Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Dossiers » Overige dossiers » Innovatie

Dossier Innovatie - Artikelen

Er zijn 63 artikelen - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder artikelen.
Kabinet leert van fouten onderwijsvernieuwingen - 11 juni 2008
Het kabinet erkent dat de overheid bij de invoering van onderwijsvernieuwingen (met name in het...
Primair onderwijs
Onderwijsraad: ook minister moet innovatiegelden sturen - 12 december 2007
De overheid stelt steeds meer budget beschikbaar voor innovatie in het...
Primair onderwijs
Innovatie en schoolontwikkeling - 10 juli 2007
Onderwijsinnovatie staat hoog op de politieke agenda. Het is de bedoeling dat scholen gaan werken aan...
Primair onderwijs
PO Platform Kwaliteit en Innovatie steunt plannen schoolbesturen - 1 april 2007
Maar liefst 176 samenwerkende besturen vroegen financiële ondersteuning aan voor de ontwikkeling en verbetering van hun onderwijs. Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie kende zestig subsidies...
Primair onderwijs
Q*primair wordt platform PO Kwaliteit en Innovatie - 5 januari 2007
Het project Q*primair is afgelopen maar kwaliteitszorg op school blijft iets dat aandacht vraagt. Daarom is er nu het Platform Kwaliteit en Innovatie.Eind 2001 ging namens een tiental...
Primair onderwijs
Dossier School aan zet - 25 oktober 2006
School aan zet: een stimuleringsregeling voor het primair onderwijs. School aan Zet is een landelijk onderwijsprogramma waar ruim 3.000 scholen uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs...
Primair onderwijs
220.000 euro voor mini-ondernemingen in het onderwijs - 5 oktober 2006
Op 5 oktober overhandigde staatsecretaris Bruno Bruins van Onderwijs een symbolische cheque van 70.000 euro aan de Stichting BizWorld. Dit gebeurde in het kader van het stimuleren van mini-...
Primair onderwijs
Uw school aan zet - 1 oktober 2006
Scholen en (samenwerkende) besturen kunnen nu een financiële impuls aanvragen als zij samen met andere...
Primair onderwijs
Zeer zwakke scholen: van platform naar steunpunt - 1 oktober 2006
Vorig jaar is het Platform Zeer zwakke scholen in het leven geroepen. Hierin zitten vertegenwoordigers van organisaties voor bestuur en management en schoolleidersorganisaties, waaronder de AVS. De...
Primair onderwijs
Brief PO platform Innovatie & Kwaliteit over Focus op innovatie - 1 oktober 2006
Aankondiging van het leerarrangement schoolleiderrPO: Focus op Innovatie: de school aan zet...
Primair onderwijs
Ondersteuning bij indienen projectaanvraag PO Platform - 1 oktober 2006
Tot 31 januari 2007 (of tot wanneer het maximum aantal toe te kennen projecten is bereikt) kunnen scholen...
Primair onderwijs
Steun voor innovatieplannen 60 schoolbesturen - 1 oktober 2006
PO Platform stimuleert duurzame onderwijsontwikkelingMaar liefst 176 (samenwerkende) besturen vroegen...
Primair onderwijs
Van potentie naar prestatie - 1 oktober 2005
De AVS School for Leadership bezoekt regelmatig een collega-organisatie over de grens om te zien of bepaalde trainingen ook voor onze directeuren en scholen een meerwaarde hebben. AVS adviseurs...
Primair onderwijs

Pagina's

Dossier Innovatie - Documenten

Er zijn 5 bestanden - filter op datum, sector of trefwoord voor meer of minder bestanden.

Er zijn geen documenten over dit onderwerp

Dossier Innovatie - Hulpmiddelen en instrumenten

Er zijn geen hulpmiddelen en instrumenten over dit onderwerp

Dossier Innovatie - Veelgestelde vragen

Er zijn geen veelgestelde vragen over dit thema.

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die u in uw dagelijks werk tegenkomt. U krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die uw vraag beantwoordt of er voor zorgt dat u binnen één werkdag teruggebeld wordt.

Deze adviesdienst is voor leden gratis. Bel 030 - 2361010.

Dossier Innovatie - Professionalisering

Er zijn (op dit moment) geen cursussen over dit thema

Hieronder treft u een overzicht aan van ons complete professionaliseringsaanbod.

Cel2017.jpg

AVS Centrum Educatief Leiderschap

cel_logo.png

Aanbod van AVS Centrum Educatief Leiderschap

Opleidingen en leergangen
AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een doorlopende opleidingslijn, van middenkader, (startende) directeuren, clusterdirecteuren tot professioneel bestuurders en interim-managers. Het AVS Centrum Educatief Leiderschap kan ook adviseren bij de opzet van uw opleidingsaanbod of intern professionaliseringstraject binnen uw onderwijsorganisatie.

Trainingen
Bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap kunt u trainingen volgen over thema’s, die aansluiten bij uw functie en vakgebied. Deze trainingen zijn er in de vorm van eendaagse, tweedaagsen of meerdaagsen (leergangen). We hanteren gevarieerde werkvormen die recht doen aan verschillende leerstijlen. De trainingen sluiten aan bij de Schoolleidersregister PO basiscompetenties.

Coaching en mediation
Bij de AVS vindt u ook ervaren, gecertificeerde en/of gediplomeerde coaches, die u graag ondersteunen bij uw persoonlijke situatie (in uw organisatie). Zie de coach als de doelgerichte sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde kwesties kunt ontrafelen. Een coach inschakelen toont uw kracht en wil om dingen te veranderen. Soms is daar een beetje hulp van buitenaf voor nodig.

Advies op maat
Graag gaan wij persoonlijk met u in gesprek om na te gaan welke vraagstukken er voor u / binnen uw organisatie centraal staan en welke specifieke expertise daarbij wenselijk is.

Dossier Innovatie - Agenda

Er zijn gebeurtenissen met betrekking tot dit thema