Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 190 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5 procent - 5-2-2013
De verlaging van de pensioenen die ABP in 2012 al aankondigde, gaat definitief door. Dat betekent dat de pensioenen van alle deelnemers op 1 april aanstaande met 0,5 procent worden verlaagd. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Overzicht AOW-gerechtigde leeftijd - 14-1-2013
Met ingang van 12 januari 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd gewijzigd. Hieronder vindt u het overzicht:   U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Overzicht AOW-gerechtigde leeftijd - 14-1-2013
Met ingang van 12 januari 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd gewijzigd. Hieronder vindt u het overzicht:   U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Pensioenpremie stijgt met 1,3 procent - 8-1-2013
De pensioenpremie stijgt in 2013 met 1,3 procent naar 25,4 procent, meldt pensioenfonds ABP. Voor een gemiddelde deelnemer met een bruto maandsalaris van 3.400 euro betekent de premiestijging...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Pensioenpremie stijgt met 1,3 procent - 8-1-2013
De pensioenpremie stijgt in 2013 met 1,3 procent naar 25,4 procent, meldt pensioenfonds ABP. Voor een gemiddelde deelnemer met een bruto maandsalaris van 3.400 euro betekent de premiestijging...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Sociale verzekeringen per 1 januari 2013 - 8-1-2013
Per 1 januari 2013 is het minimumloon verhoogd van € 1.456,20 naar € 1.469,40. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong wijzigen hierdoor ook. Daarnaast hebben wijzigingen in de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Sociale Verzekeringen per 1 januari 2013 - 7-1-2013
Per 1 januari 2013 wordt het minimumloon verhoogd van € 1.456,20 naar € 1.469,40. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong wijzigen hierdoor ook. Daarnaast hebben wijzigingen in de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
ABP: ‘Pensioenen groeien in 2013 niet mee met lonen’ - 11-12-2012
De pensioenen van het ABP groeien in 2013 niet mee met de gemiddelde loonstijging van overheids- en onderwijspersoneel. Het bestuur ziet hier, gezien de ontoereikende financiële positie van het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
ABP: ‘Regeerakkoord leidt tot verlaging pensioenopbouw’ - 6-11-2012
In het regeerakkoord is afgesproken dat de pensioenopbouw voor de toekomst flink wordt beperkt. Een grote groep mensen, waaronder veel jongeren, zal daardoor een pensioen van 70 procent van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Verlaging pensioenen komt dichterbij - 24-10-2012
Het ziet er naar uit dat de voorgenomen verlaging van de pensioenen dichterbij komt. Dat zegt Henk Brouwer, bestuursvoorzitter van het ABP, pensioenfonds voor overheid en onderwijs. De...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
AVS-voorzitter: ‘AOW-gat voor FPU’ers onaanvaardbaar’ - 9-10-2012
In 2013 wordt de eerste groep FPU’ers geconfronteerd met de verhoging van de AOW-leeftijd met een maand en daarbij ontstaat een AOW-gat van een maand. De jaren daarop wordt dit AOW-gat groter....
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Effect van pensioenmaatregelen op dekkingsgraad beperkt - 4-10-2012
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs een pakket aan maatregelen gepresenteerd om het onnodig korten van pensioenen en het onnodig stijgen van de premies te beperken...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP: nog geen besluit over daling pensioen in 2014 - 6-9-2012
Verschillende media berichtten over een verlaging van de ABP-pensioenen met 14 procent als de rekenrente niet wordt aangepast. Volgens deze berichten zou men hierdoor in 2014 25 procent meer premie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP maakt zich zorgen over dekkingsgraad - 23-8-2012
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is aan het eind van het tweede kwartaal met 5%-punt gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen was de dekkingsgraad 95 procent. Voorzitter Henk Brouwer...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Eerste Kamer akkoord met geleidelijke verhoging AOW - 23-8-2012
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk te verhogen. Vanaf 1 januari 2013...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP maakt zich zorgen over dekkingsgraad - 23-8-2012
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is aan het eind van het tweede kwartaal met 5%-punt gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Toen was de dekkingsgraad 95 procent. Voorzitter Henk Brouwer...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Mening gevraagd over nieuwe pensioenregeling overheid en onderwijs - 7-8-2012
Vakbonden, werkgeversorganisaties en het bestuur van pensioenfonds ABP denken na over de invulling van een nieuwe pensioenregeling voor iedereen die werkt bij overheid en onderwijs. Een aantal...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Eerste Kamer akkoord met geleidelijke verhoging AOW - 23-7-2012
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk te verhogen. Vanaf 1 januari 2013...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad ABP met 1 procent gestegen - 3-5-2012
Pensioenfonds ABP meldt dat de dekkingsgraad in het 1e kwartaal van 2012 met 1 procent is gestegen tot 95 procent. Het ABP geeft aan een goed beleggingsresultaat te hebben behaald, maar dat dat...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Gevolgen verhoging AOW-leeftijd voor ABP-pensioen nog niet duidelijk - 3-5-2012
De Tweede Kamer heeft in het crisispakketakkoord ook overeenstemming bereikt over de verhoging van de AOW-leeftijd.Deze gaat volgend jaar met één maand omhoog. Daarna stijgt hij in...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad ABP met 1% gestegen - 19-4-2012
Het ABP meldt, dat de dekkingsgraad in het 1e kwartaal van 2012 met 1% is gestegen tot 95%. Het ABP geeft aan een goed beleggingsresultaat te hebben behaald, maar dat dat helaas niet heeft geleid tot...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Samenloop deeltijdpensioen en WW-uitkering aangepast - 4-4-2012
Met ingang van 1 maart 2012 is de samenloop van deeltijdpensioen en een werkloosheidsuitkering aangepast. Deeltijdwerkers houden recht op een WW-uitkering voor het deel dat zij werkten, ook als er...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP organiseert regiobijeenkomsten - 1-3-2012
Op 1 februari van dit jaar kondigde ABP aan dat in 2013 de pensioenen mogelijk verlaagd worden met 0,5 procent en dat de premie tijdelijk verhoogd wordt. Dat roept onrust en vragen op. De...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioen waarschijnlijk 0,5% omlaag; tijdelijke opslag premie omhoog - 16-2-2012
ABP heeft onlangs de maatregelen en de percentages vastgesteld om zijn fi nanciële positie te verbeteren. Deze maatregelen moeten leiden tot een verbetering van de dekkingsgraad van het fonds...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Aow-leeftijd omhoog - 14-2-2012
Steun tweede kamer Het wetsvoorstel van minister Kamp waarin de verhoging van de aow-leeftijd wordt geregeld, krijgt steun in de Kamer. PVV en SP bleven zich verzetten, maar het wetsvoorstel is...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen

Pagina's

Er zijn 22 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 22 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp