Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers

Overige dossiers - Artikelen

Er zijn 676 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Bekijk de dossiers in Overige dossiers
Meer maatwerk en flexibele indeling lesuren mogelijk - 20-5-2014
Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen meer ruimte om de onderwijstijd over de leerjaren te spreiden. Ook komt er meer ruimte om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de...
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijstijd
Rechtbank verwerpt fusie-afwijzing Dekker - 23-4-2014
Een geplande fusie tussen twee schoolbesturen in Noord-Nederland is ten onrechte afgewezen door staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Dat heeft de rechtbank van Leeuwarden onlangs bepaald. De...
Primair onderwijs
Dossier: Fusietoets
Onderwijsverslag inspectie: ‘Rol schoolleider essentieel’ - 16-4-2014
De schoolleider maakt het verschil, constateert de inspectie in ‘De staat van het onderwijs’, het Onderwijsverslag over schooljaar 2012/2013. Passend onderwijs staat dan nog onvoldoende...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Inspectie, Staat van het onderwijs
Verslag Ledenraad 28 maart 2014 - 14-4-2014
De Ledenraad heeft versterking gekregen van Mogens Domela Nieuwenhuis. Met het vertrek van Jos de Bruijn naar het AVS-bestuur kwam er in de Ledenraad een plek vrij, die na verkiezingen is ingevuld...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Ledenraad
Professionaliseringsbeleid niet op elke school gemeengoed - 14-4-2014
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Scholenpanel
Naast Lerarenbeurs ook promotiebeurs - 14-4-2014
Dit jaar is het nog tot en met 31 mei mogelijk een Lerarenbeurs voor een bachelor- of masterstudie aan te vragen. Ook zijn er promotiebeurzen voor leraren beschikbaar. De promotiebeurs stelt een...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs
Financiële bijdrage vernieuwend leiderschap - 4-4-2014
Twintig schoolleiders die willen werken aan innovatief onderwijs binnen hun school, krijgen nu kans deel te nemen aan een onderzoekprogramma van Arbeidsmarktplatform PO en Kennisland....
Primair onderwijs
Dossier: Innovatie
Fusietoets onderwijs stelt menselijke maat centraal - 3-4-2014
Sinds oktober 2011 zijn er meer dan zeventig adviezen uitgebracht over voorgenomen fusies van schoolbesturen in diverse onderwijssectoren. In 2013 gaat het om 44 adviezen waarover in het merendeel...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusietoets
Wijziging Regeling Lerarenbeurs - 3-4-2014
 De Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2017 is gewijzigd. Zo wordt de aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs ingekort en is er een nieuwe categorie ingesteld binnen de zij-...
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Lerarenbeurs
Registratie eerste schoolleiders in beroepsregister - 3-4-2014
De eerste groep schoolleiders is geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. Vanaf nu mogen 23 directeuren en vijf adjunct-directeuren zich Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Uitbreiding scholenopdekaart.nl - 3-4-2014
Het aantal onderwerpen dat scholen kunnen tonen op de website scholenopdekaart.nl is uitgebreid. De uitbreiding betreft met name gegevens die niet centraal beschikbaar zijn, maar aangeleverd worden...
Primair onderwijs
Dossier: Vensters PO
Registratie eerste schoolleiders in beroepsregister - 28-3-2014
De eerste groep schoolleiders is geregistreerd in het Schoolleidersregister PO. Vanaf nu mogen 23 directeuren en vijf adjunct-directeuren zich Registerdirecteur Onderwijs of Registeradjunct-directeur...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Aan de tekentafel met het Schoolleidersregister - 25-3-2014
Het Schoolleidersregister PO wil schoolleiders de mogelijkheid geven om mee te denken en mee te bepalen hoe het herregistratiesysteem en de herregistratiecriteria eruit gaan zien. Op 6 mei...
Primair onderwijs
Dossier: Professionalisering, Schoolleidersregister PO
Baangarantie voor startende leraren - 17-3-2014
Zo’n tweehonderd beginnende leraren in het primair onderwijs krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te doen. De komende twee jaar nemen zij de lessen over van ervaren collega...
Primair onderwijs
Dossier: Lerarenopleiding, Kwaliteitsbeleid, Subsidieregelingen
Pabo wil mbo-student kunnen weigeren - 10-3-2014
De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten de pabo binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. De Vereniging Hogescholen wil daarom dat pabo...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pabo, Lerarenopleiding, Kwaliteitsbeleid
80 miljoen voor beginnende leraar - 13-2-2014
Een kwart van de beginnende leraren verlaat binnen de eerste vijf jaar het onderwijs. “Dat is echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas”, vindt de...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Pabo, Kwaliteitsbeleid
Mogelijke versoepeling fusietoets - 11-2-2014
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de fusietoets versoepelen om samenwerking in krimpgebieden te vergemakkelijken. De Tweede Kamer boog zich begin februari in een debat over deze maatregel...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: Fusietoets, Krimp
Aantal aanmeldingen pabo gestegen - 4-2-2014
Het aantal nieuwe studenten dat zich dit schooljaar heeft inschreven voor de pabo is gestegen. Dat is een opvallende kentering, omdat het aantal pabo-studenten vanaf 2005 jaarlijks afnam. Dat blijkt...
Primair onderwijs
Dossier: Pabo
Assessments voor schoolleiders beoordeeld - 4-2-2014
Vanaf nu is het mogelijk om assessments te laten beoordelen. Het gaat hierbij om assessments waarmee getoetst wordt of schoolleiders beschikken over de competenties zoals deze zijn beschreven in de...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Schoolleidersregister PO wil betere aansluiting registratiecriteria - 4-2-2014
Om de nieuwe herregistratiecriteria aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen en uitdagingen die van invloed zijn op het werk van de schoolleider, initieert het Schoolleidersregister PO...
Primair onderwijs
Dossier: Schoolleidersregister PO
Internetconsultatie over onderwijstijd vo - 23-1-2014
Een ontwerp wetsvoorstel om de onderwijstijdnormen in het voortgezet onderwijs te moderniseren, staat vanaf 17 januari ter kennisgeving online. Ook is het mogelijk om te reageren op het voorstel....
Voortgezet onderwijs
Dossier: Onderwijstijd, Politiek
'Dit is het nieuwe leren' - 14-1-2014
Het geven van instructie en feedback op maat staat hoog op de onderwijsagenda. Op steeds meer scholen gaat dit gepaard met een andere organisatie van de lessen, ondersteund door digitale leermiddelen...
Primair onderwijs
Dossier: ICT, Innovatie
Kennisnet zet belangrijkste technologietrends onderwijs op een rij - 17-12-2013
Technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor de vorm en de inhoud van het onderwijs. Kennisnet heeft samen met onderzoeks- en adviesbureau Gartner negen relevante technologieën geï...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Dossier: ICT
Verslag van de ledenraadvergadering van 11 december 2013 - 16-12-2013
Hieronder treft u het verslag aan van de ledenraad vergadering van 11 december 2013.
Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroeps onderwijs
Dossier: Ledenraad
Wi-Fi en gezondheid op school - 2-12-2013
Scholen maken steeds meer gebruik van digitale mogelijkheden. Er zijn mensen, ook binnen het onderwijs, die zich zorgen maken en zich afvragen of Wi-Fi gezondheidsklachten kan veroorzaken....
Primair onderwijs
Dossier: Huisvesting, Onderwijs en leerlingzorg, ICT

Pagina's

Er zijn 128 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Pagina's

Er zijn 17 veelgestelde vragen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder vragen.

Er zijn geen links over dit onderwerp


Heeft u een linksuggestie? Stuur deze naar communicatie@avs.nl

Overige dossiers - Professionalisering

Er zijn 2 cursussen - filter op soort cursusaanbod voor meer of minder cursussen.

Er is op dit moment geen cursusaanbod over dit onderwerp