Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 675 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Schoolleiders hebben onvoldoende kennis over juridische kanten sociale media - 4-10-2012
Veel schoolleiders en -bestuurders vinden dat zij onvoldoende kennis hebben van de juridische kanten van het gebruik van sociale media. Intussen heeft meer dan de helft wel eens een incident...
Primair onderwijs
Dossier: Sociale media, ICT, Veiligheid, School en omgeving
Twintig leerkrachten aan de slag als Onderwijs Pioniers po - 4-10-2012
Vanuit alle hoeken van Nederland hebben leerkrachten afgelopen zomer plannen ingestuurd in het kader van Onderwijs Pioniers po 2012/2013. Deze voorstellen bevatten hun ideeën voor vernieuwingen...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Uitslag ledenraadverkiezingen AVS - 2-10-2012
De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat vier nieuwe leden zullen toetreden tot de raad, waarmee die weer voltallig is. Zij werden in de periode van 8 tot en met 21 september gekozen uit...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Denksessies over opbrengstgericht werken - 20-9-2012
Educatieve uitgevers, verzameld in de branchevereniging Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), willen samen met het onderwijs en De Argumentenfabriek informatiekaarten ontwikkelen die scholen –...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap, ICT
Verkiezingen AVS-ledenraad - 6-9-2012
De AVS Ledenraad heeft bij aanvang van schooljaar 2012/2013 drie vacatures, onder andere door het afl open van zittingstermijnen van huidige leden. Acht leden hebben zich hiervoor, na een oproep...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Scholenpanelonderzoek - Vacatures en vervangingen - 6-9-2012
De AVS doet al een aantal jaren steeds rond september/oktober een onderzoek onder leidinggevenden op school- en bovenschools niveau in het primair onderwijs naar de mate waarin scholen en besturen...
Primair onderwijs
Dossier: Scholenpanel
Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders - 6-9-2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Passend onderwijs, Professionalisering, Eindtoets basisonderwijs, Inspectie, Medezeggenschap, Krimp, Brede School, Huisvesting, Ouders, Vrijwillige Ouderbijdrage, Onderwijsachterstanden, ICT
Tégen de nullijn, vóór aparte cao bestuurders - 23-8-2012
Driekwart van AVS-leden is bereid actie te voeren voor een goede cao, zonder de nullijn. Dit blijkt uit een ledenpeiling over de inzet van de cao-onderhandelingen. Meer dan 1.700 leden hebben de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Scholenpanel
Reactie minister op voorstel integratieklassen VO - 3-8-2012
De minister van OCW heeft gereageerd op een vraag van de heer Elias (VVD) over de zogeheten integratieklassen van leerlingen met een verstandelijke beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Om...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Innovatie
Gezocht: onderwijsvraagstukken voor Kennisnet Innovatie - 28-6-2012
Kennisnet is op zoek naar vraagstukken uit de dagelijkse onderwijspraktijk die het onderwijs kunnen verbeteren. De unit Innovatie gaat innovatieve oplossingen bedenken voor de winnende vraagstukken...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Google maakt nieuwe lichting inspirerende bèta’s voor de klas mogelijk - 19-6-2012
Eerst de Klas is het traineeprogramma voor excellente academici in het bedrijfsleven en het onderwijs. Met de gift van 750.000 dollar van Google aan Platform Bèta Techniek afgelopen december,...
Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Onderzoek inzet cao al door meer dan 1000 leden ingevuld - 7-6-2012
Al meer dan duizend leden hebben de afgelopen dagen het onderzoek cao primaire arbeidsvoorwaarden en CAO-PO ingevuld, dat is al een flinke score. Toch roept de AVS roept al haar leden op de enqu...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Scholenpanel
Richtlijn leerkrachten en sociale media is wenselijk - 7-6-2012
AVS-voorzitter Duif vindt het goed dat leerkrachten via sociale media – intensief – betrokken zijn bij het leven van hun leerlingen, maar ziet wel graag een richtlijn voor...
Primair onderwijs
Dossier: Sociale media, ICT
Scholen veelal veilig; misbruik sociale media nieuwe zorg - 7-6-2012
De meeste leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig op school, maar tegelijk stellen sociale media scholen voor nieuwe uitdagingen. Naast kansen, kan misbruik ervan tot cyberpesten leiden. Dit...
Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid, Sociale media, School en omgeving
Ook Tweede Kamer ziet geen controversiële onderwijsthema’s - 7-6-2012
De Tweede Kamer heeft een lijst opgesteld met de zogenoemde controversiële onderwerpen. Op voorstel van de Vaste Kamercommissie OCW staat daarop geen enkel onderwijsthema uit het primair...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Eindtoets basisonderwijs, ICT
Sociale media op school nog in kinderschoenen - 30-5-2012
In de onderwijswereld zie je op het gebied van sociale media vooral lokale en individuele experimenten ontstaan vanuit nieuwsgierigheid, maar structurele toepassingen blijven vaak uit. “Als 2...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Sociale media, Innovatie, Professionalisering
Peuters en kleuters steeds vroeger zelfstandige mediagebruikers - 15-5-2012
Nederlandse gezinnen hebben veel media in huis, vooral de tablet is in opmars. Een op de drie gezinnen bezit er één en 66 procent van alle kleuters met een tablet thuis speelt er...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Mediawijsheid
AVS Ledenraad zoekt nieuwe leden - 3-5-2012
De AVS Ledenraad heeft binnenkort weer een vacature en zoekt, per augustus 2012, een enthousiast lid die in de raad plaats wil nemen. Ook zoekt de raad kandidaten die op de langere termijn de...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Experimenteerwet aangenomen - 3-5-2012
De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen de experimenteerwet (wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte) aangenomen. Ook werd een amendement aangenomen dat bepaalt dat experimenten in...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Politiek, Krimp
Ouders hoofdverantwoordelijk voor toezicht op online contacten kind met volwassene - 19-4-2012
Ruim twee derde van de ouders – 69 procent – zich zorgen maakt over digitale kinderlokkerij, oftewel grooming, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Altijd Wat (NCRV) en het magazine...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid, ICT, Ouders
Minister lanceert Facebookpagina voor samenwerking ouders en scholen - 19-4-2012
Minister Van Bijsterveldt gaf medio april op de Haagse basisschool Koningin Beatrix het startschot voor een speciale Facebookpagina voor ouders en scholen. De pagina is onderdeel van de campagne...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Ouders, Sociale media
Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Scholenpanel
Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op het gebied van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Bestuur, Scholenpanel
Eén organisatie voor bestuur en management in verkennende fase - 11-4-2012
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), PO-raad, VO-raad en de vroegere besturenorganisaties zijn in gesprek om te kijken of ze gezamenlijk één organisatie voor bestuur en...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
Winnaars IPON awards 2012 - 4-4-2012
Tijdens de IPON in Utrecht zijn eind maart de IPON Awards 2012 uitgereikt. In de categorie Stimulering ging de award naar Kennisnet sectormanager po & vo Frans Schouwenburg, voor zijn...
Primair onderwijs
Dossier: ICT

Pagina's

Er zijn 128 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 17 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp