Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 658 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Driekwart basisscholen werkt aan onderwijsverbetering en -vernieuwing - 11-6-2008
Maar liefst 75 procent van de basisscholen zegt met verandering bezig te zijn, in de vorm van...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Kabinet leert van fouten onderwijsvernieuwingen - 11-6-2008
Het kabinet erkent dat de overheid bij de invoering van onderwijsvernieuwingen (met name in het...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Expertisecentrum mediawijsheid ondersteunt scholen en ouders - 14-5-2008
Het kabinet wil ouders en kinderen beter toerusten om verantwoord met televisie, internet en andere media om te gaan. Daarom wordt een expertisecentrum opgericht dat gezinnen én scholen gaat...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Ouders
Verkiezing AVS Ledenraad - 1-5-2008
Per 1 augustus 2008 treden negen leden van de AVS ledenraad statutair af. Zij hebben zich allemaal herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van drie jaar. Het is echter ook mogelijk dat andere AVS...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Nieuwsbrief PO-raad - 1-5-2008
De op 22 januari 2008 officieel opgerichte PO-raad brengt voor leden en andere geïnteresseerden een nieuwsbrief uit. Met daarin onder andere aandacht voor het actieplan "LeerKracht!",...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
Scholenpanel - Ledenraadpleging actieplan Leerkracht! (april/mei 2008) - 1-4-2008
Leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) zijn in overgrote meerderheid positief genoeg over het actieplan LeerKracht! om het akkoord te steunen: 86 procent van de stemmen is voor, 14...
Primair onderwijs
Dossier: LeerKRACHT, Scholenpanel
Digitaal schoolbord in opmars - 13-3-2008
  De helft van de Nederlandse schoolleiders van basisscholen verwacht een groei van het ict-budget van gemiddeld 18 procent. Schoolleiders zijn ervan overtuigd dat de inzet van ict de...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Programma ESHA Conferentie 2008 bekend - 11-3-2008
Van 11 tot en met 13 september 2008 vindt de ESHA Conferentie 2008 plaats, ditmaal in Kopenhagen (Denemarken). ESHA staat voor European School Heads Association. Het thema is schoolleiderschap in...
Primair onderwijs
Dossier: ESHA, Internationalisering
Aansluiting bij PO-raad en medezeggenschap - 13-2-2008
Op 22 januari 2008 is de PO-raad officieel opgericht en kunnen schoolbesturen lid worden van deze nieuwe organisatie voor het primair onderwijs. Veel besturen en schoolleiders vragen zich af wat...
Primair onderwijs
Dossier: Medezeggenschap, Sectororganisatie
Meer internetles op school - 10-1-2008
Leerlingen willen op school meer leren over internet, blijkt uit een onderzoek van de stichting Mijn Kind Online. Als ze er al les over krijgen, gaat dat meestal niet over de dingen die ze graag...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Oprichting PO-raad een feit - 10-1-2008
Dinsdag 22 januari 2008 was een historische dag: in Amersfoort werd in een voormalige loods voor treinen door 300 bestuurders en schoolleiders de Sectororganisatie PO, ofwel PO-raad opgericht. Het...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
Becta raadt Britse scholen Windows Vista af - 10-1-2008
De British Educational Communications and Technology Agency (Becta) adviseert scholen in het Verenigd Koninkrijk om niet over te stappen op Windows Vista. De Becta is ook niet te spreken over Office...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Kennisnet: schoolcomputers eenvoudig te kraken - 10-1-2008
Om te zien hoe het met de beveiliging van computers en netwerken op scholen gesteld is, liet Stichting Kennisnet in 2006/2007 een zogenaamde ethical hack uitvoeren: een gesimuleerde aanval op de...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
AVS en ict: IPON 2008 - 12-12-2007
De AVS heeft naast APS, SLB diensten en Vives sinds kort zitting genomen in het `ICT platform onderwijs Nederland´ en...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Onderwijsraad: ook minister moet innovatiegelden sturen - 12-12-2007
De overheid stelt steeds meer budget beschikbaar voor innovatie in het onderwijs. De besteding van deze gelden is aan...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Toekomst zonder schoolbord en boeken - 13-11-2007
Ruim de helft van de kinderen verwacht dat er in de school van de toekomst geen schoolbord en geen boeken meer...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Scholenpanel: Kader Primair scoort goed (juni 2007) - 1-9-2007
Vlak voor de zomervakantie hebben veel AVS leden meegedaan aan het AVS Scholenpanel over onder andere Kader Primair. Het blad wordt goed gelezen en gewaardeerd, zo blijkt uit de resultaten.Kader...
Primair onderwijs
Dossier: Scholenpanel
Aanvraag Kortlopend onderwijsonderzoek mogelijk tot 1 november - 10-7-2007
Het Ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van EUR 800.000,- beschikbaar voor kortlopend onderwijsonderzoek. De afgelopen jaren is al een groot aantal onderzoeken uitgevoerd op basis van...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Innovatie en schoolontwikkeling - 10-7-2007
Onderwijsinnovatie staat hoog op de politieke agenda. Het is de bedoeling dat scholen gaan werken aan onderwijsverbetering...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Schoolontwikkeling
Sectorvorming mag diversiteit - 1-6-2007
De AVS heeft de ontwikkelingen richting één sectororganisatie voor het primair onderwijs uitvoerig besproken in Kader Primair Special december 2005 en Kadernieuws Extra maart 2007....
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
‘Digitale voorleesboeken zorgen voor extra taalimpuls’ - 1-4-2007
Uit onderzoek van onderzoeksbureau Sardes in opdracht van Kennisnet Ict op school, Edict en Stichting Lezen blijkt dat leerlingen die luisteren naar een op de computer voorgelezen boek met bewegende...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
PO Platform Kwaliteit en Innovatie steunt plannen schoolbesturen - 1-4-2007
Maar liefst 176 samenwerkende besturen vroegen financiële ondersteuning aan voor de ontwikkeling en verbetering van hun onderwijs. Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie kende zestig subsidies...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Ict niet los te zien van onderwijsvisie - 23-3-2007
Ict kan een belangrijke bijdrage leveren aan eigentijdser en inspirerender onderwijs, de professionalisering van leerkrachten en een betere uitwisseling van gegevens. Dat stelt het actieplan `...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Q*primair wordt platform PO Kwaliteit en Innovatie - 5-1-2007
Het project Q*primair is afgelopen maar kwaliteitszorg op school blijft iets dat aandacht vraagt. Daarom is er nu het Platform Kwaliteit en Innovatie.Eind 2001 ging namens een tiental...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
KPN continueert gratis internetaanbod voor scholen - 30-11-2006
  KPN biedt scholen opnieuw drie jaar lang gratis toegang tot internet. Dit werd donderdag 30 november bekend gemaakt tijdens een presentatie van het nieuwe School Online aanbod in Amsterdam...
Primair onderwijs
Dossier: ICT

Pagina's

Er zijn 125 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 16 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp