Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 178 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Spaarloon stopt in 2012; levensloop wordt beperkt - 30-9-2011
Nieuwe Vitaliteitsregeling vanaf 2013 Voor 2012 heeft de regering diverse belastingmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen hebben gevolgen voor het spaarloon en de Levensloopregeling. Het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU, Pensioen
Platform ‘Active Aging’ gelanceerd - 25-8-2011
Het nieuwe digitale `Platform Active Aging´ is sinds eind juni online: een startpunt voor informatie over...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdbewust pensioenbeleid
Voorlichtingsbijeenkomsten over pensioen - 25-8-2011
Het Ambtenarencentrum biedt, in samenwerking met APG, de komende maanden op een 24-tal locaties voorlichtingsbijeenkomsten over pensioenen aan. Daarbij komen alle aspecten van het pensioen aan de...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenen onder het vergrootglas - 17-8-2011
Het pensioen; een onderwerp dat al lange tijd de gemoederen bezig houdt. De kranten staan vol met artikelen; allerlei deskundigen geven via de verschillende media hun mening over hoe het pensioen er...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP: dekkingsgraad onder 100 procent - 10-8-2011
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is fors gedaald, tot onder de 100 procent. Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent. Eind juli was deze gezakt naar 106 procent en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Ik vertek! Schoolleiders met pensioen - 23-6-2011
Niet alleen de kinderen van groep acht verlaten deze zomer hun school, ook menig schoolleider trekt in de huidige...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Kabinet en sociale partners eens over uitwerking pensioenakkoord - 10-6-2011
  Het kabinet heeft met de werkgeversorganisaties en vakbonden, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming bereikt over de toekomst van het pensioenstelsel en het langer gezond...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Lid worden én blijven! - Fikse korting voor postactieve en buitengewone leden - 9-6-2011
Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd in of betrokken bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdbewust pensioenbeleid, Pensioen
Lid worden én blijven! - Fikse korting voor postactieveven buitengewone leden - 25-5-2011
Gaat u met pensioen? Of stopt u met uw werk als schoolleider, maar bent u nog wel geïnteresseerd in of betrokken bij het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad ABP vertoont opgaande lijn - 12-5-2011
De dekkingsgraad van ABP is in het eerste kwartaal van 2011 gestegen naar 112 procent. Een stijging van 7%-punt ten opzichte...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020 - 12-5-2011
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel `Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar´.Het voorstel houdt in dat de...
Primair onderwijs
Dossier: Leeftijdbewust pensioenbeleid, Pensioen
Motie aangenomen voor afbouw BAPO - 12-5-2011
De Tweede Kamer stemde eind april in met de motie Elias (VVD) om de BAPO-regeling af te bouwen. Alleen GroenLinks, SP, de Partij...
Primair onderwijs
Dossier: Bapo-regeling, Leeftijdbewust pensioenbeleid
PvdA: ‘Laat pensioenfondsen investeren in schoolgebouwen’ - 12-5-2011
De PvdA wil de ontwikkeling en exploitatie van scholenbouw onderbrengen in een investeringsfonds. In een initiatiefnota stelt Tweede Kamerlid Metin Çelik voor dat de investeerders in zo’n fonds de...
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Opvang, Pensioen, Politiek
Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020 - 4-5-2011
De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens staatssecretaris Weekers van Financiën, ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Premie ABP licht omhoog - 24-3-2011
De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP stijgt per 1 april 2011 met 0,5 procent. De premieverhoging is een gevolg van de toegenomen levensverwachting, meldt het pensioenfonds.Uit...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP boven grens dekkingstekort; geen korting op pensioenen - 3-3-2011
Eind 2010 noteerde pensioenfonds ABP, na verwerking van de meest recente CBS-prognoses, een dekkingsgraad van 105...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP boven grens dekkingstekort - 3-2-2011
De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP is eind 2010 weer toegenomen. Bij de huidige stand hoeft er door...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Premie ABP omhoog, pensioenen in 2011 niet - 8-12-2010
De pensioenpremie bij ABP zal naar eigen zeggen in 2011 stijgen als eind van dit jaar blijkt dat de deelnemers van het pensioenfonds langer leven dan de prognoses tot nu toe laten zien. Hoe groot die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Premie ABP stijgt in 2011 - 2-12-2010
toegenomen levensverwachtingDe pensioenpremie bij ABP zal naar eigen zeggen in 2011 stijgen als eind van dit jaar blijkt dat de deelnemers van het pensioenfonds langer leven dan de prognoses tot nu...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad ABP schommelt hevig in derde kwartaal - 4-11-2010
Bezittingen stijgen, maar lage rente gooit roet in etenIn het derde kwartaal schommelt ABP boven en onder het...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Premie gedifferentieerde WGA licht gestegen - 4-11-2010
regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschiktenUWV heeft de premies en parameters voor de berekening van de individuele gedifferentieerde premie WGA (Werkhervatting gedeeltelijk...
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Gedifferentieerde premie WGA 2011 - 20-10-2010
UWV heeft de premies en parameters voor de berekening van de individuele gedifferentieerde premie WGA voor 2011 vastgesteld. De gedifferentieerde premie in het kader van de regeling Werkhervatting...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: WAO en WIA
Onbekenden doen zich voor als ABP-medewerker - 7-10-2010
Geen persoonlijke gegevens verstrekkenHet komt regelmatig voor dat ABP-deelnemers gebeld worden door...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Grillige rente zorgt voor sterk fluctuerende dekkingsgraad - 23-9-2010
Ondanks de goede beleggingsresultaten is de dekkingsgraad van ABP eind augustus sterk gedaald naar 88 procent. Dit...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Samenwerkingsovereenkomst Algemene Pensioen Groep en Centrales voor Overheid en Onderwijs - 9-9-2010
Vergroten pensioenbewustzijnDe Algemene Pensioen Groep (APG) en de Samenwerkende Centrales voor Overheid en Onderwijs (SCO) hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 2011.APG...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen

Pagina's

Er zijn 19 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 35 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pagina's

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp