Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 189 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Aangepaste premies IP Aanvullingsplan doorgeven - 30-11-2005
Hebt u een contract met Loyalis? Geef dan de nieuwe premies voor het IP Aanvullingsplan door aan uw salarisadministratie. Uw salarisadministratie of rekencentrum heeft namelijk een opdracht nodig om...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
IP Aanvullingsplan ook interessant voor uw medewerkers? (Loyalis) - 30-11-2005
Hebt u een contract met Loyalis inzake het IP Aanvullingsplan? Dan neemt de Adviesdesk van Loyalis binnenkort contact met...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Bijsparen FPU nog beperkt mogelijk - 30-11-2005
Deelnemers geboren vóór 1950 die nu al meedoen aan FPU Extra of FPU Totaal, kunnen dat blijven doen. Maar de fiscale...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU, Pensioen
Fiscale ruimte voor ABP ExtraPensioen daalt (ABP) - 30-11-2005
Doordat voor deelnemers geboren na 1949 in ABP KeuzePensioen een opbouwpercentage van 2,05 geldt, blijft er voor...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenakkoord: géén leeftijdsdiscriminatie (ABP) - 30-11-2005
Wie al op 1 april 1997 pensioen opbouwde bij ABP en geboren is vóór 1950, kan nog met FPU; wie later geboren is niet...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenkamer bespreekt bovenwettelijke regelingen WIA (ABP) - 31-10-2005
Sociale partners in de Pensioenkamer bespreken eind 2005 de consequenties van de WIA voor de bovenwettelijke...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Kosten betaald ouderschapsverlof - 6-9-2005
Met dit product kunnen de kosten van betaald ouderschapsverlof nauwkeurig worden berekend, evenals de salarisbetaling aan de werknemer. Daarbij wordt de CAO PO op dit punt precies gevolgd. De...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Nabestaandenpensioen FAQ - 25-8-2005
Waarom is ABP overgestapt op middelloon?Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioen FAQ - 25-8-2005
Waarom is ABP overgestapt op middelloon?Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de invoering van middelloon vanaf 1 januari 2004. Zij zijn van mening dat middelloon beter past bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Ons pensioen van eindloon naar middelloon? - 25-8-2005
Per 1 januari 2004 werd het nabestaandenpensioen versoberd en het middelloonstelsel als basis voor het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Een klein overzichtje met uitleg van veel gebruikte pensioentermen - 25-8-2005
Eindloonpensioen In het eindloonsysteem wordt per dienstjaar een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen opgebouwd. Bij een eindloonpensioen wordt bij salarisverhogingen alle vorige...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP) - 1-8-2005
De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) plaatst leeftijdbewust personeelsbeleid nadrukkelijk op de agenda van de sectorale CAO-onderhandelingen bij overheid en onderwijs. Samen met ABP...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdbewust pensioenbeleid
WIA: de nieuwe WAO (Loyalis) - 30-6-2005
Op 30 juni heeft de Tweede Kamer de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen aangenomen. De WIA volgt de WAO op per 1 januari 2006.Lees verder >>
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Extra kosten bij langdurig zieken door VLBZ - 1-1-2004
Werkgevers gaan met ingang van 1 januari 2004 zieke werknemers twee jaar 70 procent van het laatste loon doorbetalen in plaats van één jaar. De eventuele toegang tot de WAO schuift...
Primair onderwijs
Dossier: Verzuim en Arbozaken, WAO en WIA

Pagina's

Er zijn 22 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 22 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp