Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen (30-8-2018)
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden uitbesteden aan een administratiekantoor of ouders via automatische incasso laten betalen ondervinden minder problemen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de AVS waarop 450 schoolleiders reageerden. Bijna de helft van de scholen vraagt 0 tot 30 euro voor het eerste kind, ruim een derde 30 tot 50...
Passend onderwijs zware belasting voor schooldirecteur (29-8-2018)
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve beeldvorming in de media. Dit komt naar voren in een peiling die de AVS recent afnam en waar ruim 380 leden aan meededen. Op de vraag ‘Wat gaat goed/bent u trots op?’ zijn de ondervraagde schoolleiders veelal lovend over hun team. Ze zijn trots op hun inzet, passie, flexibiliteit, betrokkenheid en professionaliteit. Ook geeft een aantal respondenten aan dat ze steeds beter in staat...
Tekorten in onderwijs worden problematisch (19-7-2018)
Begin juli 2018 heeft de AVS haar leden bevraagd over de stand van zaken bij het invullen van vacatures voor de zomervakantie. Op 97 procent van de scholen was er de afgelopen periode een vacature voor een leerkracht. Hiervan is 63 procent nog voor de vakantie ingevuld. Op 10 procent van de scholen was er een vacature voor directeur en op 7 procent van de scholen een vacature voor adjunct-directeur. Ruim 60 procent van deze vacatureruimte is ingevuld. Dat zou kunnen betekenen dat er nog ongeveer 200 scholen zijn zónder schoolleider op dit moment.   De AVS vindt dit...
Achterban AVS stemt in met onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs (15-6-2018)
Het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is een goede eerste stap in het belang van de po-sector en kent een goed resultaat voor leerkrachten. Driekwart van de AVS-leden heeft, vanuit hun positie als leidinggevende van het team, om deze reden ingestemd met het cao-onderhandelaarsakkoord. Het resultaat voor de schoolleiders zelf vinden ze te mager. ‘In de volgende ronde zijn wij aan de beurt’, is de boodschap. Met positieve gevoelens voor leerkrachten maar diep teleurgesteld over de bereikte resultaten voor schoolleiders, is er ingestemd met het akkoord. Er zijn complimenten voor...
Op twee derde scholen adviezen naar boven bijgesteld na eindtoets (11-6-2018)
Op twee derde van de basisscholen zijn de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven bijgesteld naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. In meer dan de helft van de gevallen is dit gebeurd op verzoek van de school en werd een meervoudig advies omgezet in een enkelvoudig advies. Dit blijkt uit een peiling van de AVS waarop 650 schoolleiders reageerden. Een ruime meerderheid van de schoolleiders is tevreden over de toets die de school afneemt, 14 procent is ontevreden. Bij de centrale digitale eindtoets van Cito die dit jaar voor het eerst is gebruikt, ondervonden...

Pagina's

Downloads