Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers » Onderwijsnummer

Dossier Onderwijsnummer - Artikelen

Er zijn 41 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Wijziging wetgeving op gebied van uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens - 23 augustus 2012
In verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen zijn op 1 augustus 2012 diverse wetten gewijzigd. De...
Primair onderwijs
Wijziging wetgeving op gebied van uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens - 23 augustus 2012
In verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen zijn op 1 augustus 2012 diverse wetten gewijzigd. De...
Voortgezet onderwijs
‘Je moet zo feitelijk mogelijk blijven’ - 15 mei 2012
Begin maart nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan dat scholen verplicht het leerlingdossier moeten koppelen aan het persoonsgebonden nummer van de leerling. Dit moet het uitwisselen van gegevens...
Primair onderwijs
Persoonsgebonden nummer ook voor privéscholen - 17 november 2011
Ook van een school die geen geld krijgt van het Rijk, zijn de leerlingen binnenkort bekend bij het ministerie...
Primair onderwijs
Dubbele inschrijvingen VO - 9 september 2011
OCWDUO meldt, dat vanaf 12 september 2011 overzichten van dubbele inschrijvingen van leerlingen die tegelijkertijd bij een VO-school en bij een BVE-instelling staan ingeschreven geplaatst worden bij...
Primair onderwijs
Dubbele inschrijvingen VO - 9 september 2011
OCWDUO meldt, dat vanaf 12 september 2011 overzichten van dubbele inschrijvingen van leerlingen die tegelijkertijd bij een VO-school en bij een BVE-instelling staan ingeschreven geplaatst worden bij...
Voortgezet onderwijs
Overstapdossier brengt ELD dichterbij - 29 augustus 2011
Voorbereidingen zijn in gang gezet om de komende twee jaar een landelijke standaard in gebruik te nemen die de digitale uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens - het overstapdossier - tussen...
Voortgezet onderwijs
Elektronisch Leerdossier (ELD) stap dichterbij - 5 augustus 2011
Al geruime tijd wordt op politiek niveau gesproken over het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen in relatie tot het...
Primair onderwijs
Elektronisch Leerdossier (ELD) stap dichterbij - 5 augustus 2011
 Al geruime tijd wordt op politiek niveau gesproken over het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen in relatie...
Voortgezet onderwijs
Persoonsgebonden nummer in PO succesvol ingevoerd - 10 januari 2011
Het persoonsgebonden nummer is in het primair onderwijs met succes ingevoerd. Dat schrijft minster Van Bijsterveldt in haar brief van 16 december 2010 aan de Tweede Kamer. Eind 2010 zijn alle scholen...
Primair onderwijs
Digitaal verzuimloket beter beveiligd - 5 januari 2011
Om de beveiliging van de persoonlijke gegevens in het verzuimloket beter te waarborgen zal dit loket gekoppeld worden aan de beveiligde site van DUO. Zodra de koppeling heeft plaatsgevonden heeft u...
Primair onderwijs
Leerlingen altijd uitschrijven via BRON - 5 januari 2011
Het ministerie van OCW geeft aan dat bij het voortijdig schoolverlaten uitschrijving van de leerling altijd via BRON moet geschieden.Via het digitaal verzuimloket kunnen meldingen doorgeven worden...
Primair onderwijs
Digitaal verzuimloket beter beveiligd - 5 januari 2011
Om de beveiliging van de persoonlijke gegevens in het verzuimloket beter te waarborgen zal dit loket gekoppeld worden aan de beveiligde site van DUO. Zodra de koppeling heeft plaatsgevonden heeft u...
Voortgezet onderwijs
Leerlingen altijd uitschrijven via BRON - 5 januari 2011
Het ministerie van OCW geeft aan dat bij het voortijdig schoolverlaten uitschrijving van de leerling altijd via BRON moet geschieden. Via het digitaal verzuimloket kunnen meldingen doorgeven worden...
Voortgezet onderwijs
Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC (BRON) aangepast - 20 december 2010
De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft een aantal bijlagen van de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC gewijzigd. De wijzigingen zijn noodzakelijk om de gegevenslevering...
Primair onderwijs
Melding geïndiceerde leerlingen in het primair onderwijs via BRON - 29 oktober 2010
Met de invoering van het onderwijsnummer primair onderwijs wijzigt de procedure voor de aanlevering van gegevens voor geïndiceerde leerlingen in het primair onderwijs. Dit meldt het ministerie...
Primair onderwijs
Leerlingenaantallen niet meer gecontroleerd door instellingsaccountant - 21 oktober 2010
Met de invoering van het persoonsgebonden nummer worden de leerlingaantallen niet meer door de...
Primair onderwijs
In- en uitschrijven leerlingen per 1 augustus 2010 gewijzigd - 29 juli 2010
Bij de inwerkingtreding van het Besluit van 4 mei 2010, aangehaald als Besluit gebruik persoonsgebonden nummers WPO/WEC, zijn onder andere ook het Besluit bekostiging WPO en het Besluit bekostiging...
Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs
Besluit Verzuimmelding - 21 januari 2010
Via het “Besluit van 23 december 2009, houdende vaststelling van de gegevens die door het hoofd van de school of de instelling of het bevoegd gezag dan wel door burgemeester en wethouders worden...
Primair onderwijs
Besluit Verzuimmelding - 21 januari 2010
Via het “Besluit van 23 december 2009, houdende vaststelling van de gegevens die door het hoofd van de school of de instelling of het bevoegd gezag dan wel door burgemeester en wethouders...
Voortgezet onderwijs
Bekostiging: scholen schakelen snel over op BRON - 20 augustus 2009
Het primair onderwijs is bezig met de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN). Dit nummer en de...
Primair onderwijs
Derde fase invoering PGN komt eraan - 11 december 2008
Het primair onderwijs is bijna klaar met eerste twee fasen van de invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN...
Primair onderwijs
Planning PGN-scan fase 2 onder druk - 11 juni 2008
Alle scholen in het primair onderwijs zijn uitgenodigd om mee te doen aan de PGN-scan fase...
Primair onderwijs
Invoering Persoonsgebonden nummer in het PO in nieuwe fase - 2 januari 2008
De tweede fase van de invoering van het Persoonsgebonden nummer (ook wel onderwijsnummer) in het primair onderwijs gaat in 2008 in de hoogste versnelling. In deze PGN-scan fase 2 ondersteunt PGN PO...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Onderwijsnummer - Documenten

Er zijn 10 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.
Persoonsgebonden nummer 157.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsnummer
23 augustus 2012
Brief minister met nota van toelichting.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsnummer
23 augustus 2012
Inwerkingtreding persoonsgebonden nummer.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsnummer
23 augustus 2012
Leer en begeleidingsgegevens 234.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsnummer
23 augustus 2012
Persoonsgebonden nummer 157.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsnummer
23 augustus 2012
Brief minister met nota van toelichting.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsnummer
23 augustus 2012
Inwerkingtreding persoonsgebonden nummer.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsnummer
23 augustus 2012
Leer en begeleidingsgegevens 234.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Onderwijsnummer
23 augustus 2012
Brief succesvol invoeren PGN.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Onderwijsnummer
10 januari 2011
Wijzigingen gegevensleveringen.pdf
oorspronkelijk artikel
Dossier(s): Lumpsum, Onderwijsnummer
20 december 2010

Dossier Onderwijsnummer - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Onderwijsnummer - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Onderwijsnummer - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Onderwijsnummer - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema