Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
Eindtoetsresultaten spelen toch nog vaak een rol (12-6-2015)
Er is vaak sprake van een plaatsing of schooladvies onder voorbehoud van de eindtoetsresultaten. Dat is dan veelal onderdeel van regionale afspraken met het voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is kwalijk dat er allerlei additionele afspraken zijn gemaakt die niet binnen het wettelijke kader van de schooladvisering passen.”   De AVS heeft afgelopen week een peiling gehouden onder schoolleiders in het basisonderwijs rond het proces van verwijzing naar het VO. Dit jaar is voor het...
Zelfevaluatie op orde? Inspectie op afstand! (11-6-2015)
Vrijwel alle schoolleiders en -bestuurders vinden dat als de zelfevaluatie van de school op orde is, de inspectie meer op afstand kan. De helft is ervan overtuigd dat het nieuwe toezichtkader bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Meer dan 80 procent vindt het een goede ontwikkeling dat de inspectie breder kijkt naar de kwaliteit van scholen dan alleen taal en rekenen. Dit blijkt uit een peiling van de AVS en de PO-Raad onder hun leden. Vrijwel alle bestuurders en schoolleiders vinden het wenselijk dat de inspectie niet alleen een controlerende, maar ook een stimulerende...
’Leraren kunnen actiever participeren in eigen loopbaan’ (12-3-2015)
De AVS heeft een peiling laten uitvoeren onder schoolleiders op het gebied van loopbaanbeleid en -leren. Op basis van de uitkomsten biedt de AVS de Masterclass Loopbaangesprekken aan voor leidinggevenden in het funderend onderwijs. Schoolleiders vinden loopbaanbeleid belangrijk, dit is terug te zien in de school. Ze voeren zelf loopbaangesprekken en besteden daarin in grote mate aandacht aan drie van de vijf loopbaancompetenties van bijzonder hoogleraar, loopbaandeskundige en trainer Marinka Kuijpers: 'persoonlijke waarden en wensen van medewerkers', 'kwaliteiten...
Professionaliseringsbeleid niet op elke school gemeengoed (14-4-2014)
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te voeren op professionalisering. Dat blijkt uit een enquête onder schoolleiders die aangesloten zijn bij de AVS. Het aantal scholen dat wel een professionaliseringsbeleid voert, is in vergelijking met twee jaar geleden gegroeid van 72 procent in 2012 tot 81 procent in 2014. Ten aanzien van professionalisering in leiderschap wordt coachend leiderschap het meest genoemd. Andere thema’s die...
Postactieve leden willen betrokken blijven bij het werkveld (2-12-2013)
Veel postactieve AVS-leden willen direct betrokken blijven bij het werkveld. Variërend van mentoraat van jonge collega’s tot deelname aan werkgroepen, commissies en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden. Dit blijkt uit een enquête die de AVS onder haar leden heeft gehouden. Het benutten van expertise is van belang voor het onderwijs. Postactieve schoolleiders en hun opgebouwde expertise vormen een potentieel dat de kwaliteit van het management in de basisschool kan verhogen. Specialismen in het excellent leiden van een school kunnen meer ingezet worden als de...

Pagina's