Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Vereniging » Meepraten » Scholenpanel
Meer geld voor verlagen werkdruk eerder beschikbaar (7-3-2019)
Scholen in het primair onderwijs krijgen de toegezegde extra middelen uit het werkdrukakkoord sneller tot hun beschikking. De AVS heeft minister Slob hier op basis van een recente peiling nadrukkelijk om gevraagd. Dit schooljaar was al 237 miljoen euro beschikbaar, vanaf schooljaar 2019/2020 gaat dit bedrag al omhoog naar 333 miljoen euro. Vlak voor de bekendmaking van deze ‘positieve verschuiving’ van de middelen, stuurde de AVS een brief (zie download) naar minister Slob waarin zij een recente peilinguitslag (februari 2019) onder schoolleiders uit het primair onderwijs (...
Peiling: geen vervanger voor eenderde zieke leerkrachten (4-2-2019)
Tachtig procent van de Nederlandse schoolleiders moest de afgelopen weken op zoek naar vervanging voor (merendeels) zieke leerkrachten. Door het lerarentekort en doordat ook de invalpool vaak leeg is, leidt die zoektocht naar vervanging steeds vaker tot kunst- en vliegwerk. In 11 procent van de gevallen gaat de schooldirecteur zelf maar voor de klas staan. In eenderde van de gevallen lukt het helemaal niet om een oplossing te vinden. Dat blijkt uit peilingen onder ruim 1400 schoolleiders door de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Deze peilingen vonden plaats voorafgaand aan de...
Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen (30-8-2018)
Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden uitbesteden aan een administratiekantoor of ouders via automatische incasso laten betalen ondervinden minder problemen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de AVS waarop 450 schoolleiders reageerden. Bijna de helft van de scholen vraagt 0 tot 30 euro voor het eerste kind, ruim een derde 30 tot 50...
Passend onderwijs zware belasting voor schooldirecteur (29-8-2018)
Ondanks dat er heel veel goed gaat op het gebied van Passend onderwijs, hebben schooldirecteuren te maken met bureaucratie, gebrek aan personeel, financien en andere faciliteiten, en een negatieve beeldvorming in de media. Dit komt naar voren in een peiling die de AVS recent afnam en waar ruim 380 leden aan meededen. Op de vraag ‘Wat gaat goed/bent u trots op?’ zijn de ondervraagde schoolleiders veelal lovend over hun team. Ze zijn trots op hun inzet, passie, flexibiliteit, betrokkenheid en professionaliteit. Ook geeft een aantal respondenten aan dat ze steeds beter in staat...
Tekorten in onderwijs worden problematisch (19-7-2018)
Begin juli 2018 heeft de AVS haar leden bevraagd over de stand van zaken bij het invullen van vacatures voor de zomervakantie. Op 97 procent van de scholen was er de afgelopen periode een vacature voor een leerkracht. Hiervan is 63 procent nog voor de vakantie ingevuld. Op 10 procent van de scholen was er een vacature voor directeur en op 7 procent van de scholen een vacature voor adjunct-directeur. Ruim 60 procent van deze vacatureruimte is ingevuld. Dat zou kunnen betekenen dat er nog ongeveer 200 scholen zijn zónder schoolleider op dit moment.   De AVS vindt dit...

Pagina's