Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
’Leraren kunnen actiever participeren in eigen loopbaan’ (12-3-2015)
De AVS heeft een peiling laten uitvoeren onder schoolleiders op het gebied van loopbaanbeleid en -leren. Op basis van de uitkomsten biedt de AVS de Masterclass Loopbaangesprekken aan voor leidinggevenden in het funderend onderwijs. Schoolleiders vinden loopbaanbeleid belangrijk, dit is terug te zien in de school. Ze voeren zelf loopbaangesprekken en besteden daarin in grote mate aandacht aan drie van de vijf loopbaancompetenties van bijzonder hoogleraar, loopbaandeskundige en trainer Marinka Kuijpers: 'persoonlijke waarden en wensen van medewerkers', 'kwaliteiten...
Professionaliseringsbeleid niet op elke school gemeengoed (14-4-2014)
Professionalisering van je team en jezelf wordt algemeen gezien als essentieel voor kwalitatief goed onderwijs. Toch geeft één op de vijf schooldirecteuren aan geen actief beleid te voeren op professionalisering. Dat blijkt uit een enquête onder schoolleiders die aangesloten zijn bij de AVS. Het aantal scholen dat wel een professionaliseringsbeleid voert, is in vergelijking met twee jaar geleden gegroeid van 72 procent in 2012 tot 81 procent in 2014. Ten aanzien van professionalisering in leiderschap wordt coachend leiderschap het meest genoemd. Andere thema’s die...
Postactieve leden willen betrokken blijven bij het werkveld (2-12-2013)
Veel postactieve AVS-leden willen direct betrokken blijven bij het werkveld. Variërend van mentoraat van jonge collega’s tot deelname aan werkgroepen, commissies en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden. Dit blijkt uit een enquête die de AVS onder haar leden heeft gehouden. Het benutten van expertise is van belang voor het onderwijs. Postactieve schoolleiders en hun opgebouwde expertise vormen een potentieel dat de kwaliteit van het management in de basisschool kan verhogen. Specialismen in het excellent leiden van een school kunnen meer ingezet worden als de...
Directeuren willen meer duidelijkheid over eigen rol (19-11-2013)
Bij veel schooldirecteuren heerst nog onduidelijkheid over hun rol bij de invoering van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een AVS-enquête naar de positie van de directeur in relatie tot de invoering van Passend onderwijs. Op het moment dat er vanaf komend voorjaar ouders voor de schooldeur staan met kinderen die extra ondersteuning behoeven en die eigenlijk niet op de betreffende school terecht kunnen, weet slechts 17 procent van de directeuren exact wat er moet gebeuren. Voor bijna de helft van de directeuren geldt dat er vrijwel geen duidelijkheid is over de procedures die gevolgd...
Scholen vinden personeel binnen eigen organisatie (19-11-2013)
Steeds meer basisscholen en besturen zoeken de oplossingen voor het vervullen van vacatures dicht bij huis, binnen de eigen organisatie. Dit blijkt uit het jaarlijkse AVS-onderzoek naar vacatures en vervangingen. Dat scholen meer op hun eigen omgeving gericht zijn is te zien aan de toegenomen interne mobiliteit, het benutten van mogelijkheden in de eigen organisatie en van eigen pools, beleid gericht op talentontplooiing en het vergroten van meerschoolse leiding. Er stonden in het schooljaar 2012/2013 181 fte aan directievacatures open, een relatief groot deel meerscholendirecteuren...

Pagina's