofvormen geactualiseerd. Onder andere door de...
Primair onderwijs
Dossier: Verlof
Boetes bij niet voldoen aan risico-inventarisatie en -evaluatie verhoogd - 19-8-2019
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 22 juli 2019 de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de boetes voor het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo
Online-actie #schoolleidergezocht in volle gang - 19-8-2019
Alwéér begint het schooljaar met actie. Want dat is nog steeds nodig. Voor een rechtvaardig salaris, een gebalanceerd functiehuis en vermindering van de te hoge werkdruk voor...
Primair onderwijs
Dossier: Acties #wijschoolleiders, Werkdruk, Salaris, schoolleiderstekort, schoolleidergezocht
‘Noodpakket van 423,5 miljoen euro nodig voor funderend onderwijs’ - 5-7-2019
De onderwijsbonden, waaronder de AVS, en werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs roepen minister Slob dringend op een noodinvestering te doen in het funderend onderwijs van 423,...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijsbegroting, Werkdruk, Salaris, Lerarentekort
Hoe nu verder na de afgebroken cao-onderhandeling - 4-7-2019
Vorige week zijn de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs onderbroken. Tot onze teleurstelling werden we het nog niet eens over een fatsoenlijk salaris voor schoolleiders. De afgelopen...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
Cao-onderhandelingen afgebroken - 27-6-2019
In de avond van 26 juni zijn de cao-onderhandelingen voor het primair onderwijs afgebroken. De gezamenlijke bonden en de PO-Raad zijn het niet eens geworden over de hoogte van de looneis en de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen
Onderzoek Oberon over inzet werkdrukmiddelen - 18-6-2019
Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen, heeft het kabinet een akkoord met de vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad afgesloten. In dit werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukakkoord
Rekenkamer kritisch over eerder uitbetalen werkdrukgelden - 16-5-2019
Heeft de inzet van de middelen op individuele scholen ook echt geleid tot een lagere werkdruk in het primair onderwijs? Dat vraagt de Rekenkamer zich af in zijn ‘Resultaten...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken
Vergoeding voor vervanger zonder lesbevoegdheid op eerste ziektedag - 14-5-2019
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige dagen...
Primair onderwijs
Dossier: Vervangingsbeleid, Vervangingsfonds
Voortgang cao-onderhandelingen - 14-5-2019
Ondanks het feit dat er momenteel radiostilte heerst met betrekking tot de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs, zitten de cao-onderhandelaars bepaald niet stil. Vorige maand zijn alle...
Primair onderwijs
Dossier: CAO-onderhandelingen, CAO PO 2018-2019
Handreiking Werkverdelingsplan - 6-5-2019
De AVS signaleert een behoefte onder schoolleiders in het primair onderwijs aan meer informatie over het werkverdelingsplan, dat per 1 augustus 2019 in werking treedt. De AVS heeft daarom een...
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan
15 mei: themabijeenkomst Geldstromen door de school - 26-4-2019
De bekostiging binnen het onderwijs is een belangrijk thema. Niet alleen over de geldstromen in het primair onderwijs, maar ook de (mede)zeggenschap hierover. Rondom dit thema verzorgt Ouders &...
Primair onderwijs
Dossier: Financiën, Bekostiging van het PO, Bekostiging personeel
Meepraten over actualisering onderwijsondersteunende functies - 25-4-2019
In het kader van de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018 hebben dit jaar al onderzoeken naar en bijeenkomsten over de functiebeschrijvingen van directeuren, adjunct-directeuren,...
Primair onderwijs
Dossier: Functiewaardering, CAO PO, CAO-onderhandelingen, CAO PO 2019

Pagina's

Personeelsbeleid - Documenten

Er zijn 346 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: CAO PO, CAO PO 2019-2020
Bijlage bij: Akkoord CAO-PO 2019-2020 getekend

Pagina's

Personeelsbeleid - Veelgestelde vragen

Er zijn 215 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs
Dossier: AOW
10 januari 2020
Primair onderwijs
Dossier: Ouderschapsverlof
25 oktober 2019
Primair onderwijs
Dossier: Salaris, CAO PO 2018-2019
8 augustus 2019
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen, AOW
7 augustus 2019
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbeidstijden, Arbo
21 juni 2019
Primair onderwijs
Dossier: Salaris, CAO PO 2018-2019
18 juni 2019
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan
10 mei 2019
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken
8 mei 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2018-2019, Werkverdelingsplan
6 mei 2019
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2018-2019, Werkverdelingsplan
6 mei 2019
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Arbo, Verzuim en Arbozaken
14 januari 2019
Primair onderwijs
Dossier: Werkverdelingsplan, CAO PO 2018-2019
29 november 2018
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU, CAO PO 2018-2019
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Combinatiefuncties, Brede School
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Brede School, Combinatiefuncties
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO 2018-2019
29 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: Functiedifferentiatie
25 oktober 2018
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO
25 oktober 2018

Pagina's

Personeelsbeleid - Professionalisering

Er zijn 3 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
De schoolleider als goede werkgever, de highlights
(3 maart 2020)
Nieuw!
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: Personeelsbeleid, Jaartaak, Ziekteverzuim
De CAO-PO nieuw en anders
(6 maart 2020)
Training - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO
De CAO-PO: nieuw en anders
Advies op maat - Primair onderwijs
Dossier/trefwoord: CAO PO, CAO 2014