Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
AVS-leden: ‘Flexibeler omgaan met vakanties’ (23-10-2019)
Bijna 80 procent van de schoolleiders wil flexibeler kunnen omgaan met onderwijstijd en 84 procent wil meer tijd voor leervragen in het kader van Passend onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS over onderwijstijden, uitgevoerd onder 616 schoolleiders. Schoolleiders willen bijvoorbeeld afwijken van de vakanties en van de vijfdaagse schoolweek om het onderwijs beter op individuele leerlingen af te stemmen. Dat is niet alleen in het belang van ouders, maar vooral goed voor leerlingen, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw. Het merendeel van de schoolleiders (69 procent) is...
Schoolleiders zien personeelstekort als grootste uitdaging (25-9-2019)
Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend belangrijke factor in het verlagen van de werkdruk, behouden van personeel en het aantrekken van kwalitatief goede leraren’, aldus Petra van Haren. ‘Maar door het toenemende tekort aan leraren gaat daar steeds meer tijd inzitten. Die toenemende druk op schoolleiders is een gevaar voor de samenleving omdat onderwijs daarmee onder druk komt te staan. Het tekort aan schoolleiders betekent...
Ruim kwart gedupeerden eindtoets kreeg heroverweging advies (21-6-2019)
Ruim 13 procent van de gedupeerde kinderen van groep 8 met een te hoog of te laag toetsadvies door een fout in de waardering van de eindtoets, kreeg een nieuw schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS onder schoolleiders*. Bij nog eens 15 procent van de leerlingen is het schooladvies heroverwogen maar niet bijgesteld. In totaal is als gevolg van de foutieve waardering van een aantal eindtoetsen ruim een kwart van de schooladviezen heroverwogen. Dit zou betekenen dat 28 procent van de 19.250 gedupeerden een mogelijkheid tot heroverweging kreeg. AVS-...
Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar (7-3-2019)
Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling nadrukkelijk om gevraagd. Dit schooljaar was al 237 miljoen euro beschikbaar, vanaf schooljaar 2019/2020 gaat dit bedrag al omhoog naar 333 miljoen euro. Vlak voor de bekendmaking van deze ‘positieve verschuiving’ van de middelen, stuurde de AVS een brief (zie download) naar minister Slob waarin zij een recente peilinguitslag (februari 2019) onder schoolleiders uit het primair onderwijs (...
Peiling: geen vervanger voor eenderde zieke leerkrachten (4-2-2019)
Tachtig procent van de Nederlandse schoolleiders moest de afgelopen weken op zoek naar vervanging voor (merendeels) zieke leerkrachten. Door het lerarentekort en doordat ook de invalpool vaak leeg is, leidt die zoektocht naar vervanging steeds vaker tot kunst- en vliegwerk. In 11 procent van de gevallen gaat de schooldirecteur zelf maar voor de klas staan. In eenderde van de gevallen lukt het helemaal niet om een oplossing te vinden. Dat blijkt uit peilingen onder ruim 1400 schoolleiders door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Deze peilingen vonden plaats voorafgaand aan de...

Pagina's