Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 657 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Steun voor innovatieplannen 60 schoolbesturen - 1-10-2006
PO Platform stimuleert duurzame onderwijsontwikkelingMaar liefst 176 (samenwerkende) besturen vroegen...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Ondersteuning bij indienen projectaanvraag PO Platform - 1-10-2006
Tot 31 januari 2007 (of tot wanneer het maximum aantal toe te kennen projecten is bereikt) kunnen scholen...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Uw school aan zet - 1-10-2006
Scholen en (samenwerkende) besturen kunnen nu een financiële impuls aanvragen als zij samen met andere...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
AVS scholenpanel Mediawijsheid: meer aandacht voor nieuwe media - 1-9-2006
Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen de knelpunten...
Primair onderwijs
Dossier: Mediawijsheid, ICT, Scholenpanel
Column sectororganisatie - In het licht van de sector - 1-9-2006
De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader Primair Special (december 2005). Diverse personen uit het onderwijsveld geven...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
Scholenpanel "Mediawijsheid" - 12-6-2006
De laatste AVS-scholenpanel van het schooljaar 2005-2006 ging over het bijzondere thema "mediawijsheid". Binnenkort volgen de resultaten.De samenleving verandert in snel tempo.Het onderwijs krijgt op...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Rechter staat gratis internetaanbod scholen toe - 6-4-2006
KPN mag scholen gratis internet blijven bieden. Op 22 maart 2006 wees de rechter alle vorderingen van tegenpartij NLtree en Easynet af.Deze uitspraak valt in de bodemprocedure van Nltree/Easynet...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Kwart van de schoolcomputers moet worden vervangen! - 6-1-2006
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Van potentie naar prestatie - 1-10-2005
De AVS School for Leadership bezoekt regelmatig een collega-organisatie over de grens om te zien of bepaalde trainingen ook voor onze directeuren en scholen een meerwaarde hebben. AVS adviseurs...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Innovatie
AVS Scholenportaal deze maand in de lucht - 1-9-2005
Deze maand nog gaat de vernieuwde website van de AVS online: het AVS Scholenportaal. Hiermee gaat de...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Internetprotocol op school - 25-8-2005
Er is veel te doen geweest rondom veilig gebruik van internet door leerlingen en leerkrachten. Het Ministerie heeft daar in het verleden op aandringen van de Tweede Kamer zelfs extra geld voor...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
Les in veilig internetten - 24-8-2005
Op 26 mei hebben het ministerie van Economische Zaken, Stichting De Kinderconsument, Stichting Technika 10...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
Een integrale visie op ICT - 16-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: ICT
De meest complete leermiddelen website - 16-8-2005
Sinds 20 januari 2003 is het Nederlandse onderwijs verrijkt met een volledig vernieuwde en gratis toegankelijke...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
De AVS en Kennisnet - 16-8-2005
Het onderdeel `schoolleiding´ op de site van Kennisnet is speciaal voor alle leidinggevenden in het...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Voorbeeldprotocol internet op school - 16-8-2005
Er is veel te doen geweest rondom veilig gebruik van Internet door leerlingen en leerkrachten/ Het Ministerie heeft daar in het verleden op aandringen van de Tweede Kamer zelfs extra geld voor...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
ff Contact Handleiding Onderwijs - 16-8-2005
Primair onderwijs
Dossier: ICT
GrassRoots Cultuur, meldt u ook aan! - 21-2-2005
GrassRoots Cultuur heeft inmiddels een aantal projectideeën opgeleverd. Sinds de start van de stimuleringsmaatregel van...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Einde van het schoolbord? - 9-2-2005
Scholen zouden graag meer audio- en visuele hulpmiddelen hebben. Ze willen inzicht hebben in de middelen die ze hebben en...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Audiovisuele bronnen voor het onderwijs online - 27-1-2005
Staatssecretaris Van der Laan maakte op woensdag 26 januari tijdens de NOT in de Utrechtse Jaarbeurs de naam bekend van...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Inspirerende schoolvoorbeelden: schoolleiders on line - 27-1-2005
Wat betekent schoolleiderschap voor schoolontwikkeling? Waar sturen schoolleiders op? Vragen innovaties...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Nieuwe site mijnleerlingonline.nl - 17-11-2004
Uit onderzoek blijkt dat er bij leraren in het primair onderwijs grote behoefte is aan meer inhoudelijke ondersteuning...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Onderzoek: kweekvijvers - 30-9-2004
In juni ontvingen AVS-leden per mail een scholenpanel-vragenlijst over hun ervaringen met kweekvijvers. 563 ingevulde vragenlijsten kregen we retour. Een goede score voor zon drukke schoolmaand. Uit...
Primair onderwijs
Dossier: Management, Professionalisering, Scholenpanel
ICT Community Kennisnet - 27-9-2004
Kennisnet heeft sinds kort een ICT Community. Dit is een plek waar ICT-coördinatoren informatie en materiaal kunnen...
Primair onderwijs
Dossier: ICT

Pagina's

Er zijn 116 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 14 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp