Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 696 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Scholen gezocht voor Operatie Regels Ruimen - 15-11-2016
Onnodig papierwerk kan afbreuk doen aan het werkplezier van leraren, schoolleiders en bestuurders. Een team van experts gaat scholen helpen om prioriteiten te stellen. Tijdens het programma Operatie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: regeldruk
Onderwijs2032, meldcode en Passend onderwijs - 14-11-2016
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS heeft eerder dit najaar gesproken over Onderwijs2032, sociale veiligheid en het werken met de meldcode en over Passend onderwijs. De bevindingen en adviezen...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijs2032, meldcode, Passend onderwijs, commissie onderwijs
Tijd voor onderwijsverbetering: praat mee! - 2-11-2016
Toekomstbestendig onderwijs is een grote uitdaging. Flexibiliteit, leren met ICT, gepersonaliseerd leren en onderwijsteams zijn onderwerpen van nu. Maar hoe kunnen docenten met hoge werkdruk tijd...
Primair onderwijs
Dossier: onderwijsverbetering, Innovatie, Werkdrukafspraken, ICT
Ontwikkeling digitale leermiddelen gaat niet snel genoeg - 1-11-2016
In hun vraag naar digitale leermiddelen zijn scholen behoudend. Producenten zijn voorzichtig met het ontwikkelen van nieuw materiaal omdat snelle innovatie hun verdienmodel aantast. Innovatie en de...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Kamer wil ouders instemming geven op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief - 27-10-2016
De Tweede Kamer wil dat ouders voortaan altijd toestemming geven voor het zogenaamde handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Onlangs stemde de Kamer in met wetswijzigingen die daarvoor...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ouders, ontwikkelingsperspectief
Trots - 27-10-2016
Van 19 tot en met 21 oktober vond verspreid over diverse locaties in Maastricht de tweejaarlijkse Europese conferentie van de European School Heads Association (ESHA) plaats voor schoolleiders uit...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ESHA, ESHA 2016
20 procent leerlingen krijgt programmeerles - 25-10-2016
De meeste ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen leren programmeren. De Codeweek, die medio oktober plaatsvond, heeft dit laten onderzoeken. Op dit moment krijgt maar 20 procent van de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, Ouders
Scholen vinden Steve Jobsconcept te duur - 24-10-2016
Steve Jobsscholen krijgen in Nederland lastig voet aan de grond. Het concept wordt strikter gehanteerd dan in het begin en de kosten nemen toe. Sommige Steve Jobsscholen aarzelen of zij zullen...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Steve Jobsschool
Inspirerende schoolbezoeken en afsluiting ESHA-conferentie in Maastricht - 22-10-2016
De 600 Europese schoolleiders die hebben deelgenomen aan de ESHA-conferentie in Maastricht zijn inmiddels met een goed gevoel weer naar huis gereisd. Het was een inspirerend congres, met op de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ESHA, ESHA 2016
Europese schoolleiders vinden elkaar in Maastricht - 20-10-2016
“Het is echt een feestje”, zegt een Nederlandse schoolleider opgetogen na weer een dag vol boeiende sprekers, entertainment met inhoud en vooral ook ontmoetingen en het uitwisselen van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ESHA, ESHA 2016
ESHA-conferentie succesvol gestart - 19-10-2016
"We leren samen, we wisselen onze kennis uit en we bouwen vriendschappen op.” Hiermee besluit AVS-voorzitter Petra van Haren haar warme welkomstwoord bij de start van de ESHA-conferentie...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ESHA, ESHA 2016
Codeweek van start met Wereldrecord programmeren - 18-10-2016
Nederland heeft het Wereldrecord programmeren gevestigd door met 11.368 kinderen op 473 basisscholen door heel Nederland tegelijk te programmeren. De activiteit is de aftrap voor de Nederlandse...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
OCW wil snellere fusietoets - 18-10-2016
Na alle kritiek vanuit het onderwijsveld stellen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker voor de Wet fusietoets aan te passen. Naast de zware inhoudelijk toets voor risicovolle...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Fusietoets
Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel lerarenregister - 13-10-2016
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 11 oktober ingestemd met het wetsvoorstel lerarenregister. Toch heerst er verdeeldheid onder de fracties over de te verwachten effecten en opbrengsten van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenregister
Onderwijsatlas vo toont arbeidsmarktontwikkelingen - 11-10-2016
Dalende leerlingenaantallen, vergrijzing, tekortvakken, onbevoegd gegeven lessen, rendement van lerarenopleidingen, werktevredenheid. Dat zijn de thema’s die aan bod komen in de Onderwijsatlas...
Voortgezet onderwijs
Dossier: arbeidsmarkt vo
Drie publicaties InnovatieImpuls Onderwijs - 11-10-2016
Vijf jaar lang stimuleerde InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) onderwijsvernieuwing van onderop. Het afgelopen jaar onderzocht IIO in verschillende scenario’s hoe deze onderwijsvernieuwingsbeweging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: innovatieImpuls Onderwijs
Geslaagde en inspirerende Nationale Schoolleiders Top - 10-10-2016
Met elkaar kijken we terug op een zeer geslaagde en inspirerende Nationale Schoolleiders Top (NST). Vanuit de gezamenlijke ambitie voor beter onderwijs waren ruim 500 schoolleiders en tientallen CEO...
Primair onderwijs
Dossier: nationale schoolleiders top
Schoolleiders krijgen tijd voor masteropleiding - 8-10-2016
Schoolleiders in het basisonderwijs krijgen meer tijd om te studeren. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs trekt de komende jaren 40 miljoen euro (2017-2022) uit zodat schoolleiders vervangen kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: nationale schoolleiders top
Schoolleidersregister PO in gesprek met schoolleiders - 7-10-2016
Het Schoolleidersregister PO gaat in heel het land in gesprek met schoolleiders. Op dinsdag 8 november vindt de bijeenkomst plaats in Flevoland en op donderdag 8 december in Noord-Brabant. Deel...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Ruim 6 op de 10 pabo-mannen wordt geen leerkracht - 7-10-2016
Ondanks een stijging van het aantal jongens dat de pabo volgt, neemt het aandeel mannelijke leerkrachten in de klas af. Van de werkende mannen die de pabo hebben afgerond, staat 63 procent niet voor...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo
Sectorraden kritisch over wetsvoorstel lerarenregister - 6-10-2016
De Tweede Kamer heeft op 5 oktober, de Dag van de Leraar, lang gedebatteerd over de invoering van het lerarenregister. In aanloop naar het debat hebben de sectorraden een brief naar de Kamer gestuurd...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Lerarenregister
Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs - 5-10-2016
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een handreiking gepubliceerd over Passend onderwijs en gegevensuitwisseling. De Handreiking gegevensuitwisseling Passend onderwijs. De handreiking is...
Primair onderwijs
Dossier: Passend onderwijs, gegevensuitwisseling
Programma ESHA-conferentie compleet: inschrijven nog mogelijk - 30-9-2016
Van 19 tot en met 21 oktober 2016 is de AVS (mede)organisator van de tweejaarlijkse conferentie van de European School Heads Association (ESHA) in Maastricht. Het programma hiervoor is rond met de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ESHA, ESHA 2016
OCW organiseert praktijkspiegel voor schoolleiders en leraren - 23-9-2016
Het ministerie van Onderwijs wil een aantal keer per jaar een praktijkspiegel organiseren. Dit is een bijeenkomst voor schoolleiders en leraren waarin ze samen met beleidsmedewerkers van het...
Primair onderwijs
Dossier: onderwijsbeleid
Inspectie SZW controleert werkstress op scholen - 16-9-2016
De Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) heeft aangekondigd dat zij in de periode van 1 augustus 2016 tot 1 februari 2017 controles bij onderwijsinstellingen gaat uitvoeren op het gebied van...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie SZW

Pagina's

Er zijn 129 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 18 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp