Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 183 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Kosten betaald ouderschapsverlof - 6-9-2005
Met dit product kunnen de kosten van betaald ouderschapsverlof nauwkeurig worden berekend, evenals de salarisbetaling aan de werknemer. Daarbij wordt de CAO PO op dit punt precies gevolgd. De...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioen FAQ - 25-8-2005
Waarom is ABP overgestapt op middelloon?Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de invoering van middelloon vanaf 1 januari 2004. Zij zijn van mening dat middelloon beter past bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Ons pensioen van eindloon naar middelloon? - 25-8-2005
Per 1 januari 2004 werd het nabestaandenpensioen versoberd en het middelloonstelsel als basis voor het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Een klein overzichtje met uitleg van veel gebruikte pensioentermen - 25-8-2005
Eindloonpensioen In het eindloonsysteem wordt per dienstjaar een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen opgebouwd. Bij een eindloonpensioen wordt bij salarisverhogingen alle vorige...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Nabestaandenpensioen FAQ - 25-8-2005
Waarom is ABP overgestapt op middelloon?Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP) - 1-8-2005
De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) plaatst leeftijdbewust personeelsbeleid nadrukkelijk op de agenda van de sectorale CAO-onderhandelingen bij overheid en onderwijs. Samen met ABP...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdbewust pensioenbeleid
WIA: de nieuwe WAO (Loyalis) - 30-6-2005
Op 30 juni heeft de Tweede Kamer de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen aangenomen. De WIA volgt de WAO op per 1 januari 2006.Lees verder >>
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Extra kosten bij langdurig zieken door VLBZ - 1-1-2004
Werkgevers gaan met ingang van 1 januari 2004 zieke werknemers twee jaar 70 procent van het laatste loon doorbetalen in plaats van één jaar. De eventuele toegang tot de WAO schuift...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, WAO en WIA

Pagina's

Er zijn 20 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 22 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp