Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
Een op vijf schoolleiders ontevreden over overblijf (30-5-2013)
Bijna 20 procent van de schoolleiders is ontevreden over de organisatie van de middagpauze en ziet de negatieve gevolgen hiervan terug in de klas. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en stichting Lunchen op School (LoS). De kwaliteit van de overblijfmedewerkers en het aanbod van activiteiten voor leerlingen worden als belangrijkste verbeterpunten gezien. Professioneel, aantrekkelijk en betaalbaar. Dat is voor veel scholen het ideaalplaatje voor de middagpauze. Maar zo ver is het nog niet, blijkt uit het onderzoek waarvan de resultaten worden gepubliceerd...
AVS-onderzoek: ‘Veel vacatures voor locatiedirecteuren’ (24-10-2012)
Iemand wordt niet zomaar meer schooldirecteur. Vacatures hebben duidelijke selectiecriteria waaraan een directeur moet voldoen. Voorop staat de bereidheid tot het volgen van de schoolleidersopleiding, gevolgd door ervaring in het onderwijs, een afgeronde schoolleidersopleiding en ervaring in een leidinggevende functie, zo vindt een ruime meerderheid van bovenschools leidinggevenden. Dat blijkt uit het jaarlijkse ledenonderzoek van de AVS naar vacatures en vervangingen in het primair onderwijs. Van de 609 fte vacatures op schoolniveau is 95 procent tijdig ingevuld; met name de...
Scholenpanelonderzoek - Vacatures en vervangingen (6-9-2012)
De AVS doet al een aantal jaren steeds rond september/oktober een onderzoek onder leidinggevenden op school- en bovenschools niveau in het primair onderwijs naar de mate waarin scholen en besturen erin slagen om personeel te krijgen. Ook dit jaar hebben AVS-leden hierover per e-mail een vragenlijst ontvangen, die tot uiterlijk 23 september aanstaande ingevuld kan worden. De antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. De AVS zou het erg op prijs stellen als u mee wilt werken aan dit onderzoek en de vragenlijst invult. https://reflexy.survey.netq.nl/nq.cfm?q=ad7308d4-6873-4702-901a-...
'Tégen de nullijn, vóór aparte cao bestuurders' (23-8-2012)
Driekwart van AVS-leden is bereid actie te voeren voor een goede cao, zonder de nullijn. Dit blijkt uit een ledenpeiling over de inzet van de cao-onderhandelingen. Meer dan 1.700 leden hebben de vragenlijst ingevuld, een representatief aantal. In de cao over de primaire arbeidsvoorwaarden wordt de salarisontwikkeling voor het onderwijspersoneel vastgelegd. Doordat er al een aantal jaren geen nieuwe cao is gesloten wordt het primair onderwijs al twee jaar geconfronteerd met de nullijn. In het Lenteakkoord is wederom vastgelegd dat er voor ambtenaren gedurende 2012 en 2013 een nullijn...
Onderzoek inzet cao al door meer dan 1000 leden ingevuld (7-6-2012)
Al meer dan duizend leden hebben de afgelopen dagen het onderzoek cao primaire arbeidsvoorwaarden en CAO-PO ingevuld, dat is al een flinke score. Toch roept de AVS roept al haar leden op de enquête in te vullen.  De AVS wil van haar leden weten wat de inzet in het cao-overleg met de minister moet zijn en of zij bereid zijn de AVS te ondersteunen bij het verzet tegen de nullijn (cao primaire arbeidsvoorwaarden). Daarnaast wil de AVS voor het bepalen van haar inzet voor de CAO-PO enkele zaken weten over de professionalisering van leidinggevenden, de bapo-regeling en de positie van...

Pagina's