Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 658 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Eén brancheorganisatie voor funderend onderwijs nog ver weg - 14-11-2012
De vorming van een brancheorganisatie voor het funderend onderwijs is nog ver weg, blijkt uit het onafhankelijke rapport ‘Eindverslag advisering verkenning vorming brancheorganisatie funderend...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Brancheorganisatie, Sectororganisatie
Eén brancheorganisatie voor funderend onderwijs nog ver weg - 9-11-2012
De vorming van een brancheorganisatie voor het funderend onderwijs is nog ver weg, blijkt uit het onafhankelijke rapport ‘Eindverslag advisering verkenning vorming brancheorganisatie funderend...
Primair onderwijs
Dossier: Brancheorganisatie, Sectororganisatie
Maatwerkregeling auteursrechten dvd-en tv-beelden - 30-10-2012
De sectororganisaties PO-Raad en VO-raad zijn een maatwerkregeling overeengekomen met Videma, belangenbehartiger van film- televisiemakers. Voor dvd’s is de vergoeding afhankelijk van een...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Mediawijsheid
eTwinning Prijs 2012 voor smartphone-project - 24-10-2012
Het Europees Platform heeft de jaarlijkse eTwinning Prijs uitgereikt voor het beste eTwinning-project van het jaar 2012. eTwinning is een online community voor scholen die Europese samenwerking...
Primair onderwijs
Dossier: ICT
AVS-onderzoek: ‘Veel vacatures voor locatiedirecteuren’ - 24-10-2012
Iemand wordt niet zomaar meer schooldirecteur. Vacatures hebben duidelijke selectiecriteria waaraan een directeur moet voldoen. Voorop staat de bereidheid tot het volgen van de...
Primair onderwijs
Dossier: Scholenpanel
Tweedaagse AVS Ledenraad over goed bestuur en professionalisering - 16-10-2012
In de jaarlijkse tweedaagse van de AVS Ledenraad stond op 4 en 5 oktober 2012 het thema ‘Goed bestuur’ (Governance) centraal.Er speelt veel met betrekking tot dit thema: de rol van...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Verslag tweedaagse AVS Ledenraad 4 en 5 oktober 2012 - 15-10-2012
Jaarlijks houdt de Ledenraad van de AVS een tweedaagse, waarin de tijd wordt genomen om uitgebreid in te gaan op (actuele) thema’s, die spelen in het onderwijs. Daarbij wordt natuurlijk gekeken...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Internationale samenwerking zorgt voor betere leerkrachten - 4-10-2012
Nederlandse leerkrachten die deelnemen aan Edukans Werelddocent hebben door hun ervaringen met collega’s in ontwikkelingslanden een beter inlevingsvermogen, kunnen beter samenwerken en zijn...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Internationalisering, Innovatie
Schoolleiders hebben onvoldoende kennis over juridische kanten sociale media - 4-10-2012
Veel schoolleiders en -bestuurders vinden dat zij onvoldoende kennis hebben van de juridische kanten van het gebruik van sociale media. Intussen heeft meer dan de helft wel eens een incident...
Primair onderwijs
Dossier: Sociale media, ICT, Veiligheid, School en omgeving
Twintig leerkrachten aan de slag als Onderwijs Pioniers po - 4-10-2012
Vanuit alle hoeken van Nederland hebben leerkrachten afgelopen zomer plannen ingestuurd in het kader van Onderwijs Pioniers po 2012/2013. Deze voorstellen bevatten hun ideeën voor vernieuwingen...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Uitslag ledenraadverkiezingen AVS - 2-10-2012
De AVS Ledenraad is verheugd te kunnen meedelen dat vier nieuwe leden zullen toetreden tot de raad, waarmee die weer voltallig is. Zij werden in de periode van 8 tot en met 21 september gekozen uit...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Denksessies over opbrengstgericht werken - 20-9-2012
Educatieve uitgevers, verzameld in de branchevereniging Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU), willen samen met het onderwijs en De Argumentenfabriek informatiekaarten ontwikkelen die scholen –...
Primair onderwijs
Dossier: Opbrengstgericht leiderschap, ICT
Verkiezingen AVS-ledenraad - 6-9-2012
De AVS Ledenraad heeft bij aanvang van schooljaar 2012/2013 drie vacatures, onder andere door het afl open van zittingstermijnen van huidige leden. Acht leden hebben zich hiervoor, na een oproep...
Primair onderwijs
Dossier: Ledenraad
Scholenpanelonderzoek - Vacatures en vervangingen - 6-9-2012
De AVS doet al een aantal jaren steeds rond september/oktober een onderzoek onder leidinggevenden op school- en bovenschools niveau in het primair onderwijs naar de mate waarin scholen en besturen...
Primair onderwijs
Dossier: Scholenpanel
Van afschaffen nullijn tot een conciërgewoning naast de school en lesgevende schoolleiders - 6-9-2012
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Passend onderwijs, Professionalisering, Eindtoets basisonderwijs, Inspectie, Medezeggenschap, Krimp, Brede School, Huisvesting, Ouders, Vrijwillige Ouderbijdrage, Onderwijsachterstanden, ICT
Tégen de nullijn, vóór aparte cao bestuurders - 23-8-2012
Driekwart van AVS-leden is bereid actie te voeren voor een goede cao, zonder de nullijn. Dit blijkt uit een ledenpeiling over de inzet van de cao-onderhandelingen. Meer dan 1.700 leden hebben de...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Scholenpanel
Reactie minister op voorstel integratieklassen VO - 3-8-2012
De minister van OCW heeft gereageerd op een vraag van de heer Elias (VVD) over de zogeheten integratieklassen van leerlingen met een verstandelijke beperking in het regulier voortgezet onderwijs. Om...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Innovatie
Gezocht: onderwijsvraagstukken voor Kennisnet Innovatie - 28-6-2012
Kennisnet is op zoek naar vraagstukken uit de dagelijkse onderwijspraktijk die het onderwijs kunnen verbeteren. De unit Innovatie gaat innovatieve oplossingen bedenken voor de winnende vraagstukken...
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Google maakt nieuwe lichting inspirerende bèta’s voor de klas mogelijk - 19-6-2012
Eerst de Klas is het traineeprogramma voor excellente academici in het bedrijfsleven en het onderwijs. Met de gift van 750.000 dollar van Google aan Platform Bèta Techniek afgelopen december,...
Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Onderzoek inzet cao al door meer dan 1000 leden ingevuld - 7-6-2012
Al meer dan duizend leden hebben de afgelopen dagen het onderzoek cao primaire arbeidsvoorwaarden en CAO-PO ingevuld, dat is al een flinke score. Toch roept de AVS roept al haar leden op de enqu...
Primair onderwijs
Dossier: CAO PO, Scholenpanel
Richtlijn leerkrachten en sociale media is wenselijk - 7-6-2012
AVS-voorzitter Duif vindt het goed dat leerkrachten via sociale media – intensief – betrokken zijn bij het leven van hun leerlingen, maar ziet wel graag een richtlijn voor...
Primair onderwijs
Dossier: Sociale media, ICT
Scholen veelal veilig; misbruik sociale media nieuwe zorg - 7-6-2012
De meeste leerlingen en leerkrachten voelen zich veilig op school, maar tegelijk stellen sociale media scholen voor nieuwe uitdagingen. Naast kansen, kan misbruik ervan tot cyberpesten leiden. Dit...
Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT, Veiligheid, Sociale media, School en omgeving
Ook Tweede Kamer ziet geen controversiële onderwijsthema’s - 7-6-2012
De Tweede Kamer heeft een lijst opgesteld met de zogenoemde controversiële onderwerpen. Op voorstel van de Vaste Kamercommissie OCW staat daarop geen enkel onderwijsthema uit het primair...
Primair onderwijs
Dossier: Politiek, Eindtoets basisonderwijs, ICT
Sociale media op school nog in kinderschoenen - 30-5-2012
In de onderwijswereld zie je op het gebied van sociale media vooral lokale en individuele experimenten ontstaan vanuit nieuwsgierigheid, maar structurele toepassingen blijven vaak uit. “Als 2...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Sociale media, Innovatie, Professionalisering
Peuters en kleuters steeds vroeger zelfstandige mediagebruikers - 15-5-2012
Nederlandse gezinnen hebben veel media in huis, vooral de tablet is in opmars. Een op de drie gezinnen bezit er één en 66 procent van alle kleuters met een tablet thuis speelt er...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Mediawijsheid

Pagina's

Er zijn 125 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 16 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp