Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 676 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Programma ESHA Conferentie 2008 bekend - 11-3-2008
Van 11 tot en met 13 september 2008 vindt de ESHA Conferentie 2008 plaats, ditmaal in Kopenhagen (Denemarken). ESHA staat voor European School Heads Association. Het thema is schoolleiderschap in...
Primair onderwijs
Dossier: ESHA, Internationalisering
Aansluiting bij PO-raad en medezeggenschap - 13-2-2008
Op 22 januari 2008 is de PO-raad officieel opgericht en kunnen schoolbesturen lid worden van deze nieuwe organisatie voor het primair onderwijs. Veel besturen en schoolleiders vragen zich af wat...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Sectororganisatie
Oprichting PO-raad een feit - 10-1-2008
Dinsdag 22 januari 2008 was een historische dag: in Amersfoort werd in een voormalige loods voor treinen door 300 bestuurders en schoolleiders de Sectororganisatie PO, ofwel PO-raad opgericht. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
Becta raadt Britse scholen Windows Vista af - 10-1-2008
De British Educational Communications and Technology Agency (Becta) adviseert scholen in het Verenigd Koninkrijk om niet over te stappen op Windows Vista. De Becta is ook niet te spreken over Office...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Kennisnet: schoolcomputers eenvoudig te kraken - 10-1-2008
Om te zien hoe het met de beveiliging van computers en netwerken op scholen gesteld is, liet Stichting Kennisnet in 2006/2007 een zogenaamde ethical hack uitvoeren: een gesimuleerde aanval op de...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Meer internetles op school - 10-1-2008
Leerlingen willen op school meer leren over internet, blijkt uit een onderzoek van de stichting Mijn Kind Online. Als ze er al les over krijgen, gaat dat meestal niet over de dingen die ze graag...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
AVS en ict: IPON 2008 - 12-12-2007
De AVS heeft naast APS, SLB diensten en Vives sinds kort zitting genomen in het `ICT platform onderwijs Nederland´ en...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Onderwijsraad: ook minister moet innovatiegelden sturen - 12-12-2007
De overheid stelt steeds meer budget beschikbaar voor innovatie in het onderwijs. De besteding van deze gelden is aan...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Toekomst zonder schoolbord en boeken - 13-11-2007
Ruim de helft van de kinderen verwacht dat er in de school van de toekomst geen schoolbord en geen boeken meer...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Scholenpanel: Kader Primair scoort goed (juni 2007) - 1-9-2007
Vlak voor de zomervakantie hebben veel AVS leden meegedaan aan het AVS Scholenpanel over onder andere Kader Primair. Het blad wordt goed gelezen en gewaardeerd, zo blijkt uit de resultaten.Kader...
Primair onderwijs
Dossier: Scholenpanel
Aanvraag Kortlopend onderwijsonderzoek mogelijk tot 1 november - 10-7-2007
Het Ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van EUR 800.000,- beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. De afgelopen jaren is al een groot aantal onderzoeken uitgevoerd op basis van...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Innovatie en schoolontwikkeling - 10-7-2007
Onderwijsinnovatie staat hoog op de politieke agenda. Het is de bedoeling dat scholen gaan werken aan onderwijsverbetering...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Schoolontwikkeling
Sectorvorming mag diversiteit - 1-6-2007
De AVS heeft de ontwikkelingen richting één sectororganisatie voor het primair onderwijs uitvoerig besproken in Kader Primair Special december 2005 en Kadernieuws Extra maart 2007....
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
‘Digitale voorleesboeken zorgen voor extra taalimpuls’ - 1-4-2007
Uit onderzoek van onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Kennisnet Ict op school, Edict en Stichting Lezen blijkt dat leerlingen die luisteren naar een op de computer voorgelezen boek met bewegende...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
PO Platform Kwaliteit en Innovatie steunt plannen schoolbesturen - 1-4-2007
Maar liefst 176 samenwerkende besturen vroegen financiële ondersteuning aan voor de ontwikkeling en verbetering van hun onderwijs. Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie kende zestig subsidies...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Ict niet los te zien van onderwijsvisie - 23-3-2007
Ict kan een belangrijke bijdrage leveren aan eigentijdser en inspirerender onderwijs, de professionalisering van leerkrachten en een betere uitwisseling van gegevens. Dat stelt het actieplan `...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Q*primair wordt platform PO Kwaliteit en Innovatie - 5-1-2007
Het project Q*primair is afgelopen maar kwaliteitszorg op school blijft iets dat aandacht vraagt. Daarom is er nu het Platform Kwaliteit en Innovatie.Eind 2001 ging namens een tiental...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
KPN continueert gratis internetaanbod voor scholen - 30-11-2006
  KPN biedt scholen opnieuw drie jaar lang gratis toegang tot internet. Dit werd donderdag 30 november bekend gemaakt tijdens een presentatie van het nieuwe School Online aanbod in Amsterdam...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Dossier School aan zet - 25-10-2006
School aan zet: een stimuleringsregeling voor het primair onderwijs. School aan Zet is een landelijk onderwijsprogramma waar ruim 3.000 scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
220.000 euro voor mini-ondernemingen in het onderwijs - 5-10-2006
Op 5 oktober overhandigde staatsecretaris Bruno Bruins van Onderwijs een symbolische cheque van 70.000 euro aan de Stichting BizWorld. Dit gebeurde in het kader van het stimuleren van mini-...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Professionalisering
Zeer zwakke scholen: van platform naar steunpunt - 1-10-2006
Vorig jaar is het Platform Zeer zwakke scholen in het leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van organisaties voor bestuur en management en schoolleidersorganisaties, waaronder de AVS. De...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Brief PO platform Innovatie & Kwaliteit over Focus op innovatie - 1-10-2006
Aankondiging van het leerarrangement schoolleiderrPO: Focus op Innovatie: de school aan zet. BronPO...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Steun voor innovatieplannen 60 schoolbesturen - 1-10-2006
  PO Platform stimuleert duurzame onderwijsontwikkeling Maar liefst 176 (samenwerkende) besturen vroegen financiële ondersteuning aan voor de ontwikkeling en verbetering van hun...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Ondersteuning bij indienen projectaanvraag PO Platform - 1-10-2006
Tot 31 januari 2007 (of tot wanneer het maximum aantal toe te kennen projecten is bereikt) kunnen scholen projectsubsidies aanvragen bij het PO Platform Kwaliteit en Innovatie, die van diepte- of...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Uw school aan zet - 1-10-2006
Scholen en (samenwerkende) besturen kunnen nu een financiële impuls aanvragen als zij samen met andere...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie

Pagina's

Er zijn 128 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 17 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp