Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 691 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Steun voor innovatieplannen 60 schoolbesturen - 1-10-2006
PO Platform stimuleert duurzame onderwijsontwikkelingMaar liefst 176 (samenwerkende) besturen vroegen...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Ondersteuning bij indienen projectaanvraag PO Platform - 1-10-2006
Tot 31 januari 2007 (of tot wanneer het maximum aantal toe te kennen projecten is bereikt) kunnen scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Uw school aan zet - 1-10-2006
Scholen en (samenwerkende) besturen kunnen nu een financiële impuls aanvragen als zij samen met andere...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Zeer zwakke scholen: van platform naar steunpunt - 1-10-2006
Vorig jaar is het Platform Zeer zwakke scholen in het leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van organisaties voor bestuur en management en schoolleidersorganisaties, waaronder de AVS. De...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Brief PO platform Innovatie & Kwaliteit over Focus op innovatie - 1-10-2006
Aankondiging van het leerarrangement schoolleiderrPO: Focus op Innovatie: de school aan zet. BronPO...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Stappenplan invoering persoonsgebonden nummer - 25-9-2006
Het persoongebonden nummer komt er nu snel aan. De invoering van het nummer verloopt in een viertal stappen. Scholen moeten...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Invoering van het onderwijsnummer - 25-9-2006
Wat is het onderwijsnummer? En hoe helpen de besturenorganisaties, waaronder AVS, bij een soepele...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Stapsgewijs naar het Persoonsgebonden nummer - 13-9-2006
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
AVS scholenpanel Mediawijsheid: meer aandacht voor nieuwe media - 1-9-2006
Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen de knelpunten...
Primair onderwijs
Dossier: Mediawijsheid, ICT, Scholenpanel
Column sectororganisatie - In het licht van de sector - 1-9-2006
De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader Primair Special (december 2005). Diverse personen uit het onderwijsveld geven...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
Kosten aanpassing leerlingadministratieprogramma's te vroeg doorberekend - 14-7-2006
Een aantal softwareleveranciers heeft - vooruitlopend op het persoonsgebonden nummer en de aanpassingen...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Scholenpanel "Mediawijsheid" - 12-6-2006
De laatste AVS-scholenpanel van het schooljaar 2005-2006 ging over het bijzondere thema "mediawijsheid". Binnenkort volgen de resultaten.De samenleving verandert in snel tempo.Het onderwijs krijgt op...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Directeur gezocht voor klankbordgroep PGN - 22-5-2006
De AVS is op zoek naar een directeur, die lid is van onze vereniging en bereid is om zitting te nemen...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Rechter staat gratis internetaanbod scholen toe - 6-4-2006
KPN mag scholen gratis internet blijven bieden. Op 22 maart 2006 wees de rechter alle vorderingen van tegenpartij NLtree en Easynet af.Deze uitspraak valt in de bodemprocedure van Nltree/Easynet...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Enquête Persoonsgebonden Nummer - 4-4-2006
De voorbereidingen voor de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN) in het basisonderwijs zijn begonnen. Hiervoor...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Invoering Persoonsgebonden nummer geeft nauwelijks extra last - 7-2-2006
Het is even stil geweest rondom het Persoonsgebonden nummer (PGN), omdat ingewikkelde automatiseringszaken moesten worden...
Primair onderwijs
Dossier: Onderwijsnummer
Kwart van de schoolcomputers moet worden vervangen! - 6-1-2006
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Van potentie naar prestatie - 1-10-2005
De AVS School for Leadership bezoekt regelmatig een collega-organisatie over de grens om te zien of bepaalde trainingen ook voor onze directeuren en scholen een meerwaarde hebben. AVS adviseurs...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Innovatie
AVS Scholenportaal deze maand in de lucht - 1-9-2005
Deze maand nog gaat de vernieuwde website van de AVS online: het AVS Scholenportaal. Hiermee gaat de...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Internetprotocol op school - 25-8-2005
Er is veel te doen geweest rondom veilig gebruik van internet door leerlingen en leerkrachten. Het Ministerie heeft daar in het verleden op aandringen van de Tweede Kamer zelfs extra geld voor...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
Les in veilig internetten - 24-8-2005
Op 26 mei hebben het ministerie van Economische Zaken, Stichting De Kinderconsument, Stichting Technika 10...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
ff Contact Handleiding Onderwijs - 16-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Een integrale visie op ICT - 16-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: ICT
De meest complete leermiddelen website - 16-8-2005
Sinds 20 januari 2003 is het Nederlandse onderwijs verrijkt met een volledig vernieuwde en gratis toegankelijke...
Primair onderwijs
Dossier: ICT

Pagina's

Er zijn 129 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 18 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 6 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp