Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
Directeuren willen meer duidelijkheid over eigen rol (19-11-2013)
Bij veel schooldirecteuren heerst nog onduidelijkheid over hun rol bij de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een AVS-enquête naar de positie van de directeur in relatie tot de invoering van Passend onderwijs. Op het moment dat er vanaf komend voorjaar ouders voor de schooldeur staan met kinderen die extra ondersteuning behoeven en die eigenlijk niet op de betreffende school terecht kunnen, weet slechts 17 procent van de directeuren exact wat er moet gebeuren. Voor bijna de helft van de directeuren geldt dat er vrijwel geen duidelijkheid is over de procedures die gevolgd...
Scholen vinden personeel binnen eigen organisatie (19-11-2013)
Steeds meer basisscholen en besturen zoeken de oplossingen voor het vervullen van vacatures dicht bij huis, binnen de eigen organisatie. Dit blijkt uit het jaarlijkse AVS-onderzoek naar vacatures en vervangingen. Dat scholen meer op hun eigen omgeving gericht zijn is te zien aan de toegenomen interne mobiliteit, het benutten van mogelijkheden in de eigen organisatie en van eigen pools, beleid gericht op talentontplooiing en het vergroten van meerschoolse leiding. Er stonden in het schooljaar 2012/2013 181 fte aan directievacatures open, een relatief groot deel meerscholendirecteuren...
Een op vijf schoolleiders ontevreden over overblijf (30-5-2013)
Bijna 20 procent van de schoolleiders is ontevreden over de organisatie van de middagpauze en ziet de negatieve gevolgen hiervan terug in de klas. Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en stichting Lunchen op School (LoS). De kwaliteit van de overblijfmedewerkers en het aanbod van activiteiten voor leerlingen worden als belangrijkste verbeterpunten gezien. Professioneel, aantrekkelijk en betaalbaar. Dat is voor veel scholen het ideaalplaatje voor de middagpauze. Maar zo ver is het nog niet, blijkt uit het onderzoek waarvan de resultaten worden gepubliceerd...
AVS-onderzoek: ‘Veel vacatures voor locatiedirecteuren’ (24-10-2012)
Iemand wordt niet zomaar meer schooldirecteur. Vacatures hebben duidelijke selectiecriteria waaraan een directeur moet voldoen. Voorop staat de bereidheid tot het volgen van de schoolleidersopleiding, gevolgd door ervaring in het onderwijs, een afgeronde schoolleidersopleiding en ervaring in een leidinggevende functie, zo vindt een ruime meerderheid van bovenschools leidinggevenden. Dat blijkt uit het jaarlijkse ledenonderzoek van de AVS naar vacatures en vervangingen in het primair onderwijs. Van de 609 fte vacatures op schoolniveau is 95 procent tijdig ingevuld; met name de...
Scholenpanelonderzoek - Vacatures en vervangingen (6-9-2012)
De AVS doet al een aantal jaren steeds rond september/oktober een onderzoek onder leidinggevenden op school- en bovenschools niveau in het primair onderwijs naar de mate waarin scholen en besturen erin slagen om personeel te krijgen. Ook dit jaar hebben AVS-leden hierover per e-mail een vragenlijst ontvangen, die tot uiterlijk 23 september aanstaande ingevuld kan worden. De antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. De AVS zou het erg op prijs stellen als u mee wilt werken aan dit onderzoek en de vragenlijst invult. https://reflexy.survey.netq.nl/nq.cfm?q=ad7308d4-6873-4702-901a-...

Pagina's