Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
'Tégen de nullijn, vóór aparte cao bestuurders' (23-8-2012)
Driekwart van AVS-leden is bereid actie te voeren voor een goede cao, zonder de nullijn. Dit blijkt uit een ledenpeiling over de inzet van de cao-onderhandelingen. Meer dan 1.700 leden hebben de vragenlijst ingevuld, een representatief aantal. In de cao over de primaire arbeidsvoorwaarden wordt de salarisontwikkeling voor het onderwijspersoneel vastgelegd. Doordat er al een aantal jaren geen nieuwe cao is gesloten wordt het primair onderwijs al twee jaar geconfronteerd met de nullijn. In het Lenteakkoord is wederom vastgelegd dat er voor ambtenaren gedurende 2012 en 2013 een nullijn...
Onderzoek inzet cao al door meer dan 1000 leden ingevuld (7-6-2012)
Al meer dan duizend leden hebben de afgelopen dagen het onderzoek cao primaire arbeidsvoorwaarden en CAO-PO ingevuld, dat is al een flinke score. Toch roept de AVS roept al haar leden op de enquête in te vullen.  De AVS wil van haar leden weten wat de inzet in het cao-overleg met de minister moet zijn en of zij bereid zijn de AVS te ondersteunen bij het verzet tegen de nullijn (cao primaire arbeidsvoorwaarden). Daarnaast wil de AVS voor het bepalen van haar inzet voor de CAO-PO enkele zaken weten over de professionalisering van leidinggevenden, de bapo-regeling en de positie van...
Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren (16-4-2012)
Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders. AVS-voorzitter Ton Duif vindt deze conclusie opmerkelijk: “Maar het toont duidelijk aan dat schoolleiders zich bewust zijn van de noodzaak tot professionalisering en daartoe ook bereid zijn.” Professionalisering vindt vooral plaats op het gebied van leiderschap, schoolorganisatie en bestuurlijke verhoudingen, geven de meer dan 1000 AVS-leden die aan...
Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren (16-4-2012)
Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. En, opvallend, meer dan 90 procent is voorstander van een verplichting tot professionalisering voor bestuurders, leidinggevenden en onderwijsgevenden. Dit blijkt uit recent onderzoek van de AVS. Professionalisering vindt vooral plaats op het gebied van leiderschap, schoolorganisatie en bestuurlijke verhoudingen, laat de Onderzoeksrapportage...
Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen (9-1-2012)
Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directievacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan het langste open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Ook vacatures voor meerscholendirecteuren staan relatief lang open. Tekst Tineke Snel Dit blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van de AVS onder haar leden in het basis- en speciaal onderwijs. Veel meer dan in voorgaande jaren is FPU of pensioen de reden voor het ontstaan van vacatures in het onderwijs. Dit speelt met name in de regio’s...

Pagina's