Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 190 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Eerste Kamer stemt in met aanpassing pensioenopbouw - 4-6-2014
De Eerste Kamer heeft op 27 mei ingestemd met de novelle Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Belastingplan 2014 en de Wet...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht - 26-5-2014
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Forse pensioenschade bij vertrekregeling via de WW/BW (wachtgeld) - 6-5-2014
Met het oog op komend schooljaar en in combinatie met alle veranderingen op pensioenvlak heeft PROambt speciaal voor de leden van AVS Voordeel onderstaande aanpak ontwikkeld. Want hoe informeert u...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen, Werkloosheid
Lage opkomst verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP - 14-4-2014
84.528 mensen hebben in maart hun stem uitgebracht op één van de 236 kandidaten voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Bij de verkiezingen voor het ‘...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Zicht op pensioen - 31-3-2014
Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de vele aangekondigde veranderingen en de overheid die langer doorwerken wil stimuleren. Bij de AVS Helpdesk komen hierover wekelijks...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP - 27-2-2014
236 Kandidaten in de leeftijd 22 tot 82 jaar doen mee aan de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP.  Iedereen die op 1 maart 2014 pensioen bij ABP opbouwt of een ABP-pensioen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP beëindigt verlaging pensioenen - 3-2-2014
Pensioenfonds ABP heeft besloten om de verlaging van de pensioenen te beëindigen, omdat de dekkingsgraad is gestegen tot boven het vereiste niveau. Eind 2013 was de dekkingsgraad gestegen tot...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Live web-uitzending over financiële situatie ABP - 22-1-2014
ABP maakt eind januari de financiële situatie van het pensioenfonds bekend. Dan wordt duidelijk of de doelstelling van een dekkingsgraad van minimaal 104,2 procent eind 2013 is gehaald. Maandag...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Belangrijkste aandachtspunten pensioenakkoord - 19-12-2013
Op 18 december 2013 is een pensioenakkoord bereikt. Het kabinet blijft er van uitgaan dat ook met een lagere pensioenopbouw wel voldoende gespaard kan worden voor een goede pensioenvoorziening....
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Pensioen
Verkiezing leden verantwoordingsorgaan ABP - 17-12-2013
De AVS is op zoek naar leden voor het verantwoordingsorgaan van het ABP. Gepensioneerde en niet-gepensioneerde leden die affiniteit hebben met pensioenen, enige bestuurlijke ervaring en de bereidheid...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenpremie in 2014 omlaag - 4-12-2013
Pensioenfonds ABP verlaagt per 1 januari 2014 de pensioenpremie van 25,4 procent naar 21,6 procent van het pensioengevend salaris. Daarmee worden werknemers gecompenseerd voor de versobering van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP: ‘Gevaar verlaging pensioen nog niet geweken’ - 22-10-2013
De dekkingsgraad is flink gestegen in het derde kwartaal. Op 30 september was deze 103,3 procent, terwijl de dekkingsgraad aan het eind van het tweede kwartaal nog 97 procent was. Eind 2013 moet de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Eerste Kamer stemt tegen verlaging pensioenopbouw - 22-10-2013
Het plan om de pensioenopbouw vanaf 2015 verder te verlagen wordt voorlopig niet uitgevoerd. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt het kabinetsvoorstel niet. Vooral voor jongeren heeft het...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Eerste Kamer stemt tegen verlaging pensioenopbouw - 20-10-2013
Het plan om de pensioenopbouw vanaf 2015 verder te verlagen wordt voorlopig niet uitgevoerd. Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt het kabinetsvoorstel niet. Vooral voor jongeren heeft het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioenregeling voor 2014 - 17-9-2013
Onderhandelaars van de Centrales van Overheidspersoneel en de werkgevers bij onderwijs en overheid hebben op 16 september 2013 een akkoord bereikt over een aanpassing van de ABP-regeling. De...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Onderhandelaarsakkoord ABP-pensioenregeling voor 2014 - 17-9-2013
Onderhandelaars van de Centrales van Overheidspersoneel en de werkgevers bij onderwijs en overheid hebben medio september een akkoord bereikt over een aanpassing van de ABP-regeling. De...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Wetsvoorstel Asscher: sterkere rechtspositie flexwerkers, maximale duur ww ingeperkt - 3-9-2013
Flexwerkers krijgen een sterkere rechtspositie, het ontslagrecht wordt eerlijker en de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) wordt ingekort. Dat staat in het wetsvoorstel van minister...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid
Wetsvoorstel Asscher: sterkere rechtspositie flexwerkers, maximale duur WW ingeperkt - 3-9-2013
Flexwerkers krijgen een sterkere rechtspositie, het ontslagrecht wordt eerlijker en de maximale duur van de Werkloosheidswet (WW) wordt ingekort. Dat staat in het wetsvoorstel van minister...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid
Sociaal akkoord: geen nullijn meer - 25-4-2013
Het sociaal akkoord is inmiddels, na raadpleging van de leden van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties, definitief. In het akkoord wordt onder andere gesteld dat de sociale partners de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Klein herstel pensioenfondsen - 18-4-2013
De pensioenfondsen hebben zich de afgelopen drie maanden hersteld, waardoor het risico op een tweede pensioenverlaging kleiner wordt. De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Klein herstel pensioenfondsen - 18-4-2013
De pensioenfondsen hebben zich de afgelopen drie maanden hersteld, waardoor het risico op een tweede pensioenverlaging kleiner wordt. De financiële positie van ambtenarenpensioenfonds ABP is...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
AVS richt werkgroep postactieven op - 18-4-2013
Je pensioen of FPU is bereikt of in zicht. En of je er nu wel of niet naar hebt uitgekeken: dat hoofdstuk wor dt afgesloten. Maar wat als je na je onderwijscarrière graag nog iets doet met al...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan - 12-4-2013
In het sociaal akkoord is de nullijn voor de zorg en overheidspersoneel voorlopig verdwenen. In het akkoord wordt het bezuinigingspakket voor 2014, ter grootte van 4,3 miljard euro, opgeschort...
Primair onderwijs
Dossier: Personeelsbeleid, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
In gesprek met ABP - 25-2-2013
Werknemers die pensioen opbouwen bij ABP en vragen hebben over de maatregelen die ABP neemt, kunnen binnenkort in gesprek gaan met de bestuursleden van het pensioenfonds. ABP organiseert...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
In gesprek met ABP over verlaging pensioenen - 25-2-2013
Werknemers die pensioen opbouwen bij ABP en vragen hebben over de maatregelen die ABP neemt, kunnen binnenkort in gesprek gaan met de bestuursleden van het pensioenfonds. ABP organiseert...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen

Pagina's

Er zijn 22 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 22 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp