Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 671 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Educatieve game voor groep 7 en 8 helpt met studiekeuze - 2-2-2012
De eerste studiekeuzegame voor basisschoolleerlingen is medio januari gelanceerd. Minister Van Bijsterveldt gaf het offi ciële startschot van de Go VMBO!-game. Deze geeft leerlingen in groep 7...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte naar Tweede Kamer - 19-1-2012
Het wetsvoorstel ‘Innovatieve experimenteerruimte onderwijs’ is ingediend bij de Tweede Kamer. Het moet ertoe leiden dat in het primair en voortgezet onderwijs, net als in de andere...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
‘Ict in onderwijs doet persoonlijk contact niet afnemen’ - 19-1-2012
Onderwijzend personeel en schoolmanagers ervaren invloed van ict-gebruik op het secundaire onderwijsproces en de onderwijsarbeidsmarkt als het gaat om functie-inhoud, competenties en werkbeleving. Er...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Innovatief aanbesteden in de praktijk - 19-1-2012
De Dr. E.A. Borgerschool en fusieschool Zuiderveldschool/Lyts Luchtenveldskoalle uit hetFriese Joure nemen eind 2013 hun intrek in brede school Joure Zuid. De opdrachtnemer maaktniet alleen het...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen - 9-1-2012
Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directievacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan het langste open...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie, Scholenpanel
Schoolleiders kampen met forse werkdruk - 2-1-2012
Bijna alle schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs ervaren een behoorlijke werkdruk. Voor bijna de helft van de schoolleiders is de werkdruk zelfs fors. Dit blijkt uit een onderzoek van de...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, Scholenpanel
SCP: ‘Sectoralisering zet samenhang binnen onderwijsstelsel onder druk’ - 15-12-2011
De sectoralisering van het onderwijsbeleid zet de samenhang binnen het onderwijsstelsel onder druk, blijkt uit een studie van het SCP door Ria Bronneman-Helmers. "Het leidt tot...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
‘Maak schoolleider en team aanspreekpunt van de inspectie’ - 3-12-2011
Betrek schoolleiders veel meer bij overleg rond het inspectiebezoek. Dat vindt tweederde van de AVS-leden, blijkt uit onderzoek naar het functioneren van de inspectie. Steeds vaker spreekt de...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Scholenpanel
Ouders: ‘Wij zijn primair verantwoordelijk voor mediaopvoeding’ - 1-12-2011
Ouders vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor mediaopvoeding bij hen ligt en niet bij school, blijkt uit onderzoek van Dialogic, dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd en...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
‘Virtuele agent’ leert kinderen beter leren - 1-12-2011
Door computergebruik op de basisschool moeten leerlingen steeds meer hun eigen leerproces vormgeven. Dat vereist specifi eke vaardigheden. Leerkrachten kunnen leerlingen daarbij ondersteunen door ze...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Wikiwijs vernieuwd - 1-12-2011
De nieuwe versie van Wikiwijs – het online platform voor leerkrachten om open, digitaal leermateriaal te zoeken, gebruiken, maken en delen – is sinds half november beschikbaar. Het zoeken...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Strafregels schrijven is maar een deel van de oplossing - 1-12-2011
De onverkwikkelijke affaire van de adjunct-directeur, die door de politie van school werd opgehaald omdat hij een leerling (fysiek) uit het lokaal had verwijderd, heeft de discussie doen oplaaien...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Sociale media, School en omgeving
Internetrisico’s niet te vermijden; 100% toezicht houden lastig - 20-10-2011
Internetrisico´s blijven bestaan, juist als kinderen veel digitale vaardigheden hebben: zij hebben meer met internetrisico´s te maken dan minder vaardige kinderen. Voor leerkrachten en...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
‘Pas volgende generatie schoolleiders zorgt voor vernieuwing’ - 20-10-2011
De volgende generatie schoolleiders zal de noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs pas echt tot stand brengen, verwacht onderwijsexpert Joe Folkman uit de Verenigde Staten op basis van een...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Europees Platform reikt eTwinningprijs 2011 uit - 6-10-2011
Het Europees Platform heeft op 5 oktober de jaarlijkse eTwinningprijs uitgereikt voor het beste eTwinningproject van 2011. eTwinning is de online community voor scholen die Europese samenwerking...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Meer innovatieruimte voor verdere kwaliteitsverbetering in het onderwijs - 6-9-2011
De ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (LEI) hebben bij de ministerraad een wetsvoorstel ingediend voor innovatieve experimenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om de...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Meer innovatieruimte voor verdere kwaliteitsverbetering in het onderwijs - 6-9-2011
Er komt meer ruimte voor innovatieve experimenten in het basis- en voortgezet onder wijs. Met het wetsvoorstel...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Meer innovatieruimte voor verdere kwaliteitsverbetering in het onderwijs - 6-9-2011
De ministers Van Bijsterveldt (OCW) en Verhagen (LEI) hebben bij de ministerraad een wetsvoorstel ingediend voor innovatieve experimenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Innovatie
Proef flexibele onderwijstijd primair onderwijs gestart - 30-8-2011
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft de scholen bekend gemaakt welke scholen deel mogen nemen aan het driejarige experiment “flexibele onderwijstijd”. Het betreft 7 scholen. Deze...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
‘Leerlingen hebben ondersteuning nodig bij gebruik social media’ - 25-8-2011
Leerkrachten in het basisonderwijs vinden dat leerlingen (meer) begeleid moeten worden bij het gebruik van social media, blijkt uit onderzoek van Social Media Wijs. De helft van de respondenten heeft...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, School en omgeving, Veiligheid, Sociale media
‘Zuid-Korea vervangt schoolboeken door tablets’ - 25-8-2011
In 2015 moeten alle schoolboeken in Zuid-Korea digitaal te downloaden zijn, melden diverse media. De Koreaanse minister van onderwijs investeert 2 miljard dollar in het digitaliseren van tekstboeken...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
In de school van de toekomst... - 1-7-2011
De samenleving verandert. In hoeverre moet het onderwijs daarin mee? Ad Verbrugge van Beter Onderwijs Nederland (BON) en Harry Starren van De Baak schetsen elk aan de hand van vijf stellingen hun...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Beter leren met ict - 23-6-2011
Hoe kan ict bijdragen aan beter onderwijs? Veel scholen zoeken een antwoord op die vraag. Drie vooruitstrevende schoolleiders vertellen hoe ict het lesgeven op hun school veranderde. Frank Evers,...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
‘Papieren vakliteratuur voorkeur boven eBook’ - 23-6-2011
Van de zakelijke lezers kiest ‘maar’ 15 procent ervoor om vakinformatie in de vorm van een eBook tot zich te nemen. De belangrijkste reden om het digitale boek links te laten liggen is...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Professionalisering
Prikkels, prikkels en nog meer prikkels - 23-6-2011
Kinderen geboren vanaf 1999 speelden als baby al computerspelletjes. Het is bovendien de eerste generatie met ouders die zelf gewend zijn te werken met digitale media. Wat doet al dat digitale...
Primair onderwijs
Dossier: ICT

Pagina's

Er zijn 128 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 16 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp