Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
Scholenpanel: Uw visie op onderwijs, CAO en leraren (16-1-2003)
In deze Kadernieuws leest u de resultaten van het grote Scholenpanel dat de AVS eind december onder haar leden hield. De politieke thema's waarover we uw reactie vroegen hebben we, samen met uw visie, ook voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen. Hoe verhoudt hun visie zich tot die van de schoolleiders van Nederland? 
Scholenpanel: Uw visie op onderwijs, CAO en leraren (december 2002) (1-1-2003)
Hieronder de resultaten van het grote Scholenpanel dat de AVS eind december onder haar leden hield. De politieke thema's waarover we uw reactie vroegen hebben we, samen met uw visie, ook voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen. Hoe verhoudt hun visie zich tot die van de schoolleiders van Nederland?
Scholenpanel: Dienstverlening AVS (juni 2002) (1-9-2002)
Het scholenpanel van juni 2002 vroeg uw mening over de dienstverlening van de AVS. We zijn heel blij met de uitkomst, want u toonde zich overwegend tevreden met de dienstverlening van uw AVS.
Scholenpanel: Vacatures (december 2001/januari 2002) (1-1-2002)
In het schooljaar 2000/2001 was op 14% van de scholen de functie van directeur vacant. In ruim 80% van de gevallen was deze niet op tijd ingevuld. In het vorige schooljaar was de situatie veel rooskleuriger. Tot op heden zijn 74% van de directievacatures nog niet ingevuld. Dit blijkt uit een onderzoek dat de AVS eind oktober onder haar leden heeft uitgevoerd naar de vervulling van leerkracht- en directievacatures, de benoeming van zij-instromers en herintreders en het verkrijgen van vervangers. Ook de leerkrachtvacatures leiden tot problemen. Bijna eenvijfde deel daarvan is niet op tijd in te...

Pagina's