Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 657 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Experimenteerwet aangenomen - 3-5-2012
De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen de experimenteerwet (wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte) aangenomen. Ook werd een amendement aangenomen dat bepaalt dat experimenten in...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie, Politiek, Krimp
Ouders hoofdverantwoordelijk voor toezicht op online contacten kind met volwassene - 19-4-2012
Ruim twee derde van de ouders – 69 procent – zich zorgen maakt over digitale kinderlokkerij, oftewel grooming, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Altijd Wat (NCRV) en het magazine...
Primair onderwijs
Dossier: Veiligheid, ICT, Ouders
Minister lanceert Facebookpagina voor samenwerking ouders en scholen - 19-4-2012
Minister Van Bijsterveldt gaf medio april op de Haagse basisschool Koningin Beatrix het startschot voor een speciale Facebookpagina voor ouders en scholen. De pagina is onderdeel van de campagne...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Ouders, Sociale media
Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Scholenpanel
Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren - 16-4-2012
Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op het gebied van...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Professionalisering, Verhouding bestuur en management, Bestuur, Scholenpanel
Eén organisatie voor bestuur en management in verkennende fase - 11-4-2012
De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), PO-raad, VO-raad en de vroegere besturenorganisaties zijn in gesprek om te kijken of ze gezamenlijk één organisatie voor bestuur en...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
Winnaars IPON awards 2012 - 4-4-2012
Tijdens de IPON in Utrecht zijn eind maart de IPON Awards 2012 uitgereikt. In de categorie Stimulering ging de award naar Kennisnet sectormanager po & vo Frans Schouwenburg, voor zijn...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Kinderen verslingerd aan mobiel; nog nauwelijks educatieve toepassingen - 4-4-2012
Bijna alle kinderen hebben een eigen mobiele telefoon. Meer dan de helft is in het bezit van een smartphone en kan mobiel internetten. Pingen en Whatsappen zijn in korte tijd razend populair geworden...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Sociale media
Pleidooi voor iPad-basisscholen in 2013 - 4-4-2012
De initiatiefgroep o4nt.nl – ‘onderwijs voor een nieuwe tijd’ – heeft eind maart in Amsterdam een manifest gepubliceerd om te komen tot een compleet nieuwe basisschool: de...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Lacunes in opleidings- en scholingsaanbod leerkrachten - 4-4-2012
De aansluiting tussen aanbod van en vraag naar bachelors, masters en scholing is in een aantal opzichten onvoldoende. Vooral op de prioritaire beleidsterreinen van het ministerie van OCW is het...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs, Nascholing, Professionalisering
Waar moet ik als bestuur aan voldoen bij staking? - 15-2-2012
Waar moet ik als bestuur aan voldoen bij staking?Dit staat in de regeling Melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking uit 1998 die u hier kunt downloaden.
Primair onderwijs
Dossier: Staking
Educatieve game voor groep 7 en 8 helpt met studiekeuze - 2-2-2012
De eerste studiekeuzegame voor basisschoolleerlingen is medio januari gelanceerd. Minister Van Bijsterveldt gaf het offi ciële startschot van de Go VMBO!-game. Deze geeft leerlingen in groep 7...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Wetsvoorstel innovatieve experimenteerruimte naar Tweede Kamer - 19-1-2012
Het wetsvoorstel ‘Innovatieve experimenteerruimte onderwijs’ is ingediend bij de Tweede Kamer. Het moet ertoe leiden dat in het primair en voortgezet onderwijs, net als in de andere...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
‘Ict in onderwijs doet persoonlijk contact niet afnemen’ - 19-1-2012
Onderwijzend personeel en schoolmanagers ervaren invloed van ict-gebruik op het secundaire onderwijsproces en de onderwijsarbeidsmarkt als het gaat om functie-inhoud, competenties en werkbeleving. Er...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Innovatief aanbesteden in de praktijk - 19-1-2012
De Dr. E.A. Borgerschool en fusieschool Zuiderveldschool/Lyts Luchtenveldskoalle uit hetFriese Joure nemen eind 2013 hun intrek in brede school Joure Zuid. De opdrachtnemer maaktniet alleen het...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen - 9-1-2012
Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directievacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan het langste open...
Primair onderwijs
Dossier: Werving en selectie, Scholenpanel
Schoolleiders kampen met forse werkdruk - 2-1-2012
Bijna alle schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs ervaren een behoorlijke werkdruk. Voor bijna de helft van de schoolleiders is de werkdruk zelfs fors. Dit blijkt uit een onderzoek van de...
Primair onderwijs
Dossier: Werkdrukafspraken, Scholenpanel
SCP: ‘Sectoralisering zet samenhang binnen onderwijsstelsel onder druk’ - 15-12-2011
De sectoralisering van het onderwijsbeleid zet de samenhang binnen het onderwijsstelsel onder druk, blijkt uit een studie van het SCP door Ria Bronneman-Helmers. "Het leidt tot...
Primair onderwijs
Dossier: Sectororganisatie
‘Maak schoolleider en team aanspreekpunt van de inspectie’ - 3-12-2011
Betrek schoolleiders veel meer bij overleg rond het inspectiebezoek. Dat vindt tweederde van de AVS-leden, blijkt uit onderzoek naar het functioneren van de inspectie. Steeds vaker spreekt de...
Primair onderwijs
Dossier: Inspectie, Scholenpanel
Wikiwijs vernieuwd - 1-12-2011
De nieuwe versie van Wikiwijs – het online platform voor leerkrachten om open, digitaal leermateriaal te zoeken, gebruiken, maken en delen – is sinds half november beschikbaar. Het zoeken...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Ouders: ‘Wij zijn primair verantwoordelijk voor mediaopvoeding’ - 1-12-2011
Ouders vinden dat de eerste verantwoordelijkheid voor mediaopvoeding bij hen ligt en niet bij school, blijkt uit onderzoek van Dialogic, dat in opdracht van Mediawijzer.net is uitgevoerd en...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid
‘Virtuele agent’ leert kinderen beter leren - 1-12-2011
Door computergebruik op de basisschool moeten leerlingen steeds meer hun eigen leerproces vormgeven. Dat vereist specifi eke vaardigheden. Leerkrachten kunnen leerlingen daarbij ondersteunen door ze...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
Strafregels schrijven is maar een deel van de oplossing - 1-12-2011
De onverkwikkelijke affaire van de adjunct-directeur, die door de politie van school werd opgehaald omdat hij een leerling (fysiek) uit het lokaal had verwijderd, heeft de discussie doen oplaaien...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Sociale media, School en omgeving
‘Pas volgende generatie schoolleiders zorgt voor vernieuwing’ - 20-10-2011
De volgende generatie schoolleiders zal de noodzakelijke vernieuwing van het onderwijs pas echt tot stand brengen, verwacht onderwijsexpert Joe Folkman uit de Verenigde Staten op basis van een...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Internetrisico’s niet te vermijden; 100% toezicht houden lastig - 20-10-2011
Internetrisico´s blijven bestaan, juist als kinderen veel digitale vaardigheden hebben: zij hebben meer met internetrisico´s te maken dan minder vaardige kinderen. Voor leerkrachten en...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid

Pagina's

Er zijn 125 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 16 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp