Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 178 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Regelgeving werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn - 18-7-2007
Cfi heeft een bericht op haar website geplaatst die de situatie verduidelijkt voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het uitgangspunt is dat werknemers dan in dienst blijven. Er...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Pensioenoverzicht bij veranderingen - 23-6-2007
Complexe financiële situaties helder weergegevenDe wereld van pensioenen en de aanvullingen daarop is erg...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Eén op één in gesprek over pensioen - 1-4-2007
ABP Klantsupport helpt persoonlijkHet beantwoorden van vragen van medewerkers over hun pensioen is niet altijd...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen - 15-1-2007
Vanaf 1 januari 2007 geldt er een nieuwe regeling voor arbeidsongeschikte werknemers bij overheid & onderwijs. Het ABP...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Meer vermogen, meer pensioenverplichtingen (ABP) - 23-10-2006
Dankzij een rendement van 7,3 miljard euro in het derde kwartaal is het ABP-vermogen gestegen tot ruim 200 miljard. Tegelijk groeiden de verplichtingen aan de deelnemers tot 155,6 miljard euro. Per...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Bijeenkomsten nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling - 1-7-2006
a Het Ambtenarencentrum (AC) wil na de zomervakantie voor genteresseerde kaderleden (en medewerkers) van...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling - 30-6-2006
Zoals u wellicht weet is per 1 januari 2006 de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) veranderd in de Wet...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Akkoord aanpassing invaliditeitspensioen - 7-6-2006
Per 1 juli 2006 gelden nieuwe regels voor pensioenaanvullingen bij arbeidsongeschiktheid. Vakbonden en werkgevers...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Onduidelijkheid over beschikbaarheid werkgeversbijdrage - 17-5-2006
De werkgeversbijdrage ten behoeve van levensloopsparen bedraagt 0,8% van het bruto salaris. In de CAO PO/VO over de...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
Weet u hoe het zit? (ABP) - 30-3-2006
BronKader Primair 7, maart 2006Downloadweet_u_hoe_het_zit.pdf
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Levensloopregeling PO in 2006 - 30-1-2006
Met ingang van 1 januari 2006 kunnen werknemers in het primair onderwijs gebruik maken van de...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
ABP-regeling bij arbeidsongeschiktheid verlengd - 1-1-2006
Een werknemer die vr 1 juli 2006 arbeidsongeschikt wordt, krijgt een ABP-uitkering die vergelijkbaar is...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Aangepaste premies IP Aanvullingsplan doorgeven - 30-11-2005
Hebt u een contract met Loyalis? Geef dan de nieuwe premies voor het IP Aanvullingsplan door aan uw salarisadministratie. Uw salarisadministratie of rekencentrum heeft namelijk een opdracht nodig om...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
IP Aanvullingsplan ook interessant voor uw medewerkers? (Loyalis) - 30-11-2005
Hebt u een contract met Loyalis inzake het IP Aanvullingsplan? Dan neemt de Adviesdesk van Loyalis binnenkort contact met...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Loyalis vernieuwt IP Aanvullingsplan (Loyalis) - 30-11-2005
De WIA vervangt de WAO. Het centrale thema van de WIA is dat werken loont. Daarnaast betekent de WIA voor...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Premie IP Aanvullingsplan 2006 (Loyalis) - 30-11-2005
De premie voor de complete dekking verandert in 2006 niet en blijft 0,86%. Wel wijzigen de deelpremies. De premie voor dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid stijgt van 0,40% naar 0,60%. De...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Bijsparen FPU nog beperkt mogelijk - 30-11-2005
Deelnemers geboren vóór 1950 die nu al meedoen aan FPU Extra of FPU Totaal, kunnen dat blijven doen. Maar de fiscale...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU, Pensioen
Fiscale ruimte voor ABP ExtraPensioen daalt (ABP) - 30-11-2005
Doordat voor deelnemers geboren na 1949 in ABP KeuzePensioen een opbouwpercentage van 2,05 geldt, blijft er voor...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenakkoord: géén leeftijdsdiscriminatie (ABP) - 30-11-2005
Wie al op 1 april 1997 pensioen opbouwde bij ABP en geboren is vóór 1950, kan nog met FPU; wie later geboren is niet...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenkamer bespreekt bovenwettelijke regelingen WIA (ABP) - 31-10-2005
Sociale partners in de Pensioenkamer bespreken eind 2005 de consequenties van de WIA voor de bovenwettelijke...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Kosten betaald ouderschapsverlof - 6-9-2005
Met dit product kunnen de kosten van betaald ouderschapsverlof nauwkeurig worden berekend, evenals de salarisbetaling aan de werknemer. Daarbij wordt de CAO PO op dit punt precies gevolgd. De...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Een klein overzichtje met uitleg van veel gebruikte pensioentermen - 25-8-2005
Eindloonpensioen In het eindloonsysteem wordt per dienstjaar een vast percentage van de pensioengrondslag aan pensioen opgebouwd. Bij een eindloonpensioen wordt bij salarisverhogingen alle vorige...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Nabestaandenpensioen FAQ - 25-8-2005
Waarom is ABP overgestapt op middelloon?Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioen FAQ - 25-8-2005
Waarom is ABP overgestapt op middelloon?Sociale partners hebben overeenstemming bereikt over de invoering van middelloon vanaf 1 januari 2004. Zij zijn van mening dat middelloon beter past bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Ons pensioen van eindloon naar middelloon? - 25-8-2005
Per 1 januari 2004 werd het nabestaandenpensioen versoberd en het middelloonstelsel als basis voor het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen

Pagina's

Er zijn 19 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 35 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp