Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 183 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Premie gedifferentieerde WGA licht gestegen - 4-11-2010
regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschiktenUWV heeft de premies en parameters voor de berekening van de individuele gedifferentieerde premie WGA (Werkhervatting gedeeltelijk...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Gedifferentieerde premie WGA 2011 - 20-10-2010
UWV heeft de premies en parameters voor de berekening van de individuele gedifferentieerde premie WGA voor 2011 vastgesteld. De gedifferentieerde premie in het kader van de regeling Werkhervatting...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Onbekenden doen zich voor als ABP-medewerker - 7-10-2010
Geen persoonlijke gegevens verstrekkenHet komt regelmatig voor dat ABP-deelnemers gebeld worden door...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Grillige rente zorgt voor sterk fluctuerende dekkingsgraad - 23-9-2010
Ondanks de goede beleggingsresultaten is de dekkingsgraad van ABP eind augustus sterk gedaald naar 88 procent. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Samenwerkingsovereenkomst Algemene Pensioen Groep en Centrales voor Overheid en Onderwijs - 9-9-2010
Vergroten pensioenbewustzijnDe Algemene Pensioen Groep (APG) en de Samenwerkende Centrales voor Overheid en Onderwijs (SCO) hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 2011.APG...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP: ‘Pensioenmaatregel Donner treft ons niet’ - 26-8-2010
ABP hoort niet bij de pensioenfondsen die volgens minister Donner eerder zou moeten overgaan tot het verminderen...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP verhoogt tijdelijke premie door historisch lage rente - 2-7-2010
Pensioenfonds ABP voert opnieuw een tijdelijke herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen in. Per 1 augustus 2010 gaat de premie met 1 procentpunt omhoog. ABP-deelnemers...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Minimumloon en uitkeringen verhoogd met ingang van 1 juli 2010 - 2-7-2010
Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2010 gestegen van EUR 1.407,60 naar EUR 1.416. Deze aanpassingen zijn nodig, omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.  Ook...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: CAO PO, WAO en WIA
Bereidheid tot langer doorwerken hoog in onderwijs - 27-5-2010
Steeds meer werknemers willen werken tot 65 jaarHet aandeel werknemers dat door wil werken tot 65 jaar is in...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdbewust pensioenbeleid, Pensioen
ABP-bestuur pleit voor robuust Nederlands pensioenstelsel, nu en in de toekomst - 17-5-2010
Pensioenfonds ABP heeft haar toekomstvisie, waarin zij beschrijft hoe een goed en degelijk opgebouwd pensioen opgebouwd...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Publieke verzekering voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten blijft mogelijk - 11-5-2010
Het kabinet komt, gezien de demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA, Werkloosheid
Aanpassingen nodig voor gezonde pensioenen - 22-4-2010
Kabinet en abp pleiten voor veranderingen binnen huidig stelsel Het kabinet heeft de Tweede Kamer laten weten welke conclusies het trekt voor de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
WGA-verzekering via UWV blijft mogelijk - 15-4-2010
Het kabinet komt, gezien zijn demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Verbeterde financiële positie ABP biedt ruimte voor enige indexatie - 26-11-2009
InhaalslagHet bestuur van ABP wil de pensioenen in 2010 gedeeltelijk laten meegroeien met de lonen in de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Ambtenarencentrum (AC) tegen verplichte verhoging AOW-leeftijd - 10-11-2009
Het Ambtenarencentrum (AC) wijst een verplichte verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar af. Het AC vertegenwoordigt circa 60.000...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
‘Hoger loon middenin carrière meest effectief voor behoud leerkrachten’ - 29-10-2009
Analyse beloningsbedragIn het Convenant Actieplan Leerkracht is budget ter beschikking gesteld om de beloning van leerkrachten te verbeteren om mogelijke (vergrijzings)tekorten te verminderen....
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdbewust pensioenbeleid
Levensloopregeling - hoe vaak gebruiken - 17-8-2009
Hoe vaak mag de levensloopregeling worden gebruikt?Een werknemer mag de levensloopregeling zo vaak voor...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
Levensloopregeling - ouderschapsverlof - 17-8-2009
Dient een werknemer die ouderschapsverlof wil opnemen nog verplicht mee te doen aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
Verhoging pensioenpremies per 1 juli 2009 - 20-7-2009
Met ingang van 1 juli komt er een tijdelijke opslag van 1% op de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van het ABP. Deze verhoging komt voor 0,7% voor rekening van de werkgever en voor 0...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
De Loonkostensubsidie - 2-6-2009
Doelgroep De loonkostensubsidie is bedoeld voor iedere werknemer uit het primair onderwijs, die door UWV WGA 35 - 80% arbeidsongeschikt is bevonden en die niet voor minstens 50% van de...
Primair onderwijs
Dossier: Subsidieregelingen, WAO en WIA
Lichtpuntje voor ABP - 27-5-2009
Dekkingsgraad groeit gestaagDoor de kredietcrisis verslechterde in 2008 de financiële positie van...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Verhoging pensioenpremie ABP staat ter discussie - 9-4-2009
In een zogenaamd herstelplan heeft ABP onlangs vastgelegd welke maatregelen moeten leiden tot het gewenste...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Herstelplan ABP - 2-4-2009
De financiële crisis heeft ook voor het ABP grote gevolgen. De dekkingsgraad van het fonds is nu 89 procent, wat veel lager is dan...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad pensioenfonds ABP gedaald - 5-2-2009
Sinds het einde van het derde kwartaal van 2008 is de dekkingsgraad van Pensioenfonds ABP gedaald van 118 naar 90 procent. Dit blijkt...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Bijverdienen bij FPU aantrekkelijker - 3-12-2008
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU

Pagina's

Er zijn 20 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 22 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp