Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
Schoolleiders zien personeelstekort als grootste uitdaging (25-9-2019)
Het personeeltekort (72%) is komend jaar de grootste uitdaging voor schoolleiders, zo blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). ‘Schoolleiders zijn een ontzettend belangrijke factor in het verlagen van de werkdruk, behouden van personeel en het aantrekken van kwalitatief goede leraren’, aldus Petra van Haren. ‘Maar door het toenemende tekort aan leraren gaat daar steeds meer tijd inzitten. Die toenemende druk op schoolleiders is een gevaar voor de samenleving omdat onderwijs daarmee onder druk komt te staan. Het tekort aan schoolleiders betekent...
Ruim kwart gedupeerden eindtoets kreeg heroverweging advies (21-6-2019)
Ruim 13 procent van de gedupeerde kinderen van groep 8 met een te hoog of te laag toetsadvies door een fout in de waardering van de eindtoets, kreeg een nieuw schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de AVS onder schoolleiders*. Bij nog eens 15 procent van de leerlingen is het schooladvies heroverwogen maar niet bijgesteld. In totaal is als gevolg van de foutieve waardering van een aantal eindtoetsen ruim een kwart van de schooladviezen heroverwogen. Dit zou betekenen dat 28 procent van de 19.250 gedupeerden een mogelijkheid tot heroverweging kreeg. AVS-...
Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar (7-3-2019)
Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling nadrukkelijk om gevraagd. Dit schooljaar was al 237 miljoen euro beschikbaar, vanaf schooljaar 2019/2020 gaat dit bedrag al omhoog naar 333 miljoen euro. Vlak voor de bekendmaking van deze ‘positieve verschuiving’ van de middelen, stuurde de AVS een brief (zie download) naar minister Slob waarin zij een recente peilinguitslag (februari 2019) onder schoolleiders uit het primair onderwijs (...
Peiling: geen vervanger voor eenderde zieke leerkrachten (4-2-2019)
Tachtig procent van de Nederlandse schoolleiders moest de afgelopen weken op zoek naar vervanging voor (merendeels) zieke leerkrachten. Door het lerarentekort en doordat ook de invalpool vaak leeg is, leidt die zoektocht naar vervanging steeds vaker tot kunst- en vliegwerk. In 11 procent van de gevallen gaat de schooldirecteur zelf maar voor de klas staan. In eenderde van de gevallen lukt het helemaal niet om een oplossing te vinden. Dat blijkt uit peilingen onder ruim 1400 schoolleiders door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Deze peilingen vonden plaats voorafgaand aan de...
Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen (30-8-2018)
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden uitbesteden aan een administratiekantoor of ouders via automatische incasso laten betalen ondervinden minder problemen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de AVS waarop 450 schoolleiders reageerden. Bijna de helft van de scholen vraagt 0 tot 30 euro voor het eerste kind, ruim een derde 30 tot 50...

Pagina's