Dossier WAO en WIA - Artikelen

Er zijn 20 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Premie gedifferentieerde WGA licht gestegen - 4 november 2010
regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschiktenUWV heeft de premies en parameters voor de berekening van de individuele gedifferentieerde premie WGA (Werkhervatting gedeeltelijk...
Primair onderwijs
Gedifferentieerde premie WGA 2011 - 20 oktober 2010
UWV heeft de premies en parameters voor de berekening van de individuele gedifferentieerde premie WGA voor 2011 vastgesteld. De gedifferentieerde premie in het kader van de regeling Werkhervatting...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Minimumloon en uitkeringen verhoogd met ingang van 1 juli 2010 - 2 juli 2010
Het minimumloon is met ingang van 1 juli 2010 gestegen van EUR 1.407,60 naar EUR 1.416. Deze aanpassingen zijn nodig, omdat ook de lonen en de prijzen de afgelopen tijd zijn gestegen.  Ook...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Publieke verzekering voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten blijft mogelijk - 11 mei 2010
Het kabinet komt, gezien de demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten...
Primair onderwijs
WGA-verzekering via UWV blijft mogelijk - 15 april 2010
Het kabinet komt, gezien zijn demissionaire status, niet meer met een plan voor volledige privatisering van de verzekering voor de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
De Loonkostensubsidie - 2 juni 2009
Doelgroep De loonkostensubsidie is bedoeld voor iedere werknemer uit het primair onderwijs, die door UWV WGA 35 - 80% arbeidsongeschikt is bevonden en die niet voor minstens 50% van de...
Primair onderwijs
13e-weeksmelding UWV afgeschaft - 30 oktober 2008
Ziekte en arbeidsongeschiktheid De regels voor het ziekmelden van werknemers veranderen per 1 november 2008. Voorheen moesten werkgevers hun werknemers nog bij het UWV ziekmelden in de 13e...
Primair onderwijs
Deskundigenoordeel UWV nog niet goed bekend - 6 oktober 2007
De AVS signaleert dat schoolleiders vaak nog onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden van het UWV ‘deskundigenoordeel’ bij reïntegratietrajecten.Reïntegratietrajecten van zieke werknemers...
Primair onderwijs
Regelgeving werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn - 18 juli 2007
Cfi heeft een bericht op haar website geplaatst die de situatie verduidelijkt voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het uitgangspunt is dat werknemers dan in dienst blijven. Er...
Primair onderwijs
Bijeenkomsten nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling - 1 juli 2006
a Het Ambtenarencentrum (AC) wil na de zomervakantie voor genteresseerde...
Primair onderwijs
Nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling - 30 juni 2006
Zoals u wellicht weet is per 1 januari 2006 de Wet op de...
Primair onderwijs
Weet u hoe het zit? (ABP) - 30 maart 2006
BronKader Primair 7, maart 2006Downloadweet_u_hoe_het_zit.pdf

Primair onderwijs
ABP-regeling bij arbeidsongeschiktheid verlengd - 1 januari 2006
Een werknemer die vr 1 juli 2006 arbeidsongeschikt wordt, krijgt een ABP-uitkering die...
Primair onderwijs
Loyalis vernieuwt IP Aanvullingsplan (Loyalis) - 30 november 2005
De WIA vervangt de WAO. Het centrale thema van de WIA is dat werken loont. Daarnaast betekent de WIA...
Primair onderwijs
Premie IP Aanvullingsplan 2006 (Loyalis) - 30 november 2005
De premie voor de complete dekking verandert in 2006 niet en blijft 0,86%. Wel wijzigen de deelpremies. De premie voor dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid stijgt van 0,40% naar 0,60%. De...
Primair onderwijs
Aangepaste premies IP Aanvullingsplan doorgeven - 30 november 2005
Hebt u een contract met Loyalis? Geef dan de nieuwe premies voor het IP Aanvullingsplan door aan uw salarisadministratie. Uw salarisadministratie of rekencentrum heeft namelijk een opdracht nodig om...
Primair onderwijs
IP Aanvullingsplan ook interessant voor uw medewerkers? (Loyalis) - 30 november 2005
Hebt u een contract met Loyalis inzake het IP Aanvullingsplan? Dan neemt de Adviesdesk van Loyalis...
Primair onderwijs
Pensioenkamer bespreekt bovenwettelijke regelingen WIA (ABP) - 31 oktober 2005
Sociale partners in de Pensioenkamer bespreken eind 2005 de consequenties van de WIA voor de...
Primair onderwijs
WIA: de nieuwe WAO (Loyalis) - 30 juni 2005
Op 30 juni heeft de Tweede Kamer de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen aangenomen. De WIA volgt de WAO op per 1 januari 2006.Lees verder >>

Primair onderwijs
Extra kosten bij langdurig zieken door VLBZ - 1 januari 2004
Werkgevers gaan met ingang van 1 januari 2004 zieke werknemers twee jaar 70 procent van het laatste loon doorbetalen in plaats van één jaar. De eventuele toegang tot de WAO schuift...
Primair onderwijs

Dossier WAO en WIA - Documenten

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier WAO en WIA - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier WAO en WIA - Veelgestelde vragen

Er zijn 2 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Wat wordt onder "arbeidstherapeutische basis" verstaan?
Primair onderwijs
Na twee ingrijpende operaties ben ik nog steeds herstellende. Ik ben nu ruim 18 maanden uit de roulatie. Wat staat mij, qua regelgeving, te wachten?
Primair onderwijs

Dossier WAO en WIA - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Academie

AVS Academie en Covid-19
De maatregelen van de overheid zijn verlengd tot en met 28 april 2020. Dat heeft ook gevolgen voor onze opleidingen, leergangen en trainingen. Waar mogelijk gaan we de opleidingsdag online aanbieden. Als dat niet mogelijk is, wordt een opleidingsdag verschoven. Je ontvangt hierover tijdig bericht per mail.
 

cel_logo.png

Aanbod van AVS Academie

Opleidingen en leergangen
AVS Academie biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij de AVS Academie kun je trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij jouw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vind je ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die je graag ondersteunen bij jouw persoonlijke situatie (in je organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie je met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont je kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met je in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor jou / binnen je organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier WAO en WIA - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema