Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
Onderzoek: Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren (16-4-2012)
Meer dan 90 procent van de schoolleiders in het basisonderwijs vindt dat professionaliseren voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten verplicht moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders. AVS-voorzitter Ton Duif vindt deze conclusie opmerkelijk: “Maar het toont duidelijk aan dat schoolleiders zich bewust zijn van de noodzaak tot professionalisering en daartoe ook bereid zijn.” Professionalisering vindt vooral plaats op het gebied van leiderschap, schoolorganisatie en bestuurlijke verhoudingen, geven de meer dan 1000 AVS-leden die aan...
Schoolleiders massaal vóór verplicht professionaliseren (16-4-2012)
Professionalisering bij bovenschoolse leidinggevenden staat dit schooljaar vooral in het teken van bestuurlijke inrichting en verhoudingen. Schoolleiders scholen zich vooral bij op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. En, opvallend, meer dan 90 procent is voorstander van een verplichting tot professionalisering voor bestuurders, leidinggevenden en onderwijsgevenden. Dit blijkt uit recent onderzoek van de AVS. Professionalisering vindt vooral plaats op het gebied van leiderschap, schoolorganisatie en bestuurlijke verhoudingen, laat de Onderzoeksrapportage...
Vacatures locatiedirecteuren moeilijk te vervullen (9-1-2012)
Van de bovenschools leidinggevenden had 70 procent vorig schooljaar in totaal 243 directievacatures. De vacatures voor locatiedirecteur blijken het moeilijkst te vervullen: ze staan het langste open en zijn het vaakst niet tijdig ingevuld. Ook vacatures voor meerscholendirecteuren staan relatief lang open. Tekst Tineke Snel Dit blijkt uit een jaarlijks terugkerend onderzoek van de AVS onder haar leden in het basis- en speciaal onderwijs. Veel meer dan in voorgaande jaren is FPU of pensioen de reden voor het ontstaan van vacatures in het onderwijs. Dit speelt met name in de regio’s...
Schoolleiders kampen met forse werkdruk (2-1-2012)
Bijna alle schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs ervaren een behoorlijke werkdruk. Voor bijna de helft van de schoolleiders is de werkdruk zelfs fors. Dit blijkt uit een onderzoek van de AVS onder haar leden. Volgens meer dan 70 procent van de schoolleiders is de werkdruk de afgelopen jaren toegenomen. Dit wordt vooral toegeschreven aan inspectieeisen, bureaucratie en de piekweken gedurende het schooljaar. Door ongeveer een kwart van de respondenten worden ook verwachtingen van ouders, ineffi ciënt werken en onvoldoende capaciteit in relatie tot de hoeveelheid werk genoemd....
‘Maak schoolleider en team aanspreekpunt van de inspectie’ (3-12-2011)
Betrek schoolleiders veel meer bij overleg rond het inspectiebezoek. Dat vindt tweederde van de AVS-leden, blijkt uit onderzoek naar het functioneren van de inspectie. Steeds vaker spreekt de inspectie het schoolbestuur aan als eerstverantwoordelijke. Maar 38 procent van de respondenten vindt dat de schoolleiding het eerste aanspreekpunt moet zijn van de inspectie. Bijna de helft pleit voor een bespreking met het team en de inspecteur. Tekst Tineke Snel “Het is maar afwachten of de school het inspectierapport onder ogen krijgt, dat moet anders”, zegt AVS-voorzitter Ton Duif...

Pagina's