Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Pensioen en sociale zekerheid

Pensioen en sociale zekerheid - Artikelen

Er zijn 180 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Pensioen en sociale zekerheid
Pensioenen niet verhoogd, wel premiestijging - 27-11-2018
De pensioenen in 2019 kunnen niet meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. Dat geeft het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) op zijn site aan. Daarvoor is de financië...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
AOW-leeftijd blijft voor 2024 gelijk - 1-11-2018
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft medegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in 2024 niet omhoog gaat. In dat jaar hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden....
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Ondanks betere financiële positie worden ABP-pensioenen niet verhoogd - 19-10-2018
De beleidsdekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ligt voor het eerst sinds 2014 boven het minimaal vereiste niveau. Desondanks kan het ABP de pensioenen in 2019 nog niet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Onderwijsverlatersdag op 17 mei - 19-3-2018
De commissie Duurzaam vitaal van de AVS organiseert op donderdag 17 mei aanstaande van 10 tot 15.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur) in Utrecht een gratis onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Nabestaandenvoorziening pensioenregeling ABP fors gewijzigd - 22-2-2018
Vanaf 1 mei 2018 wordt de pensioenregeling van het ABP, waaronder de nabestaandenvoorziening, fors gewijzigd. Voor veel werknemers binnen het funderend onderwijs met een partner betekent dit een...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Anw-compensatie verlengd tot 1 mei 2018 - 25-1-2018
ABP heeft op verzoek van sociale partners (met name via de vakbondskoepels, waar ook AVS deel van uitmaakt en de inbreng van haar leden heeft ingebracht) besloten de huidige Anw-compensatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid
Pensioenen niet verhoogd in 2018 - 24-11-2017
ABP kan zoals verwacht de (opgebouwde) pensioenen in 2018 niet verhogen. Daarvoor is de financiële situatie niet voldoende. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt verder in...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Dekkingsgraad ABP-pensioen weer omhoog - 23-10-2017
De dekkingsgraad blijft geleidelijk stijgen. In het derde kwartaal van 2017 was de actuele dekkingsgraad 103,3 procent. De beleidsdekkingsgraad lag op 99,3 procent. Dat meldt pensioenfonds ABP op...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Wijzigingen ABP per 1 januari 2018 - 20-10-2017
Het ABP gaat in een nieuwsbrief op 19 oktober in op de gevolgen van het akkoord dat de sociale partners onlangs hebben bereikt om de pensioenregeling per 1 januari 2018 aan te passen. Aan de ene kant...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen, Pensioen en sociale zekerheid
Pensioenregeling eenvoudiger en pensioenrekenleeftijd naar 68 - 14-8-2017
Sociale partners hebben deze zomer een akkoord bereikt over het eenvoudiger maken van de pensioenregeling van ABP. Daarnaast is in dit akkoord besloten dat de pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
‘Pensioenkeuzes beter uitleggen’ - 18-5-2017
Wat zijn de pensioenregels op dit moment? Hoe leg je die uit aan medewerkers en hoe voer je het gesprek? In drie dagdelen komen deze onderdelen aan bod. Een ouddeelnemer deelt haar ervaringen....
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioen niet verlaagd in 2017 - 30-1-2017
Het ABP hoeft de pensioenen in 2017 niet te verlagen. Toch sluit het ABP verlagingen in de komende jaren niet uit. “De financiële situatie is nog steeds niet op het niveau waar we willen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenen niet omlaag in 2017 - 9-1-2017
De pensioenen worden in 2017 niet verlaagd, meldt ABP. Dit volgt uit een eerste berekening van de dekkingsgraad. De precieze dekkingsgraad is eind januari bekend. Ondanks dat een verlaging dit jaar...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP-premie stijgt flink in 2017 - 25-11-2016
De pensioenpremie gaat volgend kalenderjaar omhoog. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2017 vastgesteld op 21,1 procent – nu is dat 18,8 procent. Het kabinet...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Leraren houden het liefst collectief pensioen - 13-10-2016
Leraren geven hun salaris een krappe voldoende en ook het pensioen scoort onder de maat. Toch houden ze hun pensioen het liefst zoals het is, namelijk als collectief stelsel. Dat blijkt uit een enqu...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Wijziging Belastingdienst bij eerder ouderdomspensioen - 29-8-2016
Als een werknemer tussen zijn 60e en vijf jaar vóór zijn AOW-gerechtigde leeftijd zijn ouderdomspensioen laat ingaan, dan gelden er vanaf 1 juli 2016 nieuwe regels van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Kans op verlaging pensioenen in 2017 - 22-4-2016
De financiële positie van het ABP blijft zorgelijk. “We verkeren in de gevarenzone en dat betekent dat de kans op een verlaging in 2017 nadrukkelijk aanwezig blijft’, aldus...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
Compensatie stijging pensioenpremie - 10-2-2016
De cao-onderhandelingen dreigden in het slop te raken door de aangekondigde verhoogde pensioenpremie per 1 april 2016 van 1 procent door het ABP. Het kabinet heeft besloten deze premieverhoging te...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen
ABP verhoogt pensioenpremie per 1 april - 29-1-2016
ABP verhoogt definitief de pensioenpremie: er komt een opslag van 1%-punt. De nieuwe premie gaat 18,8 procent bedragen. De reden hiervoor is dat de dekkingsgraad onvoldoende is.    De...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenen blijven op nullijn - 27-11-2015
De pensioenpremie gaat omlaag in 2016. ABP heeft de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2016 vastgesteld op 17,8 procent. De huidige premie is 19,6 procent. Door de huidige...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen, Pensioen en sociale zekerheid
Sociale partners vragen overheid om duidelijkheid bij stijging ABP-premie - 20-10-2015
De sociale partners in het onderwijs, waaronder de AVS, doen in een brief een dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt als het komt tot een premieverhoging van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Eis FNV over intrekken loonruimteovereenkomst afgewezen - 1-10-2015
De Haagse kortgedingrechter heeft de eis van de FNV, om genomen besluiten over de pensioenen uit de loonruimteovereenkomst voor de publieke sector in te trekken, afgewezen. Op 10 juli 2015 is...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW - 1-10-2015
Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst (vo) - 25-9-2015
Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
Pensioenkamer eens over pensioen in onderhandelaarsovereenkomst - 25-9-2015
Sociale partners zijn het definitief eens over de pensioenwijzigingen uit de onderhandelaarsovereenkomst van 10 juli 2015. Dat kwam in september naar voren uit het overleg in de Pensioenkamer tussen...
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen

Pagina's

Pensioen en sociale zekerheid - Documenten

Er zijn 19 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Bijlage bij: AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht
Dossier: Pensioen en sociale zekerheid, Werkloosheid, Vervangingsbeleid, WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
Bijlage bij: AVS roept op tot zorgvuldige invulling ontslagrecht
Dossier: Personeelsbeleid, Sociaal akkoord, Werkloosheid, Pensioen
Bijlage bij: Sociaal akkoord: nullijn lijkt voorlopig van de baan

Pensioen en sociale zekerheid - Veelgestelde vragen

Er zijn 21 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen, AOW
1 november 2018
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU, CAO PO 2018-2019
29 oktober 2018
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Pensioen, AOW
29 augustus 2018
Primair onderwijs
Dossier: Pensioen, Werkloosheid, WW
29 september 2017
Primair onderwijs
Dossier: Werkloosheid, AOW, Pensioen
20 april 2017
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pensioen
1 december 2014
Primair onderwijs
Dossier: Levensloop en FPU
17 augustus 2009
Primair onderwijs
Dossier: WAO en WIA, Verzuim en Arbozaken
13 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009
Dossier: Levensloop en FPU
10 augustus 2009

Pensioen en sociale zekerheid - Professionalisering

Er zijn 1 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.
Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?
(3 juni 2019), (18 november 2019)
Training - Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier/trefwoord: Pensioen