Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 183 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Sociale partners vragen overheid om duidelijkheid bij stijging ABP-premie - 20-10-2015
De sociale partners in het onderwijs, waaronder de AVS, doen in een brief een dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt als het komt tot een premieverhoging van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Eis FNV over intrekken loonruimteovereenkomst afgewezen - 1-10-2015
De Haagse kortgedingrechter heeft de eis van de FNV, om genomen besluiten over de pensioenen uit de loonruimteovereenkomst voor de publieke sector in te trekken, afgewezen. Op 10 juli 2015 is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW - 1-10-2015
Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst (vo) - 25-9-2015
Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst - 25-9-2015
Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP PartnerPlusPensioen (PPP) wordt opgeheven - 14-8-2015
Het ABP heft het PartnerPlusPensioen (PPP) op per 1 januari 2016. Alle ABP-deelnemers kunnen vanaf die datum dus niet meer sparen voor PPP. Aanleiding voor de opheffing is dat het ABP...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Bewustwordingscampagne Pensioen Aan van start - 26-6-2015
Vier grote pensioenuitvoerders hebben de campagne Pensioen Aan gestart om baanstarters eerder over hun pensioen te laten nadenken. Voor schoolleiders is divers materiaal beschikbaar om deze campagne...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
AOW-leeftijd versneld omhoog - 3-6-2015
Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde op 2 juni in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 geleidelijk...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenen 2016: geen verlaging, geen verhoging - 24-4-2015
De dekkingsgraad van pensioenfonds ABP is in het eerste kwartaal van 2015 verder gedaald naar 102,6 procent. Naar verwachting zal de dekkingsgraad in de loop van dit jaar verder zakken. Daarom kan...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
AOW-leeftijd sneller omhoog - 27-3-2015
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 (zie tabel). De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het wetsvoorstel van staatssecretaris...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
AOW-partneraanvulling hersteld - 19-3-2015
Het ABP-bestuur heeft een besluit teruggedraaid waarin gewezen ambtenaren in een brief werd gemeld dat zij een aanvulling van het ABP op hun pensioen zouden kwijtraken. Die ambtenaren zouden, volgens...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad ABP weer gedaald - 5-2-2015
De dekkingsgraad van het ABP is in het vierde kwartaal van 2014 gedaald met 2 procentpunt. Eind 2014 was de dekkingsgraad 101,1 procent. Deze daling komt door het verder zakken van de rente, meldt...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
​Eerste Kamer neemt Verzamelwet pensioenen aan - 12-12-2014
De Eerste Kamer heeft op 9 december het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen’ aangenomen. Dit voorstel bevat verschillende wijzigingen in een aantal wetten op het terrein van pensioenen....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Verlaging voorwaardelijk pensioen vanaf 2 mei 2015 - 25-11-2014
In oktober meldde pensioenfonds ABP dat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 verandert. Ook het voorwaardelijk pensioen (VPL) zou vanaf deze datum verlaagd worden. Sociale partners (bonden en...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen, Pensioen en sociale zekerheid
Onderhandelaarsakkoord ABP-middelloonregeling - 20-10-2014
Per 1 januari 2015 veranderen de fiscale spelregels die bepalen hoeveel pensioen iemand mag opbouwen. Eerder gebeurde dat op 1 januari 2004. Deze wijziging raakt de pensioenopbouw van alle deelnemers...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
​Akkoord over verlaging pensioenpremies - 20-10-2014
De overheid heeft een akkoord bereikt met de vakbonden van ambtenaren en onderwijspersoneel over de pensioenregeling voor 2015. De pensioenpremies gaan omlaag voor werkgevers en de in totaal 2,8...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Klijnsma: Pensioencommunicatie moet eenvoudiger - 3-9-2014
De communicatie over het pensioen moet beter aansluiten bij de behoefte van de deelnemers. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag 2...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP: ‘Dekkingsgraad stabiel, maar nog geen reden tot juichen’ - 20-8-2014
De dekkingsgraad is in het tweede kwartaal van 2014 redelijk stabiel gebleven, ondanks wat schommelingen, meldt het ABP. Net als in het tweede kwartaal voorziet het ABP echter ook in het derde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Eerste Kamer stemt in met aanpassing pensioenopbouw - 4-6-2014
De Eerste Kamer heeft op 27 mei ingestemd met de novelle Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Belastingplan 2014 en de Wet...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht - 26-5-2014
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken is afgelopen dinsdag 3 juni in de Eerste Kamer behandeld en in grote lijnen door de Kamer overgenomen. Een definitieve...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Forse pensioenschade bij vertrekregeling via de WW/BW (wachtgeld) - 6-5-2014
Met het oog op komend schooljaar en in combinatie met alle veranderingen op pensioenvlak heeft PROambt speciaal voor de leden van AVS Voordeel onderstaande aanpak ontwikkeld. Want hoe informeert u...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen, Werkloosheid
Lage opkomst verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP - 14-4-2014
84.528 mensen hebben in maart hun stem uitgebracht op één van de 236 kandidaten voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Bij de verkiezingen voor het ‘...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Zicht op pensioen - 31-3-2014
Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de vele aangekondigde veranderingen en de overheid die langer doorwerken wil stimuleren. Bij de AVS Helpdesk komen hierover wekelijks...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP - 27-2-2014
236 Kandidaten in de leeftijd 22 tot 82 jaar doen mee aan de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP.  Iedereen die op 1 maart 2014 pensioen bij ABP opbouwt of een ABP-pensioen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP beëindigt verlaging pensioenen - 3-2-2014
Pensioenfonds ABP heeft besloten om de verlaging van de pensioenen te beëindigen, omdat de dekkingsgraad is gestegen tot boven het vereiste niveau. Eind 2013 was de dekkingsgraad gestegen tot...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen

Pagina's

Er zijn 20 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Er zijn 22 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp