Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 618 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
‘Huidige regels belemmeren oprichting nieuwe scholen Amsterdam nog’ - 14-7-2016
Amsterdam schreef afgelopen schooljaar de prijsvraag Onze Nieuwe School uit voor betere scholen. De winnaars lopen bij de oprichting echter nog tegen belemmerende regels aan, meldt Trouw op 13 juli...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Regeldruk
Kom de ledenraad versterken! - 30-6-2016
De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 20 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Boeiend open gesprek tussen Sander Dekker en AVS Ledenraad - 21-6-2016
Staatssecretaris Sander Dekker ging vrijdag 17 juni in gesprek met de AVS Ledenraad. In een open gesprek kwamen diverse thema’s aan bod: de staat van de schoolleider, OCW-beleid rond...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ledenraad, Onderwijs2032
Bildung voor schoolleiders en Persoonlijk leiderschap - 16-6-2016
Deelnemers die het afgelopen half jaar de eerste lichting van de leergangen Persoonlijk leiderschap of Bildung voor schoolleiders volgden, vertellen over hun ervaringen. ‘Anders dan andere...
Primair onderwijs
Dossier: Bildung
Bijeenkomst, Jaartaak in het primair onderwijs – van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde - 2-6-2016
Iedere schoolleider weet dat de vele ontwikkelingen die op de school afkomen, vraagt om handelen, richting en duidelijkheid. In de wetenschap dat een organisatie met heldere doelen en duidelijke...
Primair onderwijs
Dossier: Jaartaak
Jongeren en studenten pleiten samen voor ‘bildung’ in het onderwijs - 31-5-2016
Diverse jongeren- en studentenorganisaties bieden dinsdag 31 mei om 14:45 de Tweede Kamer een manifest aan waarin wordt opgeroepen voor bildung (‘vorming’) in het onderwijs. Deze roep om...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Bildung
Leraren benutten specifieke mogelijkheden ict te weinig - 26-5-2016
Leraren zetten ict vooral klassikaal in of laten hun leerlingen, zeker in het primair onderwijs, met oefensoftware werken. Sociale media worden nauwelijks gebruikt en ict toepassen voor samenwerking...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Meeste onderwijsvacatures in de Randstad - 17-5-2016
Het grootste aantal onderwijsvacatures is voornamelijk te vinden in de Randstad, voor vakken als Wiskunde, Nederlands en Engels. Het aanbod in provincies als Friesland en Zeeland blijft laag met...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt
Nog voldoende ruimte voor aanvragen Lerarenbeurs - 10-5-2016
Tot 1 juli kunnen leraren in alle onderwijssectoren een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat het aantal aanvragen van de Lerarenbeurs...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs
‘Europese scholen moeten bakens van hoop zijn’ - 9-5-2016
De zon schijnt in Dublin, óók in het kantoor van Clive Byrne. De voorzitter van de European School Heads Association (ESHA) zit achter z’n bureau en schetst via Skype de grote...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ESHA
Sloveense schoolleiders worstelen met vergelijkbare ontwikkelingen - 9-5-2016
Vertegenwoordigers van scholen uit de 28 Europese lidstaten kwamen op 8 en 9 april bijeen in Ljubljana om vanuit de paraplufunctie van de European School Heads Association (ESHA) belangrijke...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ESHA, Internationalisering
227 fte jonge leerkrachten aan het werk via regeling Jong & Oud - 2-5-2016
Schoolbesturen hebben voor 227 fte jonge leerkrachten declaraties ingediend voor de subsidieregeling Jong & Oud van het Sectorplan PO. Met de subsidieregeling ontvangen schoolbesturen 20...
Primair onderwijs
Dossier: Sectorplan PO
Lerarenregister wordt wettelijk verplicht - 26-4-2016
In 2017 wordt het verplicht dat leraren geregistreerd staan. Op 25 april is het wetsvoorstel hiervoor ingediend bij de Tweede Kamer. In het register worden alleen bevoegde leraren opgenomen. De Raad...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Lerarenregister
Slotconferentie sectorplan PO over regionale samenwerking - 26-4-2016
Op dinsdag 24 mei organiseren de uitvoerders van het sectorplan PO in Theater ’t Spant in Bussum een slotconferentie ‘Samen verder aan de slag voor het onderwijs van morgen’....
Primair onderwijs
Dossier: Sectorplan PO
Staat van de Schoolleider 2016 - 13-4-2016
Dit jaar verschijnt voor de allereerste keer de Staat van de Schoolleider in het kielzog van de Staat van het Onderwijs, de Staat van de Leerling en de Staat van de Leraar.  “Het...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Staat van de schoolleider
Staat van het Onderwijs: talent blijft onderbenut - 13-4-2016
Veel kinderen met laagopgeleide ouders krijgen niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen. Zo blijft talent onderbenut. Bij het vergelijken van kinderen met dezelfde intelligentie blijkt dat...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Staat van het onderwijs, Inspectie, Onderwijsachterstanden
Arbeidsmarktplatform PO brengt regionale arbeidsmarktanalyses in beeld - 11-4-2016
Is er sprake van een stijging of daling van het aantal leerlingen in een regio de komende jaren? Zijn er grote verschillen tussen de Randstad, de noordelijke en zuidelijke provincies? Het...
Primair onderwijs
Dossier: Arbeidsmarkt
Hoe staat het met de sc hoolleider - 9-4-2016
Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijskundig ­leiderschap, Regeldruk, Werkdrukafspraken, Onderwijs2032, Kwaliteitszorg
Ook schoolleiders ervaren hoge werkdruk - 9-4-2016
Zeker 60 procent van de schoolleiders vindt de werkdruk (te) hoog. Ze zeggen zoveel op hun bordje te krijgen dat ze aan onderwijskundig leiderschap onvoldoende toekomen. “Als ik zo doorga, gaat...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, Regeldruk, Onderwijskundig ­leiderschap
Onderzoek in primair onderwijs naar regeldruk - 6-4-2016
Regels, die zijn ontstaan door de overheid, uitvoeringsorganisaties, de onderwijsinspectie, sociale partners en ook door de besturen en scholen zelf, hebben er toe geleid dat op 18 december 2014 de...
Primair onderwijs
Dossier: Regeldruk
‘Technologiekompas voor het onderwijs’ gepubliceerd - 5-4-2016
Wat is de impact van technologie op het onderwijs in de komende vijf jaar? Op welke ontwikkelingen moet je je voorbereiden en waar liggen de kansen? Veel scholen willen wel ict gebruiken, maar weten...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: ICT
Plan van aanpak ‘Doorbraakproject onderwijs en ict’ - 31-3-2016
Op scholen gebeurt veel op het gebied van ict. Maar er zijn diverse obstakels die een optimale toepassing van ict voor leren op maat belemmeren. Het plan van aanpak 'Doorbraakproject onderwijs en...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Ontmoet Europese collega’s in Maastricht - 30-3-2016
Van 19 tot en met 21 oktober organiseert de AVS de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA). Dit jaar vormt Maastricht het decor waar schoolleiders uit verschillende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ESHA
15 april: Schoolleidersregister On Tour - 17-3-2016
Schoolleidersregister PO organiseert op 15 april voor schoolleiders een kostenloze bijeenkomst met informatie over basis- en herregistratie. Op diezelfde dag is er voor P&O- en HR-functionarissen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Inspectietaken duidelijker afgebakend - 14-3-2016
De Eerste Kamer heeft in navolging van de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat een doeltreffender onderwijstoezicht regelt. De nieuwe wet moet duidelijker maken waarop de Inspectie van het...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijstoezicht

Pagina's

Er zijn 105 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 14 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp